Український правопис

ТРЕНАЖЕР З ПРАВОПИСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

← попередній урок

Зміст

наступний урок →

Загальне поняття про займенник

1. Займенники вказують на предмети (він, той), їхні ознаки (такий, мій) і кількість (стільки), не називаючи їх. Відповідають на питання іменника, прикметника і числівника.

Займенники вживаються лише тоді, коли перед тим є вже інформація про предмет, ознаку чи кількість: Як вовка не держи, він в ліс втече при першій нагоді. (І.Карпенко-Карий.)

2. За значенням розрізняємо дев’ять розрядів займенників:
а) особові: я, ти, ми, ви, він, вона, воно, вони;
б) зворотний: себе;
в) присвійні: мій, твій, наш, ваш, їхній, свій (займенники його, її — особові в родовому відмінку);
г) вказівні: цей, той, такий, стільки;
ґ) означальні: весь, всякий, кожний, інший, сам, самий;
д) питальні: хто? що? (питання до іменників), який? чий? (питання до прикметників), котри́й? скільки? (питання до числівників);
е) відносні — ті, що й питальні (хто, що, який, чий, котри́й, скільки,), тільки вживаються для приєднання підрядних речень до головних;
є) неозначені — ті, що й питальні, лише з частками будь-, -небудь, -хтозна, -казна (які пишуться через дефіс), аби-, де-, -сь (які пишуться разом);
ж) заперечні — ті, що й питальні, лише з часткою ні-, а також жодний.

← попередній урок

Зміст

наступний урок →

Визначте розряд займенників, ужитих у словосполученнях.
(Як виконувати завдання)

У відповідях використовуйте такі скорочення для розрядів: особовий — ОС, зворотний — ЗВ, присвійний — ПР, вказівний — ВК, означальний — ОЗ, питальний — ПТ, відносний — ВД, неозначений — НО, заперечний — ЗП.

пишаємося нею


ПЕРЕВІРИТИ

купив собі


ПЕРЕВІРИТИ

в моїх словах


ПЕРЕВІРИТИ

по той бік


ПЕРЕВІРИТИ

звичай інший


ПЕРЕВІРИТИ

кого боїшся?


ПЕРЕВІРИТИ

хлопці, які прийшли


ПЕРЕВІРИТИ

абиякий одяг


ПЕРЕВІРИТИ

нікому не казати


ПЕРЕВІРИТИ

задоволений собою


ПЕРЕВІРИТИ

не своїм голосом


ПЕРЕВІРИТИ

брав її зошит


ПЕРЕВІРИТИ

так скільки?


ПЕРЕВІРИТИ

людей нікого нема


ПЕРЕВІРИТИ

зробив стільки справ


ПЕРЕВІРИТИ

спостерігав увесь час


ПЕРЕВІРИТИ

забули, який буде день


ПЕРЕВІРИТИ

когось зустріну


ПЕРЕВІРИТИ

озвався до нього


ПЕРЕВІРИТИ

один за всіх


ПЕРЕВІРИТИ

дивно й самому


ПЕРЕВІРИТИ

щось привабливе


ПЕРЕВІРИТИ

жоден з пасажирів


ПЕРЕВІРИТИ

дав собі слово


ПЕРЕВІРИТИ

таким чином


ПЕРЕВІРИТИ

переді мною став


ПЕРЕВІРИТИ

Інші вправи

Всі вправи
(На головну сторінку)

ЗАЙМЕННИК

Відмінювання займенників

Вживання займенників

ІМЕННИК

Поділ іменників на відміни
(I, II, III, IV відміни)

Поділ іменників І та ІІ відмін на групи (тверда, м’яка, мішана)

Відмінкові закінчення іменників

Правопис закінчень іменників І та ІІ відмін залежно від групи

Особливості відмінювання іменників

Правопис закінчень іменників
II відміни чоловічого роду

Творення і правопис імен по батькові

ПРИКМЕТНИК

Загальна характеристика прикметника

Творення і правопис ступенів порівняння прикметників
(вищий і найвищий)

Творення і правопис присвійних прикметників

Відмінювання прикметників

Правопис закінчень прикметників

ЧИСЛІВНИК

Загальна характеристика числівника

Відмінювання числівників

Правопис числівників
і відчислівникових складних слів

Зв’язок числівників з іменниками