Український правопис

ТРЕНАЖЕР З ПРАВОПИСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

← попередній урок

Зміст

наступний урок →

Зв’язок числівників з іменниками

посилання на Youtube


Числівник Правило
Один (1) Числівник один (одна, одне, одні) узгоджується з іменником у роді, числі й відмінку: одна проблема – однієї проблеми, одне запитання, один примірник.
Після числівника один, навіть якщо він входить до складених числівників, іменник ставиться в однині: 51 кілометр, 21 день.
Кількісні два, обидва, три, чотири (2,3,4) Після числівників два, обидва, три, чотири іменник стоїть у множині в тому самому відмінку, що й числівник:
два хлопці, три роки, чотири ясени (називний множини);
двох хлопців, трьох років, чотирьох ясенів (родовий множини);
двом хлопцям, трьом рокам, чотирьом ясенам (давальний множини).
Збірні двоє, троє, четверо (2-є, 3-є, 4-ро),
кількісні п’ять і більше (5 - ...)
Після числівників двоє, троє, четверо, п’ять і більше, вжитих у називному відмінку, іменник стоїть у родовому відмінку множини (кого? чого?):
двоє хлопців, четверо братів, п’ять днів, дванадцять місяців.
Але якщо числівник стоїть у непрямому відмінку, то й іменник стоїть у цьому самому відмінку: п’яти днів, п’яти дням, п’ятьма днями, у п’яти днях.
Тисяча, мільйон, мільярд, нуль (0) Після числівників тисяча, мільйон, мільярд, нуль іменник незмінно стоїть у родовому відмінку множини: тисяча тонн, тисячею тонн, тисячами тонн, нуль одиниць.
Дробові числівники (0,7%) Після дробових числівників іменник незмінно стоїть у родовому відмінку однини: сім десятих відсотка, семи десятим відсотка, сьома десятими відсотка; півтора місяця, півтора року (але: два з половиною місяці, три з половиною роки).
У датах назви місяців вживаються тільки в родовому відмінку: перше (число місяця) лютого, першого лютого, першому лютого, з першим лютого, з Першим вересня.

← попередній урок

Зміст

наступний урок →

Поставте виділені кольором числівники й іменники в потрібному відмінку.
(Як виконувати завдання)

ПЕРЕВІРИТИ
ПЕРЕВІРИТИ
ПЕРЕВІРИТИ
ПЕРЕВІРИТИ
ПЕРЕВІРИТИ
ПЕРЕВІРИТИ
ПЕРЕВІРИТИ
ПЕРЕВІРИТИ
ПЕРЕВІРИТИ
ПЕРЕВІРИТИ
ПЕРЕВІРИТИ
ПЕРЕВІРИТИ
ПЕРЕВІРИТИ
ПЕРЕВІРИТИ

Знайдіть і виправте в навчальних завданнях помилки.
(Як виконувати завдання)


ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

Інші вправи

Всі вправи
(На головну сторінку)

ЧИСЛІВНИК

Загальна характеристика числівника

Відмінювання числівників

Правопис числівників
і відчислівникових складних слів

ІМЕННИК

Поділ іменників на відміни
(I, II, III, IV відміни)

Поділ іменників І та ІІ відмін на групи (тверда, м’яка, мішана)

Відмінкові закінчення іменників

Правопис закінчень іменників І та ІІ відмін залежно від групи

Особливості відмінювання іменників

Правопис закінчень іменників
II відміни чоловічого роду

Творення і правопис імен по батькові

ПРИКМЕТНИК

Загальна характеристика прикметника

Творення і правопис ступенів порівняння прикметників
(вищий і найвищий)

Творення і правопис присвійних прикметників

Відмінювання прикметників

Правопис закінчень прикметників