Український правопис

ТРЕНАЖЕР З ПРАВОПИСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

← попередній урок

Зміст

наступний урок →

Правопис закінчень іменників І та ІІ відмін залежно від групи

Правило Приклади
Від групи іменника (і навіть від відміни) не залежить написання и в закінченні -ами (землями, кручами, краями), а також написання і в закінченнях -ів, -ові, -еві (днів, кущів, синові, дневі). Аж ось лихий царя несе з законами, з мечем, з катами, з князями, темними рабами. (Т. Шевченко.)
Забажалось королеві звоювати чуже царство. (Леся Українка.)
Дорікав горщик чавунові, що чорний; аж гульк — і сам у сажі. (Нар. творчість.)
У давальному й місцевому відмінках однини теж незалежно від групи іменника можемо писати тільки і. Причому г, к, х перед і чергуються із з, ц, с: нога — нозі, на нозі; рука — руці, на руці; ріг — на розі, вухо — у вусі. У космічному оркестрі підвладне все одній руці. (П. Тичина.)
Вода в широкому Дніпрі, де плавають сонця, в старій криниці, у відрі, в баклазі у бійця. (П. Воронько.)
Приснись, як дитині — політ, як груші — янтарний плід, як цвітові — бджілка, як тиші — сопілка, як небові — райдуга, як серцеві — правдонька, — приснися. (В. Коломієць.)

В усіх інших випадках написання голосних залежить від групи іменника (див. Поділ іменників на групи).

Правило Приклади
Букви и, о та і, е:
в іменниках твердої групи пишемо и, о:
стіни́ (родовий однини),
сті́ни,столи, муляри (називний множини);
стіною, столом, муляром (орудний однини),
мулярові (давальний однини);
Синіли невеличкі ліски, чорніли хуторки, за ними піски, мов сніги, біліли і виблискували. (Панас Мирний.)
в іменниках м’якої і мішаної груп пишемо і, е:
землі́, кручі (родовий однини),
зе́млі, кручі, дні, кущі, косарі, школярі (називний множини);
землею, кручею, днем, кущем, косарем, школярем (орудний однин),
косареві, школяреві (давальний однини).
Зацвітай, росянистий мій луже, де живуть орачі й ковалі. (А. Малишко.)
Його плуг блискучим лемешем ріже землю. (М. Коцюбинський.)
Букви а, у та я, ю:
в іменниках твердої і мішаної груп пишемо а, у: стіна, стінами, куща, кущами, школяра, школярами;
стіну, кущу, школяру;
Кам’яна печера була в густих кущах під високими дубами, в скелі. (І. Нечуй-Левицький.)
в іменниках м’якої групи пишемо я, ю: земля, землями, дня, днями, дню, косаря, косарями. Я привіт посилаю крилатим, що під зорями мир стережуть.
А серцю сняться ще й досі пахучі Дінця береги. (З тв. В. Сосюри.)

← попередній урок

Зміст

наступний урок →

Перепишіть слова та словосполучення, добираючи з дужок потрібні букви.
(Як виконувати завдання)


ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

* населений пункт

ПЕРЕВІРИТИ

* населений пункт

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

Інші вправи

Всі вправи
(На головну сторінку)

Поділ іменників на відміни
(I, II, III, IV відміни)

Поділ іменників І та ІІ відмін на групи (тверда, м’яка, мішана)

Відмінкові закінчення іменників

Особливості відмінювання іменників

Правопис закінчень іменників
II відміни чоловічого роду

Творення і правопис імен
по батькові

МИЛОЗВУЧНІСТЬ МОВИ

Основні закони милозвучності української мови Фонетичні засоби
милозвучності мови