Український правопис

ТРЕНАЖЕР З ПРАВОПИСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Правопис закінчень іменників І та ІІ відмін залежно від групи

Правило Приклади
Від групи іменника (і навіть від відміни) не залежить написання и в закінченні -ами (землями, кручами, краями), а також написання і в закінченнях -ів, -ові, -еві (днів, кущів, синові, дневі). Аж ось лихий царя несе з законами, з мечем, з катами, з князями, темними рабами. (Т. Шевченко.)
Забажалось королеві звоювати чуже царство. (Леся Українка.)
Дорікав горщик чавунові, що чорний; аж гульк — і сам у сажі. (Нар. творчість.)
У давальному й місцевому відмінках однини теж незалежно від групи іменника можемо писати тільки і. Причому г, к, х перед і чергуються із з, ц, с: нога — нозі, на нозі; рука — руці, на руці; ріг — на розі, вухо — у вусі. У космічному оркестрі підвладне все одній руці. (П. Тичина.)
Вода в широкому Дніпрі, де плавають сонця, в старій криниці, у відрі, в баклазі у бійця. (П. Воронько.)
Приснись, як дитині — політ, як груші — янтарний плід, як цвітові — бджілка, як тиші — сопілка, як небові — райдуга, як серцеві — правдонька, — приснися. (В. Коломієць.)

В усіх інших випадках написання голосних залежить від групи іменника (див. Поділ іменників на групи).

Правило Приклади
Букви и, о та і, е:
в іменниках твердої групи пишемо и, о:
стіни́ (родовий однини),
сті́ни,столи, муляри (називний множини);
стіною, столом, муляром (орудний однини),
мулярові (давальний однини);
Синіли невеличкі ліски, чорніли хуторки, за ними піски, мов сніги, біліли і виблискували. (Панас Мирний.)
в іменниках м’якої і мішаної груп пишемо і, е:
землі́, кручі (родовий однини),
зе́млі, кручі, дні, кущі, косарі, школярі (називний множини);
землею, кручею, днем, кущем, косарем, школярем (орудний однин),
косареві, школяреві (давальний однини).
Зацвітай, росянистий мій луже, де живуть орачі й ковалі. (А. Малишко.)
Його плуг блискучим лемешем ріже землю. (М. Коцюбинський.)
Букви а, у та я, ю:
в іменниках твердої і мішаної груп пишемо а, у: стіна, стінами, куща, кущами, школяра, школярами;
стіну, кущу, школяру;
Кам’яна печера була в густих кущах під високими дубами, в скелі. (І. Нечуй-Левицький.)
в іменниках м’якої групи пишемо я, ю: земля, землями, дня, днями, дню, косаря, косарями. Я привіт посилаю крилатим, що під зорями мир стережуть.
А серцю сняться ще й досі пахучі Дінця береги. (З тв. В. Сосюри.)

Перепишіть слова та словосполучення, добираючи з дужок потрібні букви.
(Як виконувати завдання)


ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

* населений пункт

ПЕРЕВІРИТИ

* населений пункт

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

Сподобалася тема?
Поділіться нею з друзями.

Інші вправи

Всі вправи
(На головну сторінку)

Поділ іменників на відміни
(I, II, III, IV відміни)

Поділ іменників І та ІІ відмін на групи (тверда, м’яка, мішана)

Відмінкові закінчення іменників

Особливості відмінювання іменників

Правопис закінчень іменників
II відміни чоловічого роду

Творення і правопис імен
по батькові

МИЛОЗВУЧНІСТЬ МОВИ

Основні закони милозвучності української мови Фонетичні засоби
милозвучності мови