Український правопис

ТРЕНАЖЕР З ПРАВОПИСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

← попередній урок

Зміст

наступний урок →

Відмінювання займенників

Займенники відмінюються по-різному:
- займенники наш, ваш, всякий, кожний, інший, сам, самий, такий, який, котрий відмінюються, як прикметники твердої групи: наш, нашого, нашому...; наша, нашої, нашою... ; наші, наших, нашим...;
- займенник їхній — як прикметники м’якої групи: їхній, їхнього, їхньому, їхнім... (див. Відмінювання прикметників);
- займенники скільки і стільки відмінюються як числівник два (див. Відмінювання числівників).

Інші займенники відмінюються майже кожен по-своєму.

Останні за правописними особливостями можна розбити на три групи:
1) я, ти, ми, ви, себе;
2) він, вона, воно, вони;
3) мій, твій, свій, чий, той, цей, весь, хто, що.

1. Особові займенники я, ти, ми, ви і зворотний себе відмінюються так:

Відмінки Однина Зворотний займенник Множина
1-а особа 2-а особа 1-а особа 2-а особа
Н. я ти ми ви
Р. мене тебе себе нас вас
Д. мені тобі собі нам вам
Зн. мене тебе себе нас вас
Ор. мною тобою собою нами вами
М. (на) мені тобі собі нас вас

2. Особливістю відмінювання особових займенників він, вона, воно, вони є поява в них після прийменників та в орудному відмінку початкового звука [н]:

Відмінки Однина Множина
чоловічий (середній) рід жіночий рід
Н. він (воно) вона вони
Р. його, до нього її, до неї їх, до них
Д. йому їй їм
Зн. його, про нього її, про неї їх, про них
Ор. ним нею ними
М. (на) ньому ній них

Особовий займенник середнього роду воно має такі самі відмінкові форми, як і він.

3. У відмінюванні займенників мій (твій, свій), чий, той, цей, весь найбільше розбіжностей є в чоловічому (й середньому) роді, і менше — в жіночому та в множині:

Відмінки Чоловічий (середній) рід
Н. мій (моє) чий (чиє) той (те) цей (це) весь (все)
Р. мого чийого того цього всього
Д. моєму чийому тому цьому всьому
Зн. Як у називному або родовому відмінку
Ор. моїм чиїм тим цим всім
М. (на) моєму, моїм чийому, чиїм тому, тім цьому, цім всьому, всім

Відмінки Жіночий рід
Н. моя чия та ця вся
Р. моєї чиєї тієї, тої цієї всієї
Д. моїй чиїй тій цій всій
Зн. мою чию ту цю всю
Ор. моєю чиєю тією, тою цією всією
М. (на) моїй чиїй тій цій всій

Відмінки Множина
Н. мої чиї ті ці всі
Р. моїх чиїх тих цих всіх
Д. моїм чиїм тим цим всім
Зн. Як у називному або родовому відмінку
Ор. моїми чиїми тими цими всіма
М. (на) моїх чиїх тих цих всіх

Ці займенники в середньому роді (моє, чиє, те, це, все) мають такі самі відмінкові форми, як і в чоловічому (за винятком називного й знахідного відмінків, де виступає однакове закінчення).

Н. хто що
Р. кого (до кого) чого (до чого)
Д. кому чому
Зн. кого (на кого) що
Ор. ким чим
М. (на) на кому (на кім) на чому (на чім)

Про написання займенників через дефіс (будь-хто, що-небудь, хтозна-який) та разом (абиякий, дехто, щось) див. Правопис часток.

← попередній урок

Зміст

наступний урок →

Займенники, що виділені кольором, поставте в потрібному відмінку.
(Як виконувати завдання)

ПЕРЕВІРИТИ
ПЕРЕВІРИТИ
ПЕРЕВІРИТИ
ПЕРЕВІРИТИ
ПЕРЕВІРИТИ
ПЕРЕВІРИТИ
ПЕРЕВІРИТИ
ПЕРЕВІРИТИ
ПЕРЕВІРИТИ
ПЕРЕВІРИТИ
ПЕРЕВІРИТИ
ПЕРЕВІРИТИ
ПЕРЕВІРИТИ
ПЕРЕВІРИТИ
ПЕРЕВІРИТИ
ПЕРЕВІРИТИ
ПЕРЕВІРИТИ
ПЕРЕВІРИТИ
ПЕРЕВІРИТИ
ПЕРЕВІРИТИ

Інші вправи

Всі вправи
(На головну сторінку)

ЗАЙМЕННИК

Загальне поняття про займенник

Вживання займенників

ІМЕННИК

Поділ іменників на відміни
(I, II, III, IV відміни)

Поділ іменників І та ІІ відмін на групи (тверда, м’яка, мішана)

Відмінкові закінчення іменників

Правопис закінчень іменників І та ІІ відмін залежно від групи

Особливості відмінювання іменників

Правопис закінчень іменників
II відміни чоловічого роду

Творення і правопис імен по батькові

ПРИКМЕТНИК

Загальна характеристика прикметника

Творення і правопис ступенів порівняння прикметників
(вищий і найвищий)

Творення і правопис присвійних прикметників

Відмінювання прикметників

Правопис закінчень прикметників