Український правопис

ТРЕНАЖЕР З ПРАВОПИСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Творення і правопис імен по батькові

Чоловічі імена по батькові Жіночі імена по батькові
Чоловічі імена по батькові творяться додаванням до основ власних імен суфікса -ович: Михайло — Михайлович, Василь — Васильович, Юрій — Юрійович, Георгій — Георгійович, Ігор — Ігорович. Жіночі імена по батькові творяться додаванням до основ власних імен суфікса -івн(а): Михайло — Михайлівна, Юрій — Юріївна (Юрій+івна), Георгій — Георгіївна, Ілля — Іллівна, Кузьма — Кузьмівна.
Кілька чоловічих імен по батькові творяться за допомогою суфікса -ич: Лука — ЛукичЛукович), Сава — СавичСавович), Кузьма — КузьмичКузьмович), Хома — ХомичХомович), Яків — Якович, Ілля — Ілліч.
Як виняток, в імені Григорій при творенні імені по батькові відпадає ійГригорович, а до основи імені Микола додаємо айМиколайович (і рідко — Миколович). З відхиленням від цього правила творяться лише такі імена по батькові: Яків — Яківна, Григорій — Григорівна, Микола — Миколаївна (і рідко — Миколівна).
Чоловічі імена по батькові відмінюються як іменники ІІ відміни* мішаної групи** (їх основа закінчується на шиплячий ч (суфікс -ович).
Н. Петро Іванович
Р. Петра Івановича
Д. Петру(ові) Івановичу(еві)
З. Петра Івановича
О. Петром Івановичем
М. (при) Петрі(ові) Івановичу(еві)
Кл. Петре Івановичу
Відмінюються жіночі імена по батькові як іменники І відміни* твердої групи** (як, скажімо, ім’я Ганна):
Н. Ганна Іванівна
Р. Ганни Іванівни
Д. Ганні Іванівні
З. Ганну Іванівну
О. Ганною Іванівною
М. (при) Ганні Іванівні
Кл. Ганно Іванівно

* див. Поділ іменників на відміни
**див. Поділ іменників на групи

Увага! При написанні імені в офіційних документах слід використовувати той варіант, який зафіксований в паспорті людини, оскільки це тягне за собою юридичні наслідки.

Від поданих імен утворіть і запишіть чоловічі імена по батькові.
(Як виконувати завдання)

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

Від поданих імен утворіть і запишіть жіночі імена по батькові.
(Як виконувати завдання)


ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

Сподобалася тема?
Поділіться нею з друзями.

Інші вправи

Всі вправи
(На головну сторінку)

ІМЕННИК

Поділ іменників на відміни
(I, II, III, IV відміни)

Поділ іменників І та ІІ відмін на групи (тверда, м’яка, мішана)

Відмінкові закінчення іменників

Правопис закінчень іменників І та ІІ відмін залежно від групи

Особливості відмінювання іменників

Правопис закінчень іменників
II відміни чоловічого роду

БУДОВА СЛОВА І ПРАВОПИС

Прості, складні і складені слова,
творення і правопис
складних слів

Правопис слів із частинами
напів- і пів-

Правопис складноскорочених слів і графічних скорочень

МИЛОЗВУЧНІСТЬ МОВИ

Основні закони милозвучності української мови Фонетичні засоби
милозвучності мови