Український правопис

ТРЕНАЖЕР З ПРАВОПИСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

← попередній урок

Зміст

наступний урок →

Творення і правопис імен по батькові

Чоловічі імена по батькові Жіночі імена по батькові
Чоловічі імена по батькові творяться додаванням до основ власних імен суфікса -ович: Михайло — Михайлович, Василь — Васильович, Юрій — Юрійович, Георгій — Георгійович, Ігор — Ігорьович* (Згідно з попереднім правописом Ігорович). Жіночі імена по батькові творяться додаванням до основ власних імен суфікса -івн(а): Михайло — Михайлівна, Юрій — Юріївна (Юрій+івна), Георгій — Георгіївна, Ілля — Іллівна, Кузьма — Кузьмівна.
Кілька чоловічих імен по батькові творяться за допомогою суфікса -ич: Лука — ЛукичЛукович), Сава — СавичСавович), Кузьма — КузьмичКузьмович), Хома — ХомичХомович), Яків — Якович, Ілля — Ілліч.
Як виняток, в імені Григорій при творенні імені по батькові відпадає ійГригорович, а до основи імені Микола додаємо айМиколайович (і рідко — Миколович). З відхиленням від цього правила творяться лише такі імена по батькові: Яків — Яківна, Григорій — Григорівна, Микола — Миколаївна (і рідко — Миколівна).
Чоловічі імена по батькові відмінюються як іменники ІІ відміни* мішаної групи** (їх основа закінчується на шиплячий ч (суфікс -ович).
Н. Петро Іванович
Р. Петра Івановича
Д. Петру(ові) Івановичу(еві)
З. Петра Івановича
О. Петром Івановичем
М. (при) Петрі(ові) Івановичу(еві)
Кл. Петре Івановичу
Відмінюються жіночі імена по батькові як іменники І відміни* твердої групи** (як, скажімо, ім’я Ганна):
Н. Ганна Іванівна
Р. Ганни Іванівни
Д. Ганні Іванівні
З. Ганну Іванівну
О. Ганною Іванівною
М. (при) Ганні Іванівні
Кл. Ганно Іванівно

* див. Поділ іменників на відміни
**див. Поділ іменників на групи

Увага! При написанні імені в офіційних документах слід використовувати той варіант, який зафіксований в паспорті людини, оскільки це тягне за собою юридичні наслідки.

← попередній урок

Зміст

наступний урок →

Від поданих імен утворіть і запишіть чоловічі імена по батькові.
(Як виконувати завдання)

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

Від поданих імен утворіть і запишіть жіночі імена по батькові.
(Як виконувати завдання)


ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

Інші вправи

Всі вправи
(На головну сторінку)

ІМЕННИК

Поділ іменників на відміни
(I, II, III, IV відміни)

Поділ іменників І та ІІ відмін на групи (тверда, м’яка, мішана)

Відмінкові закінчення іменників

Правопис закінчень іменників І та ІІ відмін залежно від групи

Особливості відмінювання іменників

Правопис закінчень іменників
II відміни чоловічого роду

БУДОВА СЛОВА І ПРАВОПИС

Прості, складні і складені слова,
творення і правопис
складних слів

Правопис слів із частинами
напів- і пів-

Правопис складноскорочених слів і графічних скорочень

МИЛОЗВУЧНІСТЬ МОВИ

Основні закони милозвучності української мови Фонетичні засоби
милозвучності мови