Український правопис

ТРЕНАЖЕР З ПРАВОПИСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Поділ іменників на групи

Іменники першої та другої відмін (див. Поділ іменників на відміни) за характером закінчень поділяються на групи: тверду, м’яку і мішану.

Групу іменників І і II відмін (крім іменників II відміни на -ар, -иp, -яр) визначаємо за такою схемою.

На який приголосний кінчається основа іменника? на твердий нешиплячий тверда група на твердий шиплячий мішана група на будь-який м'який м'яка група

На який приголосний закінчується основа іменника?

Можливі три відповіді:
а) на твердий нешиплячийтверда група: сирот-а, степ, батьк-о;
б) на твердий шиплячий* — мішана група: круч-а, плащ, плеч-е;
в) на будь-який м’який або пом’якшенийм’яка група: мрій-а, день, збіж’ж’.

Крім того, до м’якої групи належать іменники середнього роду на з основою на нешиплячий (поле, море, сонце, серце, віконце), бо в них при відмінюванні кінцевий приголосний основи стає м’яким: полˊ-а, морˊ-а, сонц́ˊ-а, серцˊ-а, віконцˊ-а.

* шиплячі: [дж], [ж], [ч], [ш] (“ще їжджу”);

Групу іменників II відміни на -ар, -иp визначаємо за такою схемою.

так тверда група ні м'яка група Чи в Р. відмінку однини -ар, -ир наголошені?

Чи в Р. відмінку однини -ар, -ир наголошений? Відповідь може бути двояка:
а) наголошенийтверда група: саніта́р — саніта́ра, корса́р — корса́ра, бригади́р — бригади́ра, букси́р — букси́ра;
б) ненаголошенийм’яка група: кобза́р — кобзаря́, апте́кар — апте́каря, пусти́р — пустиря́, ко́зир — ко́зиря.

До твердої групи, як виняток, належать також іменники (хоч у них в родовому відмінку однини -ар, -ир і не наголошені) комар, хабар, варвар, долар, панцир, пластир (комара́ , хабара́, ва́рвара, до́лара, па́нцира, пла́стиру).
До твердої групи віднесено й прізвище Гончар — Гончара (хоч би мало бути Гончаря, як Бондар — Бондаря).

До м’якої групи, як виняток, належать також іменники (хоч у них і немає частини -ар, -ир) Ігор, якір, кучер (волосся), єгер (Ігоря, якоря, кучеря, єгеря).

Групу іменників II відміни на -яр визначаємо за такою схемою.

так мішана група ні тверда група Чи в Р. відмінку однини наголос з -яр переходить на закінчення?

Чи в Р. відмінку однини наголос з -яр переходить на закінчення? Відповідь може бути двояка:
а) переходитьмішана група: школя́р — школяра́, бджоля́р — бджоляра́ , бетоня́р — бетоняра́, човня́р — човняра́;
б) не переходитьтверда група: ювіля́р — ювіля́ра, капіля́р — капіля́ра, сто́ляр — сто́ляра.

Іменник маляр залежно від наголосу належить то до твердої групи (ма́ляр — ма́ляра, ма́ляром, ма́ляри), то до мішаної (маля́р — маляра́, маляре́м, малярі́).

Можна групу іменників на -яр визначати й за їхнім лексичним значенням:
усі назви осіб (за винятком іменників муляр, столяр, ювіляр, мадяр, ма́ляр, монтаньяр) належать до мішаної групи: зброяр, сміттяр, картяр;
назви неістот (разом з винятками) — до твердої групи: футляр, перпендикуляр, екземпляр, окуляр.

Визначте, до якої групи належить кожен іменник.
(Як виконувати завдання)

У відповідях використовуйте такі скорочення для груп: тверда - тв, м’яка - мк, мішана - мш.

еліксир


ПЕРЕВІРИТИ

плече


ПЕРЕВІРИТИ

осердя


ПЕРЕВІРИТИ

вимога


ПЕРЕВІРИТИ

змішувач


ПЕРЕВІРИТИ

життя


ПЕРЕВІРИТИ

батько


ПЕРЕВІРИТИ

площа


ПЕРЕВІРИТИ

знання


ПЕРЕВІРИТИ

удар


ПЕРЕВІРИТИ

межа


ПЕРЕВІРИТИ

скриня


ПЕРЕВІРИТИ

циркуляр


ПЕРЕВІРИТИ

різьбяр


ПЕРЕВІРИТИ

календар


ПЕРЕВІРИТИ

пивовар


ПЕРЕВІРИТИ

оленяр


ПЕРЕВІРИТИ

секретар


ПЕРЕВІРИТИ

лицемір


ПЕРЕВІРИТИ

тиша


ПЕРЕВІРИТИ

якір


ПЕРЕВІРИТИ

бджола


ПЕРЕВІРИТИ

груша


ПЕРЕВІРИТИ

стебельце


ПЕРЕВІРИТИ

ягуар


ПЕРЕВІРИТИ

весляр


ПЕРЕВІРИТИ

інвентар


ПЕРЕВІРИТИ

снігур


ПЕРЕВІРИТИ

гараж


ПЕРЕВІРИТИ

оцінювання


ПЕРЕВІРИТИ

Сподобалася тема?
Поділіться нею з друзями.

Інші вправи

Всі вправи
(На головну сторінку)

Поділ іменників на відміни
(I, II, III, IV відміни)

Відмінкові закінчення іменників

Правопис закінчень іменників І та ІІ відмін залежно від групи

Особливості відмінювання іменників

Правопис закінчень іменників
II відміни чоловічого роду

Творення і правопис імен
по батькові

БУДОВА СЛОВА І ПРАВОПИС

Прості, складні і складені слова,
творення і правопис
складних слів

Правопис слів із частинами
напів- і пів-

Правопис складноскорочених слів і графічних скорочень

МИЛОЗВУЧНІСТЬ МОВИ

Основні закони милозвучності української мови Фонетичні засоби
милозвучності мови