Український правопис

ТРЕНАЖЕР З ПРАВОПИСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

← попередній урок

Зміст

наступний урок →

Категорія відмінка. Відмінкові закінчення іменників


Посилання на YouTube

Іменники мають сім відмінків:

Відмінок Допоміжне слово Питання Приклад
1. Називний (Н.) є — хто? що?; батько, пісня
2. Родовий (Р.) немає — кого? чого? до кого? до чого?; батька, пісні
3. Давальний (Д.) даю — кому? чому?; батькові(), пісні
4. Знахідний (Зн.) шукаю, бачу — кого? що? про кого? про що?; батька, пісню
5. Орудний (Ор.) орудую, милуюся — ким? чим?; батьком, книгою
6. Місцевий (М.) стою, знаходжуся — на (у) кому? на (у) чому?; на батькові(), у пісні
7. Кличний (Кл.) вживається як звертання батьку, пісне

Закінчення іменника залежить не лише від того, у якому відмінку й числі він стоїть, а й від його відміни та групи, а іноді — і від значення. Тому в іменниках української мови багато різних закінчень.

Нижче, у таблицях, наведено буквені (не звукові) відмінкові закінчення іменників за відмінами й групами. Якщо в різних іменниках тої самої відміни й групи виступають різні закінчення, то вони подаються через кому: дуба, лісу-а, -у. Паралельні закінчення в тих самих іменниках подано через похилу риску (це означає: або, або): на коні, на коневі, на коню-і /-еві/ -ю. Закінчення, що трапляються, як винятки, взято в дужки: бабів— (-ів). Знаком показано нульове закінчення: парт, площ — .

1. Закінчення іменників І відміни
Від-
мінки
Однина Множина
Тверда група (стіна) М'яка група Мішана гупа (круча) Тверда група (стіна) М'яка група Мішана гупа
(круча)
Основа НЕ на й
(земля)
Основа на й
(мрія)
Основа НЕ на й
(земля)
Основа на й
(мрія)
Н.
Р. (-ів) (-ей, -ів) (-ей)
Д. -ам -ям -ям -ам
Зн. Як у називному або родовому відмінку
Ор. -ою -ею -єю -ею -ами -ями -ями -ами
М. (на) Як у давальному відмінку -ах -ях -ях -ах
Кл. -е, -ю Як у називному відмінку

В и н я т к и:
Р. мн.суддів, гайдамаків, ніздрів, мамівмам), бабівбаб), губівгуб), легенівлегень); свиней, мишей, во́шей, статей.
Ор. мн.сльозамислізьми), свинямисвиньми).


2. Закінчення іменників ІІ відміни чоловічого роду
Від-
мінки
Однина Множина
Тверда група (стіл) М'яка група Мішана гупа (кущ) Тверда група (стіл) М'яка група Мішана гупа
(кущ)
Основа НЕ на й
(день)
Основа на й
(край)
Основа НЕ на й
(день)
Основа на й
(край)
Н. , -о -и, (-і, -а)
Р. -а, -у -я, -ю -я, -ю -а, -у -ів, () -ів, (-ей) -їв -ів
Д. -ові/-у -еві/-ю -єві/-ю -еві/-у -ам -ям -ям -ам
Зн. Як у називному або родовому відмінку Як у називному або родовому відмінку
Ор. -ом, -им -ем -єм -ем -ами, (-ьми) -ями, (-ьми) -ями -ами
М. (на) -і/ -ові/ -у -і/ -еві/ -ю -ї/ -єві/ -ю -і/ -еві/ -у -ах -ях -ях -ах
Кл. -е, -у -е, -у Як у називному відмінку

В и н я т к и:
Н. мн.комарі, пазурі, снігурі, звірі, друзі (хоч це іменники твердої групи); вусавуси), вівса, хлібахліби з іншим значенням).
Р. мн.чобі́т, цига́н, чоловік (у значенні “осіб”); госте́й, ко́ней.
Ор. мн.гістьмигостями), кіньмиконями), чобітьмичоботами, чоботями).


3. Закінчення іменників ІІ відміни середнього роду
Від-
мінки
Однина Множина
Тверда група (село) М'яка група (поле) Мішана група (днище) Тверда група (село) М'яка група (поле) Мішана група (днище)
Н. -е, -я -а (-і) -а (-і)
Р. , (-ей) , (-ів) , (-ей)
Д. -ам -ям -ам
Зн. Як у називному відмінку Як у називному відмінку
Ор. -ом -ем, -ям -ем -ами (-има) -ями (-ьми) -ами, -има
М. -і/ -у -і/ -ю -і/ -у -ах -ях -ах
Кл. Як у називному відмінку Як у називному відмінку

В и н я т к и:
1. Н. і Кл. мн.очі, плечі.
Р. мн.очей, плечейвіч, пліч); винятки із закінченням –ів, -їв.
Ор. мн.очима, плечима, коліньмиколінами), крильми крилами).
2. Іменники тім’я, вим’я у Р., Д. і М. одн. можуть приймати суфікс -ен-: тімені, вименіР. одн.тім’я, вим’я; Д. і М. одн.тім’ї, вим’ї).


4. Закінчення іменників III відміни
Від-
мінки
Однина
(тінь, ніч)
Множина
Основа на НЕшиплячий
(тінь)
Основа на шиплячий
(ніч)
Н. , (-и)
Р. -і (-и*) -ей (-ів) -ей
Д. -ям -ам
Зн. -і (-ів)
Ор. -ями -ами
М. (на) -ях -ах
Кл. -е (-и) Як у називному відмінку

В и н я т к и: Н. і Кл. однмати. Р. мн. і Зн. мн.матерів.
*Згідно з нормами "Українського правопису" 2019 року в іменниках III відміни на -ть після приголосного, а також словах кров, любо́в, о́сінь, сіль, Русь, Білору́сь в родовому відмінку (кого? чого?) допускається варіативність закінчення –і та –и: любові й любови, радості й радости, солі й соли; гідности, крови, належности, осени, смерти, чести, Ру́си́, Білору́си.


5. Суфікси та закінчення іменників IV відміни:
Від-
мінки
Однина Множина
З суфіксом -ат- З суфіксом -ен-
(ім'я)
З суфіксом -ат- З суфіксом -ен-
(ім'я)
НЕ після шиплячого
(теля)
після шиплячого
(курча)
НЕ після шиплячого
(теля)
після шиплячого
(курча)
Н. -ята -ата -ена
Р. -яти -ати -ені/ -я -ят -ат -ен
Д. -яті -аті -ені -ятам -атам -енам
Зн. Як у називному відмінку Як у називному або родовому відмінку
Ор. -ям -ам -енем/ -ям -ятами -атами -енами (-ями)
М. (на) -яті -аті -ені -ятах -атах -енах (-ях)
Кл. Як у називному відмінку Як у називному відмінку

6. Закінчення множинних іменників

Іменники, що вживаються тільки в множині, мають такі самі закінчення, як і іменники, що належать до тієї чи іншої відміни: За закінченнями вони розпадаються на чотири групи:
1-й тип — подібні до іменників І відміни;
2-й тип — до іменників ІІ відміни чоловічого роду;
3-й тип — до іменників ІІ відміни середнього роду;
4-й тип — до іменників ІІІ відміни.

Від-
мінки
1-й тип
(ножиці)
2-й тип
(сходи)
3-й тип
(вила)
4-й тип
(сани)
Н. -и, -і -и, -і -и, -і
Р. -ів -ей
Д. -ам, -ям -ам, -ям -ам -ам, -ям
Зн. Як у називному або родовому відмінку
Ор. -ами, -ями -ами, -ями -ами -ми/ -има
М. -ах, -ях -ах, -ях -ах -ах, -ях
Кл. Як у називному відмінку

7. Незмінювані іменники

Не відмінюються:
а) іншомовні слова, які закінчуються на голосний (крім –а після приголосного та –я: айва, манія): амплуа, буржуа, кіно, метро, фламінго, кашне, пенсне, парі, колібрі, журі, кенгуру, рагу, Дідро, Пуччині (але пальто відмінюється: пальта, пальту і т. д.);

б) жіночі прізвища на приголосний та : про Зою Гайдай, Ларисі Косач, з Оксаною Петрусенко (але чоловічі прізвища відмінюються: про Михайла Гайдая, Юрієві Косачу, з Андрієм Петрусенком);

в) деякі абревіатури: про НТР, на ГЕС (але: до ВАКу, на ЛАЗі).

← попередній урок

Зміст

наступний урок →

Визначте, у якому відмінку вжито перші іменники у словосполученнях.
(Як виконувати завдання)

У відповідях використовуйте такі скорочення для відмінків: називний - Н., родовий - Р., давальний - Д., знахідний - З., орудний - О., місцевий - М., кличний - К.

не змикаючи очей


ПЕРЕВІРИТИ

зарадити лихові


ПЕРЕВІРИТИ

як сніг на голову


ПЕРЕВІРИТИ

з дорогою душею


ПЕРЕВІРИТИ

топтати ряст


ПЕРЕВІРИТИ

на повних парусах


ПЕРЕВІРИТИ

і ти, Химо, із ними


ПЕРЕВІРИТИ

перша ластівка


ПЕРЕВІРИТИ

Орієнтуючись на таблиці закінчень, іменники поставте в орудному відмінку (ким? чим?).
(Як виконувати завдання)


ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

Орієнтуючись на таблиці закінчень, іменники поставте в називному відмінку множини.
(Як виконувати завдання)


ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

Інші вправи

Всі вправи
(На головну сторінку)

Поділ іменників на відміни
(I, II, III, IV відміни)

Поділ іменників І та ІІ відмін на групи (тверда, м’яка, мішана)

Правопис закінчень іменників І та ІІ відмін залежно від групи

Особливості відмінювання іменників

Правопис закінчень іменників
II відміни чоловічого роду

Творення і правопис імен
по батькові

МИЛОЗВУЧНІСТЬ МОВИ

Основні закони милозвучності української мови Фонетичні засоби
милозвучності мови