Український правопис

ТРЕНАЖЕР З ПРАВОПИСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Відмінкові закінчення іменників

Іменники мають сім відмінків:

1) називний — хто? що?;
2) родовий — кого? чого? до кого? до чого?;
3) давальний — кому? чому?;
4) знахідний — кого? що? про кого? про що?;
5) орудний — ким? чим?;
6) місцевий — на (у) кому? на (у) чому?;
7) кличний — хто? що?

Закінчення іменника залежить не лише від того, у якому відмінку й числі він стоїть, а й від його відміни та групи, а іноді — і від значення. Тому в іменниках української мови багато різних закінчень.

Нижче, у таблицях, наведено буквені (не звукові) відмінкові закінчення іменників за відмінами й групами. Якщо в різних іменниках тої самої відміни й групи виступають різні закінчення, то вони подаються через кому: дуба, лісу-а, -у. Паралельні закінчення в тих самих іменниках подано через похилу риску (це означає: або, або): на коні, на коневі, на коню-і /-еві/ -ю. Закінчення, що трапляються, як винятки, взято в дужки: бабів— (-ів). Знаком показано нульове закінчення: парт, площ — .

1. Закінчення іменників І відміни
Від-
мінки
Однина Множина
Тверда група (стіна) М'яка група Мішана гупа (круча) Тверда група (стіна) М'яка група Мішана гупа
(круча)
Основа НЕ на й
(земля)
Основа на й
(мрія)
Основа НЕ на й
(земля)
Основа на й
(мрія)
Н.
Р. (-ів) (-ей, -ів) (-ей)
Д. -ам -ям -ям -ам
Зн. Як у називному або родовому відмінку
Ор. -ою -ею -єю -ею -ами -ями -ями -ами
М. (на) Як у давальному відмінку -ах -ях -ях -ах
Кл. -е, -ю Як у називному відмінку

В и н я т к и:
Р. мн.суддів, гайдамаків, ніздрів, мамівмам), бабівбаб), губівгуб), легенівлегень); свиней, мишей, во́шей, статей.
Ор. мн.сльозамислізьми), свинямисвиньми).


2. Закінчення іменників ІІ відміни чоловічого роду
Від-
мінки
Однина Множина
Тверда група (стіл) М'яка група Мішана гупа (кущ) Тверда група (стіл) М'яка група Мішана гупа
(кущ)
Основа НЕ на й
(день)
Основа на й
(край)
Основа НЕ на й
(день)
Основа на й
(край)
Н. , -о -и, (-і, -а)
Р. -а, -у -я, -ю -я, -ю -а, -у -ів, () -ів, (-ей) -їв -ів
Д. -ові/-у -еві/-ю -єві/-ю -еві/-у -ам -ям -ям -ам
Зн. Як у називному або родовому відмінку Як у називному або родовому відмінку
Ор. -ом, -им -ем -єм -ем -ами, (-ьми) -ями, (-ьми) -ями -ами
М. (на) -і/ -ові/ -у -і/ -еві/ -ю -ї/ -єві/ -ю -і/ -еві/ -у -ах -ях -ях -ах
Кл. -е, -у -е, -у Як у називному відмінку

В и н я т к и:
Н. мн.комарі, хабарі, пазурі, снігурі, звірі, друзі (хоч це іменники твердої групи); вусавуси), вівса, хлібахліби з іншим значенням).
Р. мн.чобі́т, цига́н, чоловік (у значенні “осіб”); госте́й, ко́ней.
Ор. мн.гістьмигостями), кіньмиконями), чобітьмичоботами, чоботями).


3. Закінчення іменників ІІ відміни середнього роду
Від-
мінки
Однина Множина
Тверда група (село) М'яка група (поле) Мішана група (днище) Тверда група (село) М'яка група (поле) Мішана група (днище)
Н. -е, -я -а (-і) -а (-і)
Р. , (-ей) , (-ів) , (-ей)
Д. -ам -ям -ам
Зн. Як у називному відмінку Як у називному відмінку
Ор. -ом -ем, -ям -ем -ами (-има) -ями (-ьми) -ами, -има
М. -і/ -у -і/ -ю -і/ -у -ах -ях -ах
Кл. Як у називному відмінку Як у називному відмінку

В и н я т к и:
1. Н. і Кл. мн.очі, плечі.
Р. мн.очей, плечейвіч, пліч); винятки із закінченням –ів, -їв.
Ор. мн.очима, плечима, коліньмиколінами), крильми крилами).
2. Іменники тім’я, вим’я у Р., Д. і М. одн. можуть приймати суфікс -ен-: тімені, вименіР. одн.тім’я, вим’я; Д. і М. одн.тім’ї, вим’ї).


4. Закінчення іменників III відміни
Від-
мінки
Однина
(тінь, ніч)
Множина
Основа на НЕшиплячий
(тінь)
Основа на шиплячий
(ніч)
Н. , (-и)
Р. -ей (-ів) -ей
Д. -ям -ам
Зн. -і (-ів)
Ор. -ями -ами
М. (на) -ях -ах
Кл. -е (-и) Як у називному відмінку

В и н я т к и: Н. і Кл. однмати. Р. мн. і Зн. мн.матерів.


5. Суфікси та закінчення іменників IV відміни:
Від-
мінки
Однина Множина
З суфіксом -ат- З суфіксом -ен-
(ім'я)
З суфіксом -ат- З суфіксом -ен-
(ім'я)
НЕ після шиплячого
(теля)
після шиплячого
(курча)
НЕ після шиплячого
(теля)
після шиплячого
(курча)
Н. -ята -ата -ена
Р. -яти -ати -ені/ -я -ят -ат -ен
Д. -яті -аті -ені -ятам -атам -енам
Зн. Як у називному відмінку Як у називному або родовому відмінку
Ор. -ям -ам -енем/ -ям -ятами -атами -енами (-ями)
М. (на) -яті -аті -ені -ятах -атах -енах (-ях)
Кл. Як у називному відмінку Як у називному відмінку

6. Закінчення множинних іменників

Іменники, що вживаються тільки в множині, мають такі самі закінчення, як і іменники, що належать до тієї чи іншої відміни: За закінченнями вони розпадаються на чотири групи:
1-й тип — подібні до іменників І відміни;
2-й тип — до іменників ІІ відміни чоловічого роду;
3-й тип — до іменників ІІ відміни середнього роду;
4-й тип — до іменників ІІІ відміни.

Від-
мінки
1-й тип
(ножиці)
2-й тип
(сходи)
3-й тип
(вила)
4-й тип
(сани)
Н. -и, -і -и, -і -и, -і
Р. -ів -ей
Д. -ам, -ям -ам, -ям -ам -ам, -ям
Зн. Як у називному або родовому відмінку
Ор. -ами, -ями -ами, -ями -ами -ми/ -има
М. -ах, -ях -ах, -ях -ах -ах, -ях
Кл. Як у називному відмінку

7. Незмінювані іменники

Не відмінюються:
а) іншомовні слова, які закінчуються на голосний (крім –а після приголосного та –я: айва, манія): амплуа, буржуа, кіно, метро, фламінго, кашне, пенсне, парі, колібрі, журі, кенгуру, рагу, Дідро, Пуччині (але пальто відмінюється: пальта, пальту і т. д.);

б) жіночі прізвища на приголосний та : про Зою Гайдай, Ларисі Косач, з Оксаною Петрусенко (але чоловічі прізвища відмінюються: про Михайла Гайдая, Юрієві Косачу, з Андрієм Петрусенком);

в) деякі абревіатури: про НТР, на ГЕС (але: до ВАКу, на ЛАЗі).

Визначте, у якому відмінку вжито перші іменники у словосполученнях.
(Як виконувати завдання)

У відповідях використовуйте такі скорочення для відмінків: називний - Н., родовий - Р., давальний - Д., знахідний - З., орудний - О., місцевий - М., кличний - К.

не змикаючи очей


ПЕРЕВІРИТИ

зарадити лихові


ПЕРЕВІРИТИ

як сніг на голову


ПЕРЕВІРИТИ

з дорогою душею


ПЕРЕВІРИТИ

топтати ряст


ПЕРЕВІРИТИ

на повних парусах


ПЕРЕВІРИТИ

і ти, Химо, із ними


ПЕРЕВІРИТИ

перша ластівка


ПЕРЕВІРИТИ

Орієнтуючись на таблиці закінчень, іменники поставте в орудному відмінку (ким? чим?).
(Як виконувати завдання)


ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

Орієнтуючись на таблиці закінчень, іменники поставте в називному відмінку множини.
(Як виконувати завдання)


ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

Сподобалася тема?
Поділіться нею з друзями.

Інші вправи

Всі вправи
(На головну сторінку)

Поділ іменників на відміни
(I, II, III, IV відміни)

Поділ іменників І та ІІ відмін на групи (тверда, м’яка, мішана)

Правопис закінчень іменників І та ІІ відмін залежно від групи

Особливості відмінювання іменників

Правопис закінчень іменників
II відміни чоловічого роду

Творення і правопис імен
по батькові

МИЛОЗВУЧНІСТЬ МОВИ

Основні закони милозвучності української мови Фонетичні засоби
милозвучності мови