Український правопис

ТРЕНАЖЕР З ПРАВОПИСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

← попередній урок

Зміст

наступний урок →

Відмінювання числівників

посилання на Youtube

Кількісні числівники змінюються за сьома зразками (типами).

Типи
відмінювання
Числівники
I тип числівник один, одне, одна, одні (1);
II тип власне кількісні: два, три, чотири (2, 3, 4), обидва, кілька, багато;
збірні: двоє, троє, четверо, п’ятеро, … десятеро... (2 – 20 і 30);
займенники скільки і стільки;
III тип власне кількісні від п’яти (5) до вісімдесяти (80) (крім сорока (40)), кільканадцять, кількадесят
(числівники цього типу можуть також відмінюватися, як і збірні числівники II типу);
IV тип числівники сорок, дев’яносто, сто (40, 90, 100);
V тип числівники від двохсот (200) до дев’ятисот (900), а також кількасот;
VI тип числівники тисяча, мільйон, мільярд;
VII тип дробові числівники: одна сьома, вісім десятих.

Відповідають на такі питання:

1) називний — скільки?
2) родовий — скількох?
3) давальний — скільком?
4) знахідний — скільки? скількох?
5) орудний — скількома?
6) місцевий — (на) скількох?
Від-
мінки
II тип
відмінювання
(два)
III тип
відмінювання
(п’ять)
IV тип
відмінювання
(сорок)
V тип
відмінювання
(двісті)
Н. -а/ -і, -и, -еро , -о -сті, -ста, -сот
Р. -ох -сот
Д. -ом -стам
Зн. Як у називному або родовому відмінку Як у називному відмінку
Ор. -ома (-ма) -ма -стами
М. -ох -стах

Порядкові числівники, що мають закінчення -ий, відмінюються як прикметники твердої групи: перший (перша, перше), другий, двадцятий, сотий, тисячний, мільйонний; числівник третій (третя, третє) відмінюється як прикметник м'якої групи (див. Відмінювання прикметників).

У складених кількісних числівників відмінюються всі складові частини: двісті тридцять шість — двохсот тридцяти шести.

У складених порядкових числівників відмінюється лише останній компонент: двісті тридцять шостий — двісті тридцять шостого.

1. Числівник І типу один змінюється за родами, числами й відмінками, як займенник той.

Н. один, одне одна одні
Р. одного однієї, одної одних
Д. одному одній одним
Зн. один, одного одну одні, одних
Ор. одним однією, одною одними
М. (на) одному, однім одній одних

2. За II типом відмінюються числівники два, обидва, три, чотири, кілька, багато, усі збірні (двоє, троє, четверо, п’ятеро...) та займенники скільки і стільки. Причому в непрямих відмінках числівник обидва втрачає частину -два, а збірні — суфікс -еро.

Н. два, дві/двоє три/троє обидва, обидві п’ятеро
Р. двох трьох обох п’ятьох
Д. двом трьом обом п’ятьом
Зн. Як у називному або родовому відмінку
Ор. двома трьома обома п'ятьма/п’ятьома
М. (на) двох трьох обох п’ятьох

Числівники чотири і багато в орудному відмінку, як виняток, мають закінчення -ма: чотирма, багатьмабагатьома).

3. За III типом відмінюються числівники від п’яти до вісімдесяти (крім сорока), кільканадцять, кількадесят. У складних числівниках цього типу (п’ятдесят — вісімдесят) відмінюється лише друга частина. В основах числівників шість, сім, вісім чергуються голосні.

Н. шість сім вісім п’ятдесят
Р. шести семи восьми п’ятдесяти
Д. шести семи восьми п’ятдесяти
Зн. Як у називному відмінку
Ор. шістьма сьома вісьма п’ятдесятьма
М. (на) шести семи восьми п’ятдесяти

Ці числівники в непрямих відмінках мають однакове закінчення -и, тільки в орудному — -ма.

Допускають, що числівники цього типу можуть також відмінюватися, як і збірні числівники (тип II). Але ж не кажемо, наприклад, “п’ятьох десятих”, а тільки п’яти десятих; так само не кажемо “сімохсот” чи “сімомстам”, а тільки семисот, семистам. Тому сплутувати відмінювання числівників цих двох типів (власне кількісних і збірних) не слід.

4. За IV типом відмінюються числівники сорок, дев’яносто, сто. Ці числівники в усіх відмінках, крім називного і знахідного, мають однакове закінчення -a: дo сорока днів, сорока робітникам, з дев’яноста учнями, на ста сторінках.

5. За V типом відмінюються числівники від двохсот до дев’ятисот, а також кількасот. У цих числівниках змінюються обидві частини: перша — як відповідний числівник II або III типу, а друга — як іменник місто в множині. Пишуться вони разом.

Н. три міста триста п’ять міст п’ятсот
Р. трьох міст трьохсот п’яти міст п’ятисот
Д. трьом містам трьомстам п’яти містам п’ятистам
Зн. Як у називному відмінку
Ор. трьома містами трьомастами п’ятьма містами п’ятьмастами
М. (у) двох містах двохстах п’яти містах п’ятистах

6. Числівники VІ типу тисяча, мільйон, мільярд відмінюються, як іменники відповідної відміни і групи (див. Поділ іменників на відміни, Поділ іменників на групи, Відмінкові закінчення іменників).

Н. тисяча тисячі мільйон мільйони
Р. тисячі тисяч мільйона мільйонів
Д. тисячі тисячам мільйону мільйонам
Зн. тисячу тисячі мільйон мільйони
Ор. тисячею тисячами мільйоном мільйонами
М. (у) тисячі тисячах мільйоні мільйонах

7. У дробових числівниках (VІІ тип) перша частина (чисельник) відмінюється, як власне кількісний числівник, а друга (знаменник) — як порядковий (при цьому пропускаємо слово частина після назви знаменника).

Н. одна сьома три сьомі вісім десятих
Р. однієї сьомої трьох сьомих восьми десятих
Д. одній сьомій трьом сьомим восьми десятим
Зн. одну сьому Як у називному відмінку
Ор. однією сьомою трьома сьомими вісьма десятими
М. (на) одній сьомій трьох сьомих восьми десятих

← попередній урок

Зміст

наступний урок →

Провідміняйте кількісний числівник 103.
(Як виконувати завдання)

називний


ПЕРЕВІРИТИ

родовий


ПЕРЕВІРИТИ

давальний


ПЕРЕВІРИТИ

знахідний


ПЕРЕВІРИТИ

орудний


ПЕРЕВІРИТИ

місцевий (на/у)


ПЕРЕВІРИТИ

Провідміняйте порядковий числівник 103-й.
(Як виконувати завдання)

називний


ПЕРЕВІРИТИ

родовий


ПЕРЕВІРИТИ

давальний


ПЕРЕВІРИТИ

знахідний


ПЕРЕВІРИТИ

орудний


ПЕРЕВІРИТИ

місцевий (на/у)


ПЕРЕВІРИТИ

Інші вправи

Всі вправи
(На головну сторінку)

ЧИСЛІВНИК

Загальна характеристика числівника

Правопис числівників
і відчислівникових складних слів

Зв’язок числівників з іменниками

ІМЕННИК

Поділ іменників на відміни
(I, II, III, IV відміни)

Поділ іменників І та ІІ відмін на групи (тверда, м’яка, мішана)

Відмінкові закінчення іменників

Правопис закінчень іменників І та ІІ відмін залежно від групи

Особливості відмінювання іменників

Правопис закінчень іменників
II відміни чоловічого роду

Творення і правопис імен по батькові

ПРИКМЕТНИК

Загальна характеристика прикметника

Творення і правопис ступенів порівняння прикметників
(вищий і найвищий)

Творення і правопис присвійних прикметників

Відмінювання прикметників

Правопис закінчень прикметників