Український правопис

ТРЕНАЖЕР З ПРАВОПИСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

← попередній урок

Зміст

наступний урок →

Загальна характеристика прикметника

Посилання на YouTube

Прикметник називає ознаку предмета (новий, зелений, вербовий, сестрин) і відповідає на питання який? яка? яке? які? чий? чия? чиє? чиї?

За значенням прикметники поділяють на три розряди: якісні, відносні і присвійні.

Якісні —
називають ознаку предмета, яка може проявлятися в більшій або меншій мірі (мають ступені порівняння, відповідають на питання який? яка? яке? які?): зелений — зеленіший; високий — вищий, дуже високий; теплий — тепліший, трохи теплий;
Відносні —
вказують на відношення до іншого предмета, обставини, дії (утворюються від іменників, рідко — від дієслів та прислівників, відповідають на питання який? яка? яке? які?): дерев’яний — з дерева, книжковий — для книжок, вчорашній — який стався вчора, розділовий — який розділяє;
Присвійні—
вказують на належність предмета якійсь особі або тварині (утворюються від назв осіб, рідко — від назв тварин, відповідають на питання чий? чия? чиє? чиї?): ба́тьків, зятева, сестрин, лисячий.

Прикметники можуть переходити з розряду в розряд, наприклад:
вишневий сік (відносний) — вишнева сукня (якісний)
легка сумка (якісний) — легка атлетика (відносний)
заяче вухо (присвійний) — заяча душа (фразеологізм, якісний)

Прикметники, прилагоджуючись до форми іменника, змінюються:
а) за родами: ясний, ясна, ясне;
б) за числами: ясний — ясні, синій — сині;
в) за відмінками: ясний — ясного, ясному, ясним...

Повні та короткі прикметники

За наявністю закінчень прикметники поділяються на повні й короткі.
Прикметники, у яких є закінчення, називаються повними: добрий, вільна, славне, зелені, батькового, материна.
Прикметники, у яких немає закінчення, називаються короткими: винен, певен, варт, потрібен, годен, ладен, повен, ясен, срібен, дрібен, зелен, красен та ін. Вони зустрічаються переважно у фольклорі.

Загальновживаними в сучасній українській мові є повні змінні форми прикметників:
нестягнені форми чоловічого роду: високий, гарний, веселий;
стягнені форми жіночого і середнього роду однини та у називному відмінку множини: висока, гарна, весела; високе, гарне, веселе; високі, гарні, веселі.

Стягнені форми утворюються від нестягнених так: приголосний [й], що був між голосними в закінченнях, зник; два однакових голосних закінчення стяглися в один звук:
весела[йа] → веселаа → весела;
темне[йе] → темнее → темне.

Нестягнені форми прикметників уживаються в розмовно-побутовому стилі, фольклорі, а в художніх творах виступають як засіб вираження врочистості, емоційної піднесеності й стилізації під народну пісню:
Ой у полі три криниченьки,
Любив козак три дівчиноньки:
Чорнявую та білявую,
Третю руду та поганую.

← попередній урок

Зміст

наступний урок →

Визначте, до якого розряду належить кожен прикметник.
(Як виконувати завдання)

У відповідях використовуйте такі скорочення: якісний - як, відносний - вд, присвійний - пр.

охайний


ПЕРЕВІРИТИ

платний


ПЕРЕВІРИТИ

учителева


ПЕРЕВІРИТИ

столітній


ПЕРЕВІРИТИ

тонкий


ПЕРЕВІРИТИ

мамин


ПЕРЕВІРИТИ

батьків


ПЕРЕВІРИТИ

зелений


ПЕРЕВІРИТИ

ляльковий


ПЕРЕВІРИТИ

всесвітній


ПЕРЕВІРИТИ

світлий


ПЕРЕВІРИТИ

лютневий


ПЕРЕВІРИТИ

стрункий


ПЕРЕВІРИТИ

ведмежий (барліг)


ПЕРЕВІРИТИ

Інші вправи

Всі вправи
(На головну сторінку)

ПРИКМЕТНИК

Творення і правопис ступенів порівняння прикметників
(вищий і найвищий)

Відмінювання прикметників

Творення і правопис присвійних прикметників

Правопис закінчень прикметників

ІМЕННИК

Поділ іменників на відміни
(I, II, III, IV відміни)

Поділ іменників І та ІІ відмін на групи (тверда, м’яка, мішана)

Відмінкові закінчення іменників

Правопис закінчень іменників І та ІІ відмін залежно від групи

Особливості відмінювання іменників

Правопис закінчень іменників
II відміни чоловічого роду

Творення і правопис імен по батькові