Український правопис

ТРЕНАЖЕР З ПРАВОПИСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Правопис числівників і відчислівникових складних слів

Правило Приклади
Правопис складних числівників
У складних числівниках у кінці першої частини м’який знак НЕ пишемо: п’ятнадцять, шістнадцять, дев’ятнадцять, п’ятдесят, шістдесят, п’ятсот, шістсот, дев’ятсот (див. Вживання м’якого знака).
Порядкові числівники на -сотий, -тисячний, -мільйонний, -мільярдний пишуться одним словом, і перша частина в них стоїть у родовому відмінку (крім сто): трьохсотий, двохтисячний, двадцятип’ятитисячний, двохсотп’ятдесятимільйонний (але: стотисячний) (див. Відмінювання числівників).
У порядкових числівниках, утворених від назв десятків, перша частина не змінюється: п’ятдесятий, шістдесятий, сімдесятий, вісімдесятий.
Правопис відчислівникових складних слів
На початку складних слів (прикметників, іменників) перші чотири числівники мають форми одно-, дво-, три-, чотири-: двоповерховий, триярусний, чотирикутник.
Форми двох-, трьох-, чотирьох- вживаються лише перед голосними: двохелементний, трьохактний, трьохопорний.
Усі інші числівники (крім дев’яносто і сто) мають форму родового відмінка: десятиденний, тридцятип’ятикілометровий, сорокакілограмовий, сімдесятирічний, п’ятисотрічний (але: дев’яносторіччя, стоголосий).

Знайдіть і виправте у навчальних завданнях помилки.
(Як виконувати завдання)


ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

Сподобалася тема?
Поділіться нею з друзями.

Інші вправи

Всі вправи
(На головну сторінку)

ЧИСЛІВНИК

Загальна характеристика числівника

Відмінювання числівників

Зв’язок числівників з іменниками

ІМЕННИК

Поділ іменників на відміни
(I, II, III, IV відміни)

Поділ іменників І та ІІ відмін на групи (тверда, м’яка, мішана)

Відмінкові закінчення іменників

Правопис закінчень іменників І та ІІ відмін залежно від групи

Особливості відмінювання іменників

Правопис закінчень іменників
II відміни чоловічого роду

Творення і правопис імен по батькові

ПРИКМЕТНИК

Загальна характеристика прикметника

Творення і правопис ступенів порівняння прикметників
(вищий і найвищий)

Творення і правопис присвійних прикметників

Відмінювання прикметників

Правопис закінчень прикметників