Український правопис

ТРЕНАЖЕР З ПРАВОПИСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

← попередній урок

Зміст

наступний урок →

Як ми говоримо
(вправи за книгою Бориса Антоненка-Давидовича)
Іменники, частина 2.

«Як ми гово́римо» — робота Бориса Антоненка-Давидовича, присвячена чистоті української мови. Вона адресується тим, хто дбає про культуру мови й прагне запобігти помилковому слововживанню, перебороти лексичну розбіжність у визначенні однакових понять, уникнути невластивих українській мовній традиції зворотів і висловів.

Вправи підготовлені за порадами Бориса Антоненка-Давидовича, які він дає у своїй книжці.

Вираз1 - вияв настрою, почуття на обличчі, в очах: У Руфіна гнівний вираз хутко зміняється в сміх. (Леся Українка.)
Вираз2 (математичний) - скінченна комбінація символів, граматично правильна щодо правил, застосовних в поточному контексті: а + b2 = c.
Вислів - фраза, мовний зворот: Тут один [брат], там другий із них старався якимсь зручним висловом піддержати розмову. (Іван Франко.)

Вираз чи вислів
Брак енергії

Відсутність, відсутній - перебування кого-, чого-небудь поза даним місцем у певний час; якого немає, який не існує: Присмучений Рекс... тяжко переживає відсутність господаря. (Олесь Гончар)
Брак (чогось) - нестача чогось: Досі не писала... через брак часу. (Леся Українка.)

Особа - окрема людина серед інших або як одиниця ліку людей: Стефаник не любить ліричних акордів та поетичних прикрас, він зовсім ховає свою авторську особу. (Леся Українка.)
Особистість - конкретна людина з погляду її культури, особливостей характеру і т. і.н.: Блискучий талант Довженка, його могутня особистість повнокровно живуть у його фільмах.

Особистість
Листування, листуватися

Переписування, переписка - робити рукописну копію з якого-небудь тексту, писати щось ще раз: Замість живого, корисного діла глузлива доля підсунула [Тиховичу] переписування в канцелярії якихсь сухих, нікому не потрібних паперів. (Михайло Коцюбинський.)
Листування - обмін листами: Федір Голубенко всю війну листувався з Валентиною, підтримував її в біді. (Микола Руденко.)

Затамувати (зупинити, затримати) дух - переставати або дуже тихо якийсь час дихати (щоб зробитися непомітним або внаслідок переляку, сильного враження і т. ін.): Сахно злякано затамувала віддих. (Юрій Смолич.)
Перевести (відвести, звести) дух, відсапнути, відітхнути - робити коротку перерву для відпочинку: Слухай лишень, що я тобі скажу, а ви дайте мені дух звести, — чого насунулись усі разом? (Марко Вовчок.)

Відвести, перевести дух, відсапнути
Притомнний, непритомний

Свідомість - ясне розуміння, усвідомлення чого-небудь: у повній свідомості.
Притомний - який усвідомлює свої дії, має здоровий глузд.
Опритомніти - повернутися до свідомості зі стану непритомності: Поранений Богун опритомнів і намагався звести голову. (Яків Качура.)
Непритомніти, зомлівати - впадати в непритомність: Бахнув постріл, щось ударило по голові, і Федя знепритомнів. (Микола Трублаїні.)

Талан - доля, успіх, удача: Гей, мій латаний талане, Доле темна та німа! (Іван Франко)
Безталанний - який не має талану, щастя; нещасний: Її міцна душа задавила в собі всі сльози, та не задавила свого безталанного кохання. (Нечуй-Левицький.)
Талант - здібність до чогось, уміння робити щось: Тепер я сама бачила, що в мене був хист, справжній талант художника. (Олесь Донченко)

Талан, талант
На виплат

У розстрочку на виплат - купівля товарів у кредит, що передбачає оплату як їхньої вартості, так і процентів за кредит частинами: Ми домовилися з графом, що він нам, громаді, значить, віддасть землю на виплат. (Юрій Мокрієв.)

Фарба - речовина для забарвлювання предметів у той чи інший колір: На стіні, проти стола, висить великий портрет Шевченка, хорошої роботи олійними фарбами, в красних рамах. (Михайло Коцюбинський.)
Барва - колір, забарвлення; характер, тон, колорит, манера: В глибині затоки долі кам'яною стіною ревів водопад, мов живий срібний стовп, граючи до сонця всіма барвами веселки. (Іван Франко.)
Краска - природний рожевий або червоний колір щік, обличчя; рум'янець: Постать її була гнучка, лице бліде з легкою краскою. (Леся Українка.)

Барви
Вежа

Башта — військова споруда; верхня, обертова частина корпусу танка, споруда на судні, в якій містяться гармати або кулемети: башта танка, корабельна башта.
Вежа — архітектурні об’єкти ґотичного типу або будови, що втратили військове значення; висока вузька споруда, що має висоту значно більшу за ширину: телевізійна вежа, сторожова вежа.
*У словниках вежа і башта подаються по суті як абсолютні синоніми.

← попередній урок

Зміст

наступний урок →

Знайдіть і виправте в навчальних завданнях мовні помилки.
(Як виконувати завдання).


ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

Інші вправи

Всі вправи
(На головну сторінку)

"ЯК МИ ГОВОРИМО"
(вправи за книгою Бориса Антоненка-Давидовича)

Іменники
Частина 1

Прикметники
Частина 1

Прикметники
Частина 2

Прикметники
Частина 3

Дієслова,
що керують іменниками в певних відмінках

Дієслова
Частина 2

Дієслова
Частина 3

Дієслова
Частина 4

Дієслова
Частина 5

Дієслова
Частина 6

Дієприкметники

Числівники

Займенники

Прислівники

Прийменники, сполучники, частки