Український правопис

ТРЕНАЖЕР З ПРАВОПИСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Як ми говоримо
(вправи за книгою Бориса Антоненка-Давидовича)
Дієслова, частина 3.

Відкривати - піднімаючи або знімаючи те, чим закрите, накрите щось, робити вільним доступ усередину чого-небудь; започатковувати діяльність установи, закладу тощо: Мати аж пальці порізала, відкриваючи йому консерви. (О. Гончар.)
Відчиняти - відводити, відхиляти вбік стулки дверей, вікон тощо, роблячи вільним вхід, доступ до чогось або вихід назовні: Пора вікна відчиняти! (Панас Мирний.)
Розгортають щось згорнуте, складене, скручене: Ніжні мімози і ті розгорнули листочки гарячі... (Леся Українка.)

Відчиняти, відкривати, розгортати
Видавати, відпускати

Видавати - виділяти комусь що-небудь із запасів, із місць зберігання тощо; робити відомим що-небудь таємне; публікувати твір, текст: Годувалася вона тим, що у місяць видавали: стілько там хліба, стілько сала, ріпи, буряків. (Панас Мирний.)
Відпускати - переставати тримати, стискати що-небудь; дозволяти кому-небудь піти, давати комусь волю; обробляти сталь термічним способом: І кроку від себе не відпускає, все просить співати. (Марко Вовчок.)

Відрізняти - бачити кого-, що-небудь у його відмінностях від інших, помічати за якимись ознаками: Мова відрізняє людей від інших звірів. (Б. Грінченко.)
Розрізняти - встановлювати за певними особливостями, відмінностями, характерними рисами різницю між чим-небудь: Надворі панувала така темінь, що годі було предмети розрізнити. (О. Кобилянська.)

Відрізняти, розрізняти
Вичитати, вичитувати

Вичитати, вичитувати (комусь) - робити зауваження за що-небудь, дорікаючи, виговорюючи; читаючи, довідуватися про що-небудь нове: Всі вони [дівчата] були певні, що Каргат зараз вичитає їм довгу нотацію. (Юрій Шовкопляс.)

Вмикати - з'єднуючи з джерелом енергії, загальною системою, уводити в дію; пускати в хід: увімкнути струм, вимикати телефон, ввімкнути опалення.
Включати - уведення в дію двигуна, іншого механізму, машини: включити мотор, включити третю швидкість, виключити верстат.

Краєвид_2
Краєвид_1

Рівнятися – триматися одної лінії в ряді, шерензі; бути або вважати себе рівноцінним кому-небудь у певному відношенні: Куди вже, стара, нам з тобою рівнятися до неї. (І. Нечуй-Левицький.)
Дорівнювати – бути рівнозначним, становити щось: Сума двох протилежних чисел дорівнює нулю.

Словами жили-были починаються російські народні казки. Що ж до казок українського народу, то в них на початку стоять слова: Жив собі дід та баба, був (були) собі чоловік та жінка тощо.

Краєвид_2
Краєвид_1

Забивати - б'ючи по якомусь предмету, вганяти, заглиблювати в що-небудь; закривати наглухо (дошками, щитами) отвір, прохід; наповнювати що-небудь, перешкоджаючи його дії: Чіпчину хату опечатали, забили (Панас Мирний.)
Бити - стукати, ударяти по чому-небудь, об щось; завдавати ударів кому-небудь: Тимофій бере долото, злегка сокирою б'є по ньому — робить зарубки (Михайло Стельмах.)
Бити на сполох — подавати сигнал тривоги, сповіщати про небезпеку і т. ін.: В хаті виразно було чути, як довго й густо били на сполох. (Григорій Епік.)

Заживати - поступово зібрати, нагромадити матеріальні цінності, гроші; жити у певних обставинах; ставати відомим, популярним завдяки чому-небудь: Зажила собі великої слави дивовижно гарна робота гуцульських кушнірів (Терень Масенко.)
Гоїти, загоюватися - виліковувати пошкодження на тілі: Грицькова рана гоїлась погано. (Б. Грінченко.)

Краєвид_2
Краєвид_1

Займатися - почати горіти; вивчати що-небудь, оволодівати чимсь, присвячувати себе якому-небудь заняттю, якійсь справі: Полум'я спахнуло, і швидко зайнялася брама... (І. Нечуй-Левицький.)
Поширюючи без потреби значеннєвий масштаб слова займатися, витискуємо ним з ужитку здавна відомі українські вислови. Наприклад: займатися торгівлею замість торгувати, займатися ремонтом замість ремонтувати, лагодити, займатися своєю справою замість робити свою справу (діло).

Знайдіть і виправте у навчальних завданнях мовні помилки
(Як виконувати завдання)
.


ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

Сподобалася тема?
Поділіться нею з друзями.

Інші вправи

Всі вправи
(На головну сторінку)

"ЯК МИ ГОВОРИМО"
(вправи за книгою Бориса Антоненка-Давидовича)

Іменники
Частина 1

Іменники
Частина 2

Прикметники
Частина 1

Прикметники
Частина 2

Дієслова,
що керують іменниками в певних відмінках

Дієслова
Частина 2

Дієслова
Частина 4

Дієслова
Частина 5

Дієслова
Частина 6

Дієприкметники

Числівники

Займенники

Прислівники

Прийменники, сполучники, частки