Український правопис

ТРЕНАЖЕР З ПРАВОПИСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

← попередній урок

Зміст

наступний урок →

Як ми говоримо
(вправи за книгою Бориса Антоненка-Давидовича)
Прикметники, частина 1.

Подібно до того, як мова кожної людини має індивідуальні риси – з багатою чи бідною лексикою, з уподобаними словами й зворотами, з простою чи складною будовою речення, так і мова цілого народу має свої виразні, тільки їй притаманні властивості, що позначаються не лише певними правилами сполучення звуків у слова й слів у речення, а вбирають у себе низку понять.

Борис Антоненко-Давидович

Винятковий – надзвичайний, особливий, який становить виняток із загальних правил: виняткова вага, виняткове значення, винятковий талант.
Виключний – який поширюється тільки на когось, щось; єдиний: виключне право, виключна ліцензія, виключне місце.

Винятковий, виключний
Військовий, воєнний

Військовий — має стосунок до війська, військовослужбовця: За Россю почувся військовий оркестр. (Іван Нечуй-Левицький.)
Воєнний — стосується війни: Мир! Завойовано змогу мирно жити, не буде ще однієї воєнної зими. (Олесь Гончар)
*Можуть паралельно вживатися: військова і воєнна теорія, військова і воєнна історія, військове і воєнне мистецтво, військові і воєнні потреби, військові і воєнні цілі та деякі інші.

Вірний – це насамперед відданий, який не зраджує; стійкий, що не боїться випробувань: І невтаю: Я поміж них шукав Собі надійних, вірних подорожніх. (Микола Нагнибіда.)
Правильний - відповідає дійсному станові речей, не розходиться з правдою; без помилок: Не раз, заблудившися, навмання йшли мандрівники тайгою, намагаючись знайти правильний напрям. (Олесь Донченко.)

Вірний, правильний
Вірогідний, ймовірний

Вірогідний - який не викликає сумніву, найближчий до правди, справжнього стану речей: Найбільш вірогідними є відомості Геродота про найближчі до Ольвії території. (з “Нарисів стародавньої історії України”.)
Ймовірний (імовірний) - той, що його можна тільки припускати; можливий; легко довіряє, схильний довіряти: Страховище, безумовно, було дніпровською собакою. Або, може, величезним сомом. Останнє більш імовірне. (Олесь Донченко.)

Горішній - який розташований, міститься зверху: На горішньому поверсі школи вікна були відчинені. (Олесь Гончар.)
Верхній - вище чого-небудь: Ґрунт — це верхній родючий шар землі.
Долішній - той, що при самому долі: Долішня частина п’єдесталу робить чималий виступ. (Леся Українка.)
Нижній - міститься нижче від чогось: Зараз він щось уважно пише, бо навіть кінчик язика лежить на нижній губі. (Михайло Стельмах.)

Горішній, долішній
Військовий, цивільний

Громадський - призначений для колективного користування: Спершу всі ці рибалки ділились на невеличкі гурти; кожен гурт мав свій громадський невід. (Панас Мирний.)
Громадянський - стосується громадянина як члена суспільства, усього суспільства: Дрібніша стала й мірка, якою міряють і честь, і цноту, і гідність громадянську. (Леся Українка.)
Цивільний - не належить до війська, не стосується військових справ: Він бачив, як цивільні люди самовіддано й організовано допомагали бійцям. (Дмитро Ткач.)

Cвійський – не дикий; тварини, які живуть у домі або приручені: Кілька свійських білих качок вишикувались перед дверима хати і.. чекали на господиню, що винесе їм їсти. (Олесь Досвітній.)
Домашній – той, що стосується дому та людей і речей у ньому: Іван хоче оповідати про своє життя домашнє. (Михайло Коцюбинський.)

Домашній, свійський
Дружний, дружній

Дружний – який відбувається одночасно, злагоджено: Їстимемо яблучка, їстимемо, - приказував він, стежачи за дружною, організованою працею. (Олесь Донченко.)
Дружній - ґрунтується на дружбі, взаємній прихильності, довірі, доброзичливості тощо: Сьогодні оце ввечері, здавалося мені, ви повернулись до давнього дружнього тону, а тепер знов... (Леся Українка.)

Заключний кінцевий, прикінцевий, на закінчення, наприкінці, наостанку, підсумковий, остаточний, завершальний: прикінцеве слово, кінцеве положення, остаточне рішення, підсумковий контроль, підсумкові заняття, завершальний акорд.

Кінцевий
Запущений, занедбаний

Запущений - той, якому надано руху, початку дії: Грізними роями знялись серед пітьми ракети, запущені з протилежного берега. (Олесь Гончар.)
Занедбаний, занехаяний, задавнений - позбавлений догляду; має ознаки занепаду, недогляду, байдужого ставлення з боку когось: Бувала коло заповітного каменю й Меланочка, підліток, сирота безрідна, занедбана й занехаяна. (Юрій Яновський)

← попередній урок

Зміст

наступний урок →

Знайдіть і виправте у навчальних завданнях мовні помилки
(Як виконувати завдання).


ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

Інші вправи

Всі вправи
(На головну сторінку)

"ЯК МИ ГОВОРИМО"
(вправи за книгою Бориса Антоненка-Давидовича)

Іменники
Частина 1

Іменники
Частина 2

Прикметники
Частина 2

Прикметники
Частина 3

Дієслова,
що керують іменниками в певних відмінках

Дієслова
Частина 2

Дієслова
Частина 3

Дієслова
Частина 4

Дієслова
Частина 5

Дієслова
Частина 6

Дієприкметники

Числівники

Займенники

Прислівники

Прийменники, сполучники, частки