Український правопис

ТРЕНАЖЕР З ПРАВОПИСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

← попередній урок

Зміст

наступний урок →

Як ми говоримо
(вправи за книгою Бориса Антоненка-Давидовича)
Дієслова, частина 4.

Заказати (заказувати) - не дозволяти робити що-небудь; забороняти: Мені заказали у Київ іти, а веліли у своє село повернутись. (Марко Вовчок.)
Замовити (замовляти) - доручати кому-небудь виготовити, виконати; просити принести які-небудь страви або напої в їдальні, ресторані і т. ін.; промовляти магічні слова, вислови: Шляхтичі, й лицарі замовляли собі шоломи і шаблі. (Зінаїда Тулуб.)

Заказувати чи замовляти
Залишати, покида́ти

Залишати - вирушаючи звідкись або кудись, не брати з собою кого-, що-небудь; віддавати, передавати у чиє-небудь користування щось; бути причиною появи, виникнення чого-небудь (сліду, якогось наслідку): Мати синові залишила [хліб] на лутці. (Андрій Головко.)
Покида́ти - кинути без догляду все або багато; надовго чи зовсім від'їжджа́ти чи відходити від когось або чогось: На кого ж ти мене покидаєш із малими діточками? (Григорій Тютюнник.)

Залицятися - маючи почуття симпатії або кохання, упадати біля кого-небудь, виявляти знаки уваги: Не ходи, не нуди, не залицяйся,
Не сватай, не піду, не сподівайся (Тарас Шевченко.)

Упадати - домагатися чиєїсь прихильності, запобігати ласки в когось; виявляти увагу до чиїхось потреб; втрачати силу, значення: Зараз Вутаньці подобалось, що він так упадає коло неї. (Олесь Гончар.)
Доглядати - піклуватися про когось, щось: доглядати хворого, доглядати землю.

Залицятися, упадати, доглядати
Збутися, здійснитися, справдитися

Збутися* - втрачати, позбавлятися кого-, що-небудь: Хай же він не збувається своєї сили (Борис Грінченко.)
Здійснитися, справдитися - втілюватися в життя, ставати дійсним, реальним: Годі про плани, бо ще ніхто не знає, як вони справдяться (Леся Українка.)
*Вживання у значенні “ставати дійсністю” (про мрії, передчуття і т. ін.) також є нормативним.

Здійснити, справдити - запроваджувати, втілювати в життя, робити що-небудь дійсним, реальним: Ми здійсняєм усі наші світлі бажання. (Володимир Сосюра.)
Накоїти, учинити - зробити, заподіяти що-небудь погане, варте осуду: А, одступаєшся? Ховаєшся!.. Кажи, що учинила... (Панас Мирний.)

Здійснити, справдити,  накоїти, учинити
Змарніти, схуднути

Змарніти - виснажитися від горя, туги, хвороби, недоїдання, важкої праці і т. ін.; втратити свіжість, привабливість, красу: Зчорнів я, змарнів я, попід гаєм ходячи, За тобою, моє серденько, тужачи, тужачи! (Ганна Барвінок.)
Cхуднути - стати худим, худішим: Поки товстий схудне, то худий здохне. (Нар. творчість.)

Знаходитися, знайтися - бути виявленим у результаті розшуків, відшукуватися: Щось у сумках у нас ізнайшлося, повечеряли ми усі четверо. (Гнат Хоткевич.)
У разі потреби замініть на:
розташовуватися, лежати — про географічне положення;
міститися — входити до складу, бути всередині;
перебувати — у якому-небудь місці (про людей); стан когось або чогось, становище;
стояти — у якому-небудь місці (про транспорт);
бути — у загальному значенні.

Знаходитися, перебувати, бути
Робити вигляд, удавати

Поширена помилка - вживання зайвих конструкцій зі словом “зробити”. Вони не помилкові, проте ускладнюють мовлення.
Зробити (робити) вигляд удавати (удати): Три дні я удавав із себе хворого. (Юрій Яновський.)
Зробити крок ступити крок: Зінька ступила крок.., ще прислухалась. (Андрій Головко.)
Зробити ковток ковтнути: Ні жувати, ні ковтати не можна, не йде у горло. (Квітка-Основ'яненко.)

Дієслово зустрічатися (зустрітися) слід ставити там, де справді йдеться про зустріч когось із кимось.
Траплятися, попадатися, бувати - відбуватися, діятися, ставатися: Трапилося сліпій курці зерно, та й те порожнє. (Нар. творчість.)
Натрапити, надибати - випадково, несподівано знаходити, виявляти кого-, що-небудь: Іноді хлопчик натрапляв на ховрахову нору. (Олесь Донченко.)

Зустріти, натрапити, попадатися
Іти назустріч, сприяти, допомагати

В українській мові вислів іти назустріч буває тільки в прямому значенні: Стрів [Антін] несподівано Марту. Ішла назустріч. (Михайло Коцюбинський.)
Сприяти, посприяти, допомогти, підмогти - позитивно впливати на що-небудь; створювати відповідні умови для здійснення, виконання і т. ін. чого-небудь; підтримувати: Гарне село. Люди тут усі товариські, дуже опришкам сприяють. (Гнат Хоткевич.)

← попередній урок

Зміст

наступний урок →

Знайдіть і виправте у навчальних завданнях мовні помилки.
(Як виконувати завдання)


ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

Інші вправи

Всі вправи
(На головну сторінку)

"ЯК МИ ГОВОРИМО"
(вправи за книгою Бориса Антоненка-Давидовича)

Іменники
Частина 1

Іменники
Частина 2

Прикметники
Частина 1

Прикметники
Частина 2

Прикметники
Частина 3

Дієслова,
що керують іменниками в певних відмінках

Дієслова
Частина 2

Дієслова
Частина 3

Дієслова
Частина 5

Дієслова
Частина 6

Дієприкметники

Числівники

Займенники

Прислівники

Прийменники, сполучники, частки