Український правопис

ТРЕНАЖЕР З ПРАВОПИСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

← попередній урок

Зміст

наступний урок →

Прості, складні і складені слова.
Правопис слів разом, із дефісом, окремо

За кількістю основ у них слова поділяються на прості, складні і складені.

Слова з однією основою називаються простими: тиша, ранішній, розхвилюватися.

Прості слова можуть мати кілька префіксів і суфіксів і лише один корінь: на-в-з-до-гін, по-від-пис-ува-ти, по-роз-кид-а-н-ий, як-най-глиб-ш-ий.

Слова з двома чи більше основами називаються складними. Складні слова творяться складанням двох або більше основ:
а) за допомогою сполучних голосних о або е: пароплав, місяцехід, світло-голубий, працездатний;
б) без сполучних голосних: хліб-сіль, всюдихід, повсякденний, напівпровідник.

Складні слова пишуться разом або з дефісом.

Слова і форми слів, що складаються з двох або більше окремих слів, називаються складеними: буду писати, двадцять один, раз у раз, так що.

Пишемо разом Пишемо з дефісом
Разом пишуться складні слова, утворені від підрядних словосполучень (у яких від одного до іншого слова можна поставити питання):
будова (яка?) нова — новобудова;
сніг (який?) білий — білосніжний;
будує (що?) машини — машинобудівний;
бетон (який?) із залізом — залізобетон;
ходить (де?) всюди — всюдихід;
зелений (як довго?) вічно — вічнозелений;
перекоти (куди?) через поле — перекотиполе.
З дефісом пишуться складні слова, утворені від сурядних словосполучень (у яких всі слова рівноправні, їх можна з’єднувати повторюваним сполучником і…і):
і всесвітній і історичний — всесвітньо-історичий;
і машинний і тракторний — машинно-тракторний;
і північний і східний — північно-східний;
і темний і зелений — темно-зелений;
і ніжний і рожевий — ніжно-рожевий;
і сніжний і білий — сніжно-білий.

Але ❌ і людина і день — людино-день;*
Так само разом пишуться і складні географічні назви, перша частина яких вказує на сторону світу: Північнокримський канал, Південнокитайське море, Західносибірська низовина.
Разом пишуться: жовтогарячий, червоногарячий (назви окремих кольорів), глухонімий, хитромудрий, зловорожий. З дефісом пишуться: дівич-вечір, буй-тур, зелен-сад (перше слово підкреслює певну прикмету чи особливість предмета, явища, названого другим словом).
Але ❌ cвят-вечір.*
Складноскорочені слова з першими запозиченими частинами авіа-, авто-, агро-, біо-, веб-, водо-, газо-, геліо-, гео-, гідро-, екзо-, екстра-, електро-, зоо-, ізо-, квазі-, кіно-, космо-, макро-, мета-, метео-, мікро-, мілі-, моно-, мото-, нео-, палео-, полі-, псевдо-, радіо-, рентгено-, соціо-, стерео-, супер-, теле-, термо-, топ-, турбо-, фоно-, фото-: авіабаза, аеропорт, вебсторінка, гідромеханіка, мікропроцесор, кіноіндустрія, радіоцентр, макроекономіка, міліметр, зоопарк, поліфонія, топмодель, екстраординарний, фотоапарат пишуться без дефіса.
Примітка. Компонент топ- із числівниками не поєднуваний:
Топ-10 серіалів року.
✅ 10 кращих серіалів року.
З дефісом пишуться такі складні слова іншомовного походження, як: блок-схема, бізнес-план, вакуум-апарат, генерал-майор, соціал-демократ, пап’є-маше, яхт-клуб, інженер-програміст тощо.
Але ❌віце-президент, прем’єр-міністр, екс-міністр, унтер-офіцер.*
Без дефіса пишуться складні слова з першою частиною віце-, екс-, лейб-, контр-, максі-, міні-, міді-, обер-, штабс-, унтер-: лейбмедик, унтерофіцер, віцепрезидент, мінігольф, максіспідниця, ексчемпіон, віцепрем’єр, віцеконсул, ексміністр, оберлейтенант, контрадмірал, контрудар.
Примітка. Із власною назвою (прізвищем) такі компоненти пишемо з дефісом: «Анти-Дюринг», екс-Югославія.
Складні слова військовополонений, військовозобов’язаний пишуться без дефіса (це прикметники, що перейшли в розряд іменників). Слова з першою частиною військово-, воєнно-: військово-морський, військово-повітряний, воєнно-стратегічний пишуться з дефісом.
Пишемо окремо Пишемо з дефісом
Якщо перша частина складного прикметникаприслівник, то він може писатися й окремо. Це залежить від того, наскільки цей прислівник наголошений, наскільки він самостійний**:
давновідомий і ✅ давно відомий,
вищезазначений і ✅ вище зазначений.
Якщо те саме слово повторюється в різних відмінках, то таке сполучення пишеться окремо*: кінець кінцем (називний + орудний відмінки), одним один (орудний + називний відмінки), нога в ногу, раз у раз (називний + знахідний відмінки). З дефісом пишуться складні слова, утворені повторенням тих самих, синонімічних або антонімічних слів (їх також можна з’єднувати повторюваним сполучником і…і): білий-білий, один-однісінький, рано-вранці, тишком-нишком, вряди-годи, без кінця-краю, більш-менш, видимо-невидимо, година-дві, день-два, сам-один, один-єдиний.

*Увага❗ Відповідно до норм попереднього правопису (був чинний до 2019 року) слова з іншомовними частинами міні-, міді-, максі-, віце-, лейб-, обер-, прем’єр-, писали через дефіс: міні-футбол, міні-спідниця, лейб-медик, віце-президент, екс-чемпіон, обер-лейтенант. Зараз (§ 35.4) усі ці слова пишемо разом.
Також писали через дефіс слова людино-день (тепер ✅людинодень) і свят-вечір. Згідно з чинними нормами Правопису слово ✅Святвечір пишемо разом і з великої літери — за правилом правопису назв релігійних свят і окремих днів.

**Підказка! Перевірити правопис сполучень прислівника з прикметником можна шляхом переставляння слів місцями: ✅загальнодержавний пишемо разом, бо фраза ❌державний загально не має смислу;
абсолютно чистий пишемо окремо, бо можна ще й сказати ✅чистий абсолютно.

Дивіться також:

Правопис слів із пів, напів-, полу-

Правопис складних і складених прислівників

Правопис прийменників

Правопис сполучників

Правопис часток

Написання вигуків та звуконаслідувальних слів

Написання слів разом, окремо, через дефіс (відповіді на найпоширеніші питання)

← попередній урок

Зміст

наступний урок →

Напишіть слова, знявши риску, разом, окремо або через дефіс.
(Як виконувати завдання)


ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

Знайдіть і виправте у навчальних завданнях помилки.
(Як виконувати завдання)


ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

Інші вправи

Всі вправи
(На головну сторінку)

Правопис слів із частинами
напів- і пів-

Правопис складноскорочених слів і графічних скорочень

МИЛОЗВУЧНІСТЬ МОВИ

Основні закони милозвучності української мови Фонетичні засоби
милозвучності мови