Український правопис

ТРЕНАЖЕР З ПРАВОПИСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

← попередній урок

Зміст

наступний урок →

Правопис слів із пів- і напів-, полу-

Український правопис 2019 р. (чинний)

Окремо Разом
Складні іменники з першою частиною напів-, полу- пишуться разом: напівавтомáт, напівімлá, напівкýщ, напівлюди́на, напівмáвпа, напівпітьмá, напівпрáвда, напівфабрикат; полýдрабок, полýкіпок, полýмисок.
Невідмінюваний числівник пів зі значенням ‘половина’ з наступним іменником — загальною та власною назвою у формі родового відмінка однини пишемо окремо: пів áркуша, пів відрá, пів годúни, пів лі́тра, пів мíста, пів огіркá, пів óстрова, пів я́блука, пів я́щика, пів я́ми; пів Єврóпи, пів Києва, пів Украї́ни. Якщо ж пів з наступним іменником у формі називного відмінка становить єдине поняття і не виражає значення половини, то їх пишемо разом: півáркуш, пíвдень, півзáхист, півкóло, півкýля, півлі́тра (розм. ‘пляшка з горілкою або іншою випивкою ємністю 0,5 літра’), півмі́сяць, півóберт, півовáл, півóстрів.

Редакція правопису 1993 р. (чинна до 2024 р.)

Правило Приклади
Частини напів- і пів- звичайно пишуться разом (якщо слово починаються буквами я, ю, є, ї, після пів- слід ставити апостроф): напіввідкритий, напівосвітлений, напів’ява, напівсон, напівфабрикат, півроку, піввідра, півлітра, півогірка, пів’яблука, пів’яхти, пів’юрти.
Частина пів- пишеться через дефіс лише з власними назвами: пів-України, пів-Києва, пів-Європи.
Частина пів пишеться окремо лише в зворотах типу пів на третю.

← попередній урок

Зміст

наступний урок →

Перепишіть слова, знімаючи скісну риску, згідно з правилами правопису 2019 р.
(Як виконувати завдання)


ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

Знайдіть і виправте у навчальних завданнях помилки.
Керуйтеся правилами правилами правопису 2019 р.
(Як виконувати завдання)


ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

Інші вправи

Всі вправи
(На головну сторінку)

Прості, складні і складені слова,
творення і правопис
складних слів.

Правопис складноскорочених слів і графічних скорочень

МИЛОЗВУЧНІСТЬ МОВИ

Основні закони милозвучності української мови Фонетичні засоби
милозвучності мови