Український правопис

ТРЕНАЖЕР З ПРАВОПИСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

← попередній урок

Зміст

наступний урок →

Правопис складноскорочених слів і графічних скорочень

Пишеться ВЕЛИКА буква Пишеться мала буква
Складноскорочені слова, утворені з початкових букв або звуків, пишуться (незалежно від написання словосполучення) великими буквами: Організація Об’єднаних Націй — ООН, гідроелектростанція — ГЕС, Міністерство закордонних справ — МЗС, вищий навчальний заклад — ВНЗ. Малими буквами пишуться такі слова, як виш (вища школа), загс* (запис актів громадянського стану).
Великими буквами пишуться складноскорочені слова, утворені від іншомовних словосполучень: ЮНЕСКО (від англ. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO),
НАТО (від англ. North Atlantic Treaty Organization — NATO),
УЄФА (від англ. Union of European Football Associations, UEFA).
Деякі складноскорочені слова пишуться комбіновано: Національний університет “Києво-Могилянська академія” — НаУКМА, Київський міжнародний університет — КиМУ.
Якщо такі складноскорочені іменники відмінюються, то закінчення біля них дописуються малими буквами: ЗІЛом, ЛАЗи.
Власні складноскорочені назви пишуться з великої букви: Дніпрогес, Донбас, Укрінбанк. У складноскорочених словах, утворених іншими способами, усі частини пишуться з малих букв: районний виконавчий комітет — райвиконком, завідувач господарства — завгосп, організаційний відділоргвідділ.

* тепер РАЦСреєстрація актів цивільного стану

Під час скорочень слів застосовують відсікання, стягування чи поєднання цих прийомів:
Стягування — скорочування слова вибірковим пропусканням приголосних та голосних літер, під час стягування крапка НЕ ставиться: грн (гривня), млн (мільйон), млрд (мільярд) і под.;
Відсікання — скорочування слова відкиданням двох або більше літер в кінці слова, під час відсікання ставиться крапка дол. (долар), коп. (копійка), тис. (тисяча), адмін. (адміністрація) і под.;

НЕ ставимо крапку у скороченнях назв метричних мір та інших одиниць виміру: м (метр), мм (міліметр), г (грам), год (година), с (секунда) тощо;

Не ставиться крапка і між подвоєними буквами, що вказують на множину: pp.— роки, тт.— томи.

На відміну від складноскорочених слів графічні скорочення читаються повністю. Наприклад, пишемо — 1991 р., читаємо — 1991 рік; пишемо — 5 тис., читаємо — 5 тисяч; пишемо — 47 млн, читаємо — 47 мільйонів; пишемо — 7 млрд, читаємо — 7 мільярдів; пишемо — і т. д., читаємо — і так далі.

Слова на письмі скорочуються завжди на приголосний: громадянин — гр., наприклад — напр., область — обл., північно-східний — півн.-сх.
Але: нашої ери — н. е., острів — о.

Якщо в графічному скороченні залишаються початок і кінець слова, то на місце пропущених букв ставиться лише дефіс (без крапки): видавництво — вид-во, район — р-н, фабрика — ф-ка, товариство — т-во.

← попередній урок

Зміст

наступний урок →

Від поданих слів і словосполучень утворіть складноскорочені слова та графічні скорочення.
(Як виконувати завдання)

Cкладноскорочені слова та графічні скорочення: МОЗ, універмаг, завгосп, ЛАЗ, профспілка, та ін., обл., мм, р-н, БМУ.

Міністерство охорони здоров’я


ПЕРЕВІРИТИ

завідувач господарства


ПЕРЕВІРИТИ

та інші


ПЕРЕВІРИТИ

професійна спілка


ПЕРЕВІРИТИ

універсальний магазин


ПЕРЕВІРИТИ

Львівський автомобільний завод


ПЕРЕВІРИТИ

будівельно-монтажне управління


ПЕРЕВІРИТИ

область


ПЕРЕВІРИТИ

міліметр


ПЕРЕВІРИТИ

район


ПЕРЕВІРИТИ

Знайдіть і виправте у навчальних завданнях помилки (зірочкою позначені слова, що скорочуються).
(Як виконувати завдання)


* державне підприємство

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

* сільська рада

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

* академік

** Чорнобильська атомна електростанція

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

* абревіатура від фр. Fédération Internationale de Football Association, FIFA — Міжнародна федерація футболу

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

* вулиця

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

* і так далі

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

* Дніпровська гідроелектростанція

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

* кілометр

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

* Європейський Союз

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

* абревіатура від рос. Камский автомобильный завод

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

Інші вправи

Всі вправи
(На головну сторінку)

Прості, складні і складені слова,
творення і правопис
складних слів

Правопис слів із частинами
напів- і пів-

МИЛОЗВУЧНІСТЬ МОВИ

Основні закони милозвучності української мови Фонетичні засоби
милозвучності мови