Український правопис

ТРЕНАЖЕР З ПРАВОПИСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

← попередній урок

Зміст

наступний урок →

Загальна характеристика дієслівних форм

Дієслово має п’ять основних форм: неозначену, способові, дієприкметник, безособову на -но, -то і дієприслівник. З них дві - способові і дієприкметник - змінювані, три - неозначена, безособова і дієприслівник - незмінювані.

Форма дієслова Питання Як змінюється? У реченні виступає
Неозначена що робити?
що зробити?
незмінна форма будь-яким членом
Способова що роблю?
що робив би?
що роби? та ін.
змінюється за способами, часами, особами, родами присудком
Дієприкметник який? змінюється за відмінками, родами й числами означенням, іменною частиною складеного присудка
Безособова на -но, -то що зроблено? незмінна форма присудком у безособовому реченні
Дієприслівник що роблячи?
що зробивши?
незмінна форма обставиною

У способових формах розрізняємо способи дійсний, умовний, наказовий. Дійсний спосіб має три часи: минулий, теперішній і майбутній (проста, складна і складена форми).

У теперішньому і майбутньому часах та в наказовому способі дієслово змінюється за числами й особами.

У минулому часі та в умовному способі дієслова змінюються за родами (в однині) й числами.

Дієприкметники бувають активні й пасивні, недоконаного й доконаного виду. Дієприкметники відмінюються так само, як прикметники твердої групи: синіючий, синіючого, синіючому... ; синіюча, синіючої, синіючою... ; синіючі, синіючих, синіючим... ; (див. Відмінювання прикметників)

Форми дієслова, які змінюються за особами, будемо називати особовими, інші - неособовими.

Схематично система всіх дієслівних форм має такий вигляд:

неозначенаформа(іти - НЗ) безособоваформа (-но, -то)(пройдено - НЗ) пасивний(пройдений - ЧРВ) недоконанийвид (ідучи - НЗ) доконаний вид(пройшовши - НЗ) недоконаний вид(ідучий - ЧРВ) доконаний вид(побілілий - ЧРВ) умовний спосіб(ішов би - ЧР) наказовий спосіб(іди - ЧО) минулий час(ішов - ЧР) теперішній час (іду - ЧО) простий (піду - ЧО) складний (ітиму - ЧО) складений(буду йти - ЧО) Дієслово способовіформи дійснийспосіб майбутній час активний дієприкметник дієприслівник

Скорочення: НЗ - не змінюється; ЧРВ - змінюється за числами, родами й відмінками; ЧР - змінюється за числами й родами; ЧО - змінюється за числами й особами.

Вид і перехідність дієслів

Усі дієслівні форми бувають доконаного й недоконаного виду, перехідні й неперехідні.

Дієслова недоконаного виду називають дію, не обмежену ні початком, ні кінцем, і відповідають на питання що робити?: рухатися, йти, відвідувати.

Дієслова доконаного виду називають, дію обмежену або початком, або кінцем, або водночас і початком, і кінцем, і відповідають на питання що робити?: рушити, прийти, відвідати.

Форми одного виду дієслів творяться від форм іншого виду переважно додаванням й відкиданням різних префіксів та суфіксів: казати — сказати, нести — принести, допомагати — допомогти, стукати — стукнути, запрошувати — запросити.

Перехідні дієслова вимагають після себе додатка, який відповідає на питання знахідного відмінка кого? що? (без прийменника) Без такого додатка висловлювання позбавлене змісту: знайшли (кого? що?), придумав (кого? що?), розглянувши (кого? що?).

Усі інші дієслова, зокрема й дієлова на -ся, неперехідні: дбаймо про довкілля, дякую вам, оволодівати знаннями, пишатися сином.

Деякі дієслова залежно від контексту виступають то як перехідні (читаю книжку), то як неперехідні (таке мале, а вже читає).

← попередній урок

Зміст

наступний урок →

Визначте, до яких форм дієслова належать подані слова.
(Як виконувати завдання)

У відповідях використовуйте такі скорочення для форм: неозначена - НО, способова - СП, дієприкметник - ДПК, безособова - БО, дієприслівник - ДПС.

вчитися


ПЕРЕВІРИТИ

усвідомив


ПЕРЕВІРИТИ

освітлений


ПЕРЕВІРИТИ

успадковано


ПЕРЕВІРИТИ

забувши


ПЕРЕВІРИТИ

стемнілий


ПЕРЕВІРИТИ

розуміти


ПЕРЕВІРИТИ

знав би


ПЕРЕВІРИТИ

зустрівшись


ПЕРЕВІРИТИ

підігрітий


ПЕРЕВІРИТИ

з’єднавшись


ПЕРЕВІРИТИ

намалюй


ПЕРЕВІРИТИ

думати


ПЕРЕВІРИТИ

вивчати будемо


ПЕРЕВІРИТИ

тренуйся


ПЕРЕВІРИТИ

електрифікований


ПЕРЕВІРИТИ

іржавіло б


ПЕРЕВІРИТИ

відтворюючи


ПЕРЕВІРИТИ

знешкоджено


ПЕРЕВІРИТИ

здивувався


ПЕРЕВІРИТИ

Визначте вид кожного дієслова і утворіть від нього протилежний, додаючи чи відкидаючи префікси за-, при-.
(Як виконувати завдання)

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

Інші вправи

Всі вправи
(На головну сторінку)

ДІЄСЛОВО ТА ЙОГО ФОРМИ

Способи і часи дієслова. Особа.

Неозначена форма дієслова. Минулий час. Умовний спосіб.

Особові форми дієслова

Дієвідміни (перша, друга).
Правопис закінчень дієслів у теперішньому і простому майбутньому часах.

Чергування приголосних в особових формах дієслова

Простий, складний і складений майбутні часи

Наказовий спосіб дієслова

Неособові форми дієслова

Дієприкметник як форма дієслова

Творення і вживання активних дієприкметників

Творення й правопис пасивних дієприкметників

Безособова форма
на -но, -то

Творення і вживання дієприслівників

Написання не з дієсловом