Український правопис

ТРЕНАЖЕР З ПРАВОПИСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

← попередній урок

Зміст

наступний урок →

Безособова дієслівна форма на -но, -то

Безособова форма на -но, -то твориться від пасивних дієприкметників за допомогою суфікса -о: записаний — записано, налагоджений — налагоджено, накритий — накрито. Ця форма повністю зберігає правопис дієприкметників, від яких вона утворена: зачинений — зачинено, в’їжджений — в’їжджено.

пасивний дієприкметник (який?)(записаний) записан оий оий безособова формана -но, -то(що зроблено?)(записано)

Безособову форму на -но, -то вживаємо тоді, коли хочемо наголосити на виконаній чи виконуваній дії. Ця форма має два минулі і майбутній часи: було зроблено, зроблено, буде зроблено.

Безособова форма на -но, -то вживається звичайно в значенні “хтось щось зробив”. Рідше ця форма вживається стосовно до явищ природи.

У діловому мовленні вживаються незмінні дієслівні форми на -но, -то замість пасивних дієприкметників, коли є потреба наголосити на дії, а не на ознаці: виконано, запропоновано, реорганізовано, досягнуто, набуто.

← попередній урок

Зміст

наступний урок →

Від дієприкметників, що виділені кольором,
утворіть безособову форму дієслова на -но, -то.
(Як виконувати завдання)

ПЕРЕВІРИТИ
ПЕРЕВІРИТИ
ПЕРЕВІРИТИ
ПЕРЕВІРИТИ
ПЕРЕВІРИТИ
ПЕРЕВІРИТИ
ПЕРЕВІРИТИ
ПЕРЕВІРИТИ

Пасивні дієприкметники замініть безособовою формою дієслова на -но, -то.
(Як виконувати завдання)


ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

Інші вправи

Всі вправи
(На головну сторінку)

ДІЄСЛОВО ТА ЙОГО ФОРМИ

Загальна характеристика дієслівних форм.
Вид і перехідність дієслів.

Способи і часи дієслова. Особа.

Неозначена форма дієслова. Минулий час. Умовний спосіб.

Особові форми дієслова

Дієвідміни (перша, друга).
Правопис закінчень дієслів у теперішньому і простому майбутньому часах.

Чергування приголосних в особових формах дієслова

Майбутній час
(простий, складний, складений)

Наказовий спосіб дієслова

Неособові форми дієслова

Дієприкметник як форма дієслова

Творення і вживання активних дієприкметників

Творення й правопис пасивних дієприкметників

Творення і вживання дієприслівників

Написання не з дієсловом