Український правопис

ТРЕНАЖЕР З ПРАВОПИСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

← попередній урок

Зміст

наступний урок →

Простий, складний і складений майбутні часи

Дієслова у формі майбутнього часу (див. Загальна характеристика дієслівних форм) означають дію або стан, які відбуваються вже після моменту мовлення про них: скажу (простий майбутній час), розповідатиму (складний майбутній час), буду говорити (складений майбутній час).

Складний і складений майбутні часи мають однакове значення. Їх нерідко вживають упереміш, щоб уникнути одноманітності: Україно! Доки жити буду, доти відкриватиму тебе. (В. Симоненко.)

Простий майбутній час
Простий майбутній час твориться від дієслів доконаного виду (див. Вид і перехідність дієслів) за допомогою особових закінчень, які додаємо до основи інфінітива: піти - піду, підеш, піде; підемо, підете, підуть.
Складний майбутній час
Складний майбутній час утворюється додаванням особових форм дієслова (й)няти (залишок архаїчного дієслова) до неозначеної форми дієслова недоконаного виду (див. Вид і перехідність дієслів):
йти+му — йтиму
йти+меш — йтимеш
йти+ме — йтиме
йти+мемо — йтимемо
йти+мете — йтимете
йти+муть — йтимуть
В складному майбутньому часі перед -му, -меш... -муть завжди пишеться и: розмовлятиму, знатимеш, радітиме, зустрічатимемося, вчитимете, вважатимуть.
Дієслово (й)няти належить до І дієвідміни і змінюється так само, як прийняти чи взяти.
Складений майбутній час
Складений майбутній час утворюється поєднанням особових форм дієслова бути з неозначеною формою дієслова недоконаного виду (див. Вид і перехідність дієслів):
буду йти
будеш іти
буде йти
будемо йти
будете йти
будуть іти
Дієслово бути змінюється як дієслово І дієвідміни.

Знайдіть і виправте у навчальних завданнях помилки.
(Як виконувати завдання)


ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

Інші вправи

Всі вправи
(На головну сторінку)

ДІЄСЛОВО ТА ЙОГО ФОРМИ

Загальна характеристика дієслівних форм.
Вид і перехідність дієслів.

Способи і часи дієслова. Особа.

Неозначена форма дієслова. Минулий час. Умовний спосіб.

Особові форми дієслова

Дієвідміни (перша, друга).
Правопис закінчень дієслів у теперішньому і простому майбутньому часах.

Чергування приголосних в особових формах дієслова

Наказовий спосіб дієслова

Неособові форми дієслова

Дієприкметник як форма дієслова

Творення і вживання активних дієприкметників

Творення й правопис пасивних дієприкметників

Безособова форма
на -но, -то

Творення і вживання дієприслівників

Написання не з дієсловом