Український правопис

ТРЕНАЖЕР З ПРАВОПИСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Простий, складний і складений майбутні часи

Дієслова у формі майбутнього часу (див. Загальна характеристика дієслівних форм) означають дію або стан, які відбуваються вже після моменту мовлення про них: скажу (простий майбутній час), розповідатиму (складний майбутній час), буду говорити (складений майбутній час).

Складний і складений майбутні часи мають однакове значення. Їх нерідко вживають упереміш, щоб уникнути одноманітності: Україно! Доки жити буду, доти відкриватиму тебе. (В. Симоненко.)

Простий майбутній час
Простий майбутній час твориться від дієслів доконаного виду (див. Вид і перехідність дієслів) за допомогою особових закінчень, які додаємо до основи інфінітива: піти - піду, підеш, піде; підемо, підете, підуть.
Складний майбутній час
Складний майбутній час утворюється додаванням особових форм дієслова (й)няти (залишок архаїчного дієслова) до неозначеної форми дієслова недоконаного виду (див. Вид і перехідність дієслів):
йти+му — йтиму
йти+меш — йтимеш
йти+ме — йтиме
йти+мемо — йтимемо
йти+мете — йтимете
йти+муть — йтимуть
В складному майбутньому часі перед -му, -меш... -муть завжди пишеться и: розмовлятиму, знатимеш, радітиме, зустрічатимемося, вчитимете, вважатимуть.
Дієслово (й)няти належить до І дієвідміни і змінюється так само, як прийняти чи взяти.
Складений майбутній час
Складений майбутній час утворюється поєднанням особових форм дієслова бути з неозначеною формою дієслова недоконаного виду (див. Вид і перехідність дієслів):
буду йти
будеш іти
буде йти
будемо йти
будете йти
будуть іти
Дієслово бути змінюється як дієслово І дієвідміни.

Знайдіть і виправте у навчальних завданнях помилки.
(Як виконувати завдання)


ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

Сподобалася тема?
Поділіться нею з друзями.

Інші вправи

Всі вправи
(На головну сторінку)

ДІЄСЛОВО ТА ЙОГО ФОРМИ

Загальна характеристика дієслівних форм.
Вид і перехідність дієслів.

Способи і часи дієслова. Особа.

Неозначена форма дієслова. Минулий час. Умовний спосіб.

Особові форми дієслова

Дієвідміни (перша, друга).
Правопис закінчень дієслів у теперішньому і простому майбутньому часах.

Чергування приголосних в особових формах дієслова

Наказовий спосіб дієслова

Неособові форми дієслова

Дієприкметник як форма дієслова

Творення і вживання активних дієприкметників

Творення й правопис пасивних дієприкметників

Безособова форма
на -но, -то

Творення і вживання дієприслівників

Написання не з дієсловом