Український правопис

ТРЕНАЖЕР З ПРАВОПИСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

← попередній урок

Зміст

наступний урок →

Способи і часи дієслова. Особа.

спосіб особа минулий(ішов) давноминулий(ішов був) час умовний(ішов би) Дієслово дійсний наказовий(іди) теперішній(іду) майбутній(піду, ітиму) перша: я, ми (іду, ідемо) друга: ти, ви (ідеш, ідете) третя: він, вона, воно, вони (іде, ідуть) особи

Розрізняємо три способи дієслова: дійсний, умовний і наказовий.

У дійсному способі дієслово називає реальну дію, яка відбувалася, відбувається чи буде відбуватися: вчив, вивчив, вчу, буду вчити, вивчу.
В умовному способі дієслово називає бажану дію або таку, що може відбутися за певних умов: вивчив би, зробив би.
У наказовому способі дієслово виражає наказ, побажання, пораду: вивчи, зробіть.

У дійсному способі розрізняємо чотири часи дієслова: давноминулий (зібрався був, почали були), минулий (зібрався, почали), теперішній (збирається, починають), майбутній (збереться, почнуть).

Давноминулий час означає дію, яка відбувалася чи відбулася перед якоюсь іншою минулою дією: Віл щось почав був говорить, та судді річ його спочатку перебили. (Л.Глібов.)

Минулий час означає дію, яка відбувалася чи відбулася до моменту повідомлення про неї: Сторононько рідна! Коханий мій краю! Чого все замовкло в тобі, заніміло? (Леся Українка.)

Теперішній час означає дію, яка відбувається в момент повідомлення про неї: Не знаю і сам я, за що так люблю безщасную тую Вкраїну мою? (П.Тичина.)

Майбутній час означає дію, яка відбуватиметься чи відбудеться після моменту повідомлення про неї: Возвеличу малих отих рабів німих! Я на сторожі коло їх поставлю слово. (Т.Шевченко.)

В умовному й наказовому способах час не визначається.

У теперішньому й майбутньому часах дійсного способу та в наказовому способі розрізняємо три особи в однині й множині:
а) першу — дієслово поєднується із займенниками я, ми: кажу, кажемо, кажімо; думаю, думаємо, думаймо;
б) другу — дієслово поєднується із займенниками ти, ви: кажеш, кажете, кажи, кажіть; думаєш, думаєте, думай, думайте;
в) третю — дієслово поєднується із займенниками він, вона, воно, вони: каже, кажуть, хай каже, хай кажуть; думає, думають, хай думає, хай думають.

У минулому часі й умовному способі особи не визначаються.

← попередній урок

Зміст

наступний урок →

Поставте виділені кольором дієслова у формі теперішнього часу.
(Як виконувати завдання)

ПЕРЕВІРИТИ
ПЕРЕВІРИТИ
ПЕРЕВІРИТИ
ПЕРЕВІРИТИ
ПЕРЕВІРИТИ
ПЕРЕВІРИТИ
ПЕРЕВІРИТИ
ПЕРЕВІРИТИ
ПЕРЕВІРИТИ
ПЕРЕВІРИТИ

Визначте особу поданих нижче дієслів.
(Як виконувати завдання)

працюю


ПЕРЕВІРИТИ

працюєш


ПЕРЕВІРИТИ

працює


ПЕРЕВІРИТИ

даси


ПЕРЕВІРИТИ

дасть


ПЕРЕВІРИТИ

дам


ПЕРЕВІРИТИ

черкнеш


ПЕРЕВІРИТИ

звучить


ПЕРЕВІРИТИ

пильнуйте


ПЕРЕВІРИТИ

очікую


ПЕРЕВІРИТИ

схвалюю


ПЕРЕВІРИТИ

влаштують


ПЕРЕВІРИТИ

створюй


ПЕРЕВІРИТИ

зберімось


ПЕРЕВІРИТИ

доможуться


ПЕРЕВІРИТИ

продаси


ПЕРЕВІРИТИ

Інші вправи

Всі вправи
(На головну сторінку)

ДІЄСЛОВО ТА ЙОГО ФОРМИ

Загальна характеристика дієслівних форм. Вид і перехідність дієслів.

Неозначена форма дієслова. Минулий час. Умовний спосіб.

Особові форми дієслова

Дієвідміни (перша, друга).
Правопис закінчень дієслів у теперішньому і простому майбутньому часах.

Чергування приголосних в особових формах дієслова

Простий, складний і складений майбутні часи

Наказовий спосіб дієслова

Неособові форми дієслова

Дієприкметник як форма дієслова

Творення і вживання активних дієприкметників

Творення й правопис пасивних дієприкметників

Безособова форма
на -но, -то

Творення і вживання дієприслівників

Написання не з дієсловом