Український правопис

ТРЕНАЖЕР З ПРАВОПИСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

← попередній урок

Зміст

наступний урок →

Чергування приголосних в особових формах дієслова

При змінюванні дієслів у теперішньому (що роблю? що робиш? і т.д.) і простому майбутньому (що зроблю? що зробиш? і т.д.) часах задньоротові г, к, х та зубні д, т, з, с перед закінченням можуть чергуватися із шиплячими ш, ч, ж, дж.

Дієслова І дієвідміни Дієслова II дієвідміни
Чергування відбувається в усіх особах, наприклад:
берегти — бережу, бережеш ... бережуть;
казати — кажу, кажеш ... кажуть;
колихати — колишу, колишеш ... колишуть;
гуркотати—гуркочу, гуркочеш ... гуркочуть.
Чергування відбувається тільки в 1-й особі однини, наприклад:
ходити — ходжу, ходиш ... ходять;
їздити — їжджу, їздиш ... їздять;
мостити—мощу, мостиш ... мостять
.
У дієслові бігти звук [ж] виступає в усіх особах: біжу, біжиш ... біжите, біжать.
Якщо звук [лˊ] з’являється в дієсловах І дієвідміни, то він зберігається в усіх особах: сипати — сиплю, сиплеш ... сиплете, сиплють. В дієсловах II дієвідміни, основа яких кінчається на губний звук б, п, в, м, ф [“мавпа Буф”], у 1-й особі однини і 3-й особі множини перед закінченням з’являється [лˊ], наприклад:
робити — роблю, робиш ... роблять;
ломити — ломлю, ломиш ... ломлять;
терпіти—терплю, терпиш ... терплять.

Додаткові теоретичні та навчальні матеріали:
- класифікація приголосних, чергування та уподібнення приголосних,
- особа дієслова (1-а, 2-а, 3-а),
- визначення дієвідміни дієслова (перша, друга).

← попередній урок

Зміст

наступний урок →

Дієслова, що виділені кольором, поставте в потрібній особі у формі теперішнього часу.
(Як виконувати завдання)

ПЕРЕВІРИТИ
ПЕРЕВІРИТИ
ПЕРЕВІРИТИ
ПЕРЕВІРИТИ
ПЕРЕВІРИТИ
ПЕРЕВІРИТИ

*1-а особа однини

ПЕРЕВІРИТИ

*1-а особа однини

ПЕРЕВІРИТИ
ПЕРЕВІРИТИ
ПЕРЕВІРИТИ
ПЕРЕВІРИТИ
ПЕРЕВІРИТИ

Інші вправи

Всі вправи
(На головну сторінку)

ДІЄСЛОВО ТА ЙОГО ФОРМИ

Загальна характеристика дієслівних форм.
Вид і перехідність дієслів.

Способи і часи дієслова. Особа.

Неозначена форма дієслова. Минулий час. Умовний спосіб.

Особові форми дієслова

Дієвідміни (перша, друга).
Правопис закінчень дієслів у теперішньому і простому майбутньому часах.

Простий, складний і складений майбутні часи

Наказовий спосіб дієслова

Неособові форми дієслова

Дієприкметник як форма дієслова

Творення і вживання активних дієприкметників

Творення й правопис пасивних дієприкметників

Безособова форма
на -но, -то

Творення і вживання дієприслівників

Написання не з дієсловом