Український правопис

ТРЕНАЖЕР З ПРАВОПИСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

← попередній урок

Зміст

наступний урок →

Творення й правопис пасивних дієприкметників

Пасивні дієприкметники (див. Дієприкметник як форма дієслова) творяться від перехідних дієслів: написати лист — написаний лист; прочитати книжку — прочитана книжка. Пасивні дієприкметники як доконаного, так і недоконаного виду творяться однаково.

Якщо основа дієслова в неозначеній формі закінчується на -а, то до неї додаємо суфікс -н(ий): обладна(ти) — обладнаний, обговорюва(ти) — обговорюваний, спиля(ти) — спиляний.

Якщо основа дієслова в неозначеній формі закінчується не на -а, то беремо дієслово в 1-й особі однини (див. Особа дієслова) і, відкинувши закінчення, до основи додаємо суфікс -ен(ий): розбуди(ти) — розбудж(у) — розбуджений, в’їзди(ти) — в’їждж(у) — в’їжджений, скоси(ти) — скош(у) — скошений, розсуну(ти) — розсун(у) — розсунений.

У деяких випадках пасивний дієприкметник твориться за допомогою суфікса -т(ий): зби(ти) —збитий, потя(ти) — потятий, розвину(ти) — розвинутийрозвинений).

дієприкметник(написаний) додаємо суфікс -н(ий) основа закінчується на (написати) дієприкметник(повернений) додаємо суфікс -ен(ий) поставити дієслово в 1-й особі однини (я)(поверну) паралельна формадієприкметника(повернутий) додаємо суфікс-т(ий) односкладова основа,основа на -ну, -о основа закінчується НЕ на (повернути) Дієслово в неозначеній формі (-ти)(написати, повернути)

У суфіксах пасивних дієприкметників н не подвоюється (див. Подвоєння приголосних): сказаний, закінчений, запрограмований, довершений.

У суфіксах пасивних дієприкметників пишеться лише е, є (а не и, і): зачинити — зачинений, побілити — побілений, розбудити — розбуджений, занепокоїти — занепокоєний, присвоїти — присвоєний.

← попередній урок

Зміст

наступний урок →

Від дієслів, що виділені кольором, утворіть пасивні дієприкметники і поставте їх у потрібному роді, числі й відмінку.
(Як виконувати завдання)

ПЕРЕВІРИТИ
ПЕРЕВІРИТИ
ПЕРЕВІРИТИ
ПЕРЕВІРИТИ
ПЕРЕВІРИТИ
ПЕРЕВІРИТИ
ПЕРЕВІРИТИ
ПЕРЕВІРИТИ
ПЕРЕВІРИТИ
ПЕРЕВІРИТИ

Інші вправи

Всі вправи
(На головну сторінку)

ДІЄСЛОВО ТА ЙОГО ФОРМИ

Загальна характеристика дієслівних форм.
Вид і перехідність дієслів.

Способи і часи дієслова. Особа.

Неозначена форма дієслова. Минулий час. Умовний спосіб.

Особові форми дієслова

Дієвідміни (перша, друга).
Правопис закінчень дієслів у теперішньому і простому майбутньому часах.

Чергування приголосних в особових формах дієслова

Майбутній час
(простий, складний, складений)

Наказовий спосіб дієслова

Неособові форми дієслова

Дієприкметник як форма дієслова

Творення і вживання активних дієприкметників

Безособова форма
на -но, -то

Творення і вживання дієприслівників

Написання не з дієсловом