Український правопис

ТРЕНАЖЕР З ПРАВОПИСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

← попередній урок

Зміст

наступний урок →

Неозначена форма дієслова. Минулий час. Умовний спосіб.

Неозначена форма дієслова (що робити? що зробити?) завжди закінчується суфіксом -ти: думати, працювати, боротися, радіти, допомогти. Суфікс -ть допускається лише в поезії та в розмовному стилі*: Книга вчить як світі жить. (Нар. творчість.)

Минулий час дієслова (що робив? що зробив? і т.д.) твориться від неозначеної форми додаванням замість кінцевого -ти, -сти суфіксів (або нічого), -л(а), -л(о), -л(и): читати — читав, читала, читало, читали; допомогти — допоміг, допомогла, допомогло, допомогли; цвісти — цвів, цвіла, цвіло, цвіли. При цьому може випадати суфікс -ну-: мерзнути — мерз, збліднути — зблід.

Чергування о — і, е — і відбувається тільки в чоловічому роді: могти — міг, але могла; зберегти — зберіг, але зберегла; замести — замів, але замела; втекти — втік, але втекла. У двох дієсловах відбувається чергування я з і: лягти — ліг, але лягла; запрягти — запріг, але запрягла.

Умовний спосіб дієслова (що робив би? що робила б? і т.д.) твориться додаванням до форми минулого часу частки б (після голосного), би (після приголосного). Частка б, би пишеться окремо і в реченні може стояти після будь-якого повнозначного слова: сказав би, сказала б, воно б допомогло.

Умовний спосіб може виражатися також неозначеною формою дієлова: піти б, сказати б.

Після сполучників якби, щоб, коли б, хоч би дієслово стоїть в умовному способі: якби знав, коли б уже розвиднилось.

умовний спосіб (частки б, би)(піти б, ішов би ) минулий час (-в, -ла, -ло, -ли)(ішов, ішла, ішло, ішли) Неозначена форма дієслова (-ти)(іти)

*В українській мові дієслова в неозначеній формі (інфінітиві) закінчуються на -ти, не на -ть. Наша мова - єдина зі слов'янських мов, яка зберегла цей інфінітив.

Колись на -ти в інфінітиві закінчувалися дієслова у всіх слов'янських мовах. Потім поступово в росіян, словаків, поляків вони стали закінчуватися на -ть. У чехів ще в 70-х роках у словниках подавався інфінітив на -ті, але тепер і вони теж перейшли на -ть. Тобто, українська мова залишилась єдина, де зберігся цей інфінітив на -ти, і ми повинні берегти його, як зіницю ока.

Тому хоч в усному мовленні в деяких говірках і поширені інфінітиви типу ходить, гулять, співать і т.д., вони допускаються в поезії з ритмомелодичних міркувань. Отже, якщо в розмовному мовленні вони допустимі, то в офіційному їх треба уникати, і казати писати, ходити, любити і т. д.

← попередній урок

Зміст

наступний урок →

Від поданих дієслів утворіть форму минулого часу чоловічого роду.
(Як виконувати завдання)

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

Інші вправи

Всі вправи
(На головну сторінку)

ДІЄСЛОВО ТА ЙОГО ФОРМИ

Загальна характеристика дієслівних форм. Вид і перехідність дієслів.

Способи і часи дієслова. Особа.

Особові форми дієслова

Дієвідміни (перша, друга).
Правопис закінчень дієслів у теперішньому і простому майбутньому часах.

Чергування приголосних в особових формах дієслова

Простий, складний і складений майбутні часи

Наказовий спосіб дієслова

Неособові форми дієслова

Дієприкметник як форма дієслова

Творення і вживання активних дієприкметників

Творення й правопис пасивних дієприкметників

Безособова форма
на -но, -то

Творення і вживання дієприслівників

Написання не з дієсловом