Український правопис

ТРЕНАЖЕР З ПРАВОПИСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Вид і перехідність дієслів

Дієслова недоконаного виду називають дію, не обмежену ні початком, ні кінцем, і відповідають на питання що робити?: рухатися, йти, відвідувати.

Дієслова доконаного виду називають, дію обмежену або початком, або кінцем, або водночас і початком, і кінцем, і відповідають на питання що робити?: рушити, прийти, відвідати.

Форми одного виду дієслів творяться від форм іншого виду переважно додаванням й відкиданням різних префіксів та суфіксів: казати — сказати, нести — принести, допомагати — допомогти, стукати — стукнути, запрошувати — запросити.

Перехідні дієслова вимагають після себе додатка, який відповідає на питання знахідного відмінка кого? що? (без прийменника) Без такого додатка висловлювання позбавлене змісту: знайшли (кого? що?), придумав (кого? що?), розглянувши (кого? що?).

Усі інші дієслова, зокрема й дієлова на -ся, неперехідні: дбаймо про довкілля, дякую вам, оволодівати знаннями, пишатися сином.

Деякі дієслова залежно від контексту виступають то як перехідні (читаю книжку), то як неперехідні (таке мале, а вже читає).

Визначте вид кожного дієслова і утворіть від нього протилежний, додаючи чи відкидаючи префікси за-, при-.
(Як виконувати завдання)

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

Сподобалася тема?
Поділіться нею з друзями.

Інші вправи

Всі вправи
(На головну сторінку)

ДІЄСЛОВО ТА ЙОГО ФОРМИ

Загальна характеристика
дієслівних форм

Способи і часи дієслова. Особа.

Неозначена форма дієслова. Минулий час. Умовний спосіб.

Особові форми дієслова

Дієвідміни (перша, друга).
Правопис закінчень дієслів у теперішньому і простому майбутньому часах.

Чергування приголосних в особових формах дієслова

Простий, складний і складений майбутні часи

Наказовий спосіб дієслова

Неособові форми дієслова

Дієприкметник як форма дієслова

Творення і вживання активних дієприкметників

Творення й правопис пасивних дієприкметників

Безособова форма на -но, -то

Творення і вживання дієприслівників

Написання не з дієсловом