Український правопис

ТРЕНАЖЕР З ПРАВОПИСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

← попередній урок

Зміст

наступний урок →

Чергування е з и,
правопис ненаголошених е та и (загальні правила)

Голосні звуки утворюються внаслідок дрижання голосових зв’язок. Ротова порожнина при цьому служить резонатором, форма якого залежить від положення язика.

Якщо язик відтягнутий до заднього піднебіння і вниз, звучить [а], підіймається трохи вище — [о], ще вище — [у]. Коли ж язик посунений до переднього піднебіння і вниз, утворюється [е], вище — [и], ще вище — [і].

Таким чином, голосні так межують один з одним: [е]—[и]—[і]; [а] — [о] —[у]. У вимові, а отже, й на письмі можуть сплутуватися чотири пари голосних, які творяться поряд: [е]—[и], [и]—[і]; [а]— [о], [о]—[у].

Чергування е з и
1 У небагатьох дієслівних коренях [е], якщо далі з’являється суфікс -а-, чергується з [и], тобто -ер- переходить в -ира-: а саме: простерти — простирати, сперти — спирати, стерти — стирати, жерти — пожирати, беру — збирати, завмерти — завмирати, дерти — здирати, перу — обпирати.
Подібне чергування [е] з [и] відбувається також у словах стелити— застилати, клену (кляну) —проклинати.
У решті випадків сплутування [е] та [и] буває лише у вимові. На письмі така взаємозаміна їх не допускається.
Правопис ненаголошених е та и (загальні правила)
2 Написання ненаголошених [е] та [и] перевіряємо наголосом: весна, бо ве́сни; далеч, бо дале́кий; велич, бо вели́кий; непримиренний, бо мир; шести, бо ше́стеро.
Але це правило незастосовне до слів, у коренях яких відбувається чергування [е] з [и] (див. правило 1).
3 Пишемо е:
а) якщо при змінюванні неясний звук випадає: серпень, бо серпня; палець, бо пальця; шевця, бо швець; справедливий, бо правда.
б) якщо при змінюванні неясний звук чергується з [і]: осені, бо осінь; каменя, бо камінь; летіти, бо літати; гребенястий. бо гребінь; скатерть, бо скатірка. Але це правило незастосовне до слів дитина — діти, сидіти — сідати, звисати — звіситися і злипатися—зліпитися, у яких [і] чергується з [и].
Виняток: в кількох дієслівних коренях випадає ненаголошений [и], а саме: згинати — зігну, відтинати — відітну, напинати — напну, починати — почну, розминати — розімну, засинати — засну, вмикати — увімкну, проривати — прорву.
4 Пишемо е в сполученнях -ере-, -еле-: перейти, передгір’я, береза, пелехатий, пелена. Але на межі кореня й суфікса може бути також сполучення -ери-, -ели,-: перина (пер+ина), меливо, (мел+иво). великий (вел+икий).
5 Пишемо и у відкритих складах -ри-, -ли- у словах бриніти, бриньчати (хоч бренькати), гриміти, дрижати, кривавий, криниця, кришити, стриміти, тривати, тривога, триножити, глитати.
6 У деяких словах (переважно іншомовних) написання е та и ніяк не перевіряється: апельсин, бензин, бетон, декада, делегат, демократія, колектив, левада, легенда, леміш, математика, медаль, пенал, ремонт, рецепт, тепер, тремтіти;
директор, диригент, кишеня, лимон, минуле, пиріг, шинель
і т. д.
Написання таких слів треба запам’ятати.

← попередній урок

Зміст

наступний урок →

Перепишіть, вставляючи замість крапок пропущені букви е чи и.
(Як виконувати завдання)


ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

Знайдіть і виправте у вправах помилки.
(Як виконувати завдання)


ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

Інші вправи

Всі вправи
(На головну сторінку)
Ненаголошені е та и
в префіксах і суфіксах.
Чергування і
з іншими голосними
Правопис і та и в незапозичених словах (загальні правила) та в основах іншомовних слів Правопис і та и
в префіксах і суфіксах
Правопис о та а,
о та у
Чергування е з о після шиплячих та й