Український правопис

ТРЕНАЖЕР З ПРАВОПИСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Чергування е з и,
правопис ненаголошених е та и (загальні правила)

Голосні звуки утворюються внаслідок дрижання голосових зв’язок. Ротова порожнина при цьому служить резонатором, форма якого залежить від положення язика.

Якщо язик відтягнутий до заднього піднебіння і вниз, звучить [а], підіймається трохи вище — [о], ще вище — [у]. Коли ж язик посунений до переднього піднебіння і вниз, утворюється [е], вище — [и], ще вище — [і].

Таким чином, голосні так межують один з одним: [е]—[и]—[і]; [а] — [о] —[у]. У вимові, а отже, й на письмі можуть сплутуватися чотири пари голосних, які творяться поряд: [е]—[и], [и]—[і]; [а]— [о], [о]—[у].

Чергування е з и
1 У небагатьох дієслівних коренях [е], якщо далі з’являється суфікс -а-, чергується з [и], тобто -ер- переходить в -ира-: а саме: простерти — простирати, сперти — спирати, стерти — стирати, жерти — пожирати, беру — збирати, завмерти — завмирати, дерти — здирати, перу — обпирати.
Подібне чергування [е] з [и] відбувається також у словах стелити— застилати, клену (кляну) —проклинати.
У решті випадків сплутування [е] та [и] буває лише у вимові. На письмі така взаємозаміна їх не допускається.
Правопис ненаголошених е та и (загальні правила)
2 Написання ненаголошених [е] та [и] перевіряємо наголосом: весна, бо ве́сни; далеч, бо дале́кий; велич, бо вели́кий; непримиренний, бо мир; шести, бо ше́стеро.
Але це правило незастосовне до слів, у коренях яких відбувається чергування [е] з [и] (див. правило 1).
3 Пишемо е:
а) якщо при змінюванні неясний звук випадає: серпень, бо серпня; палець, бо пальця; шевця, бо швець; справедливий, бо правда.
б) якщо при змінюванні неясний звук чергується з [і]: осені, бо осінь; каменя, бо камінь; летіти, бо літати; гребенястий. бо гребінь; скатерть, бо скатірка. Але це правило незастосовне до слів дитина — діти, сидіти — сідати, звисати — звіситися і злипатися—зліпитися, у яких [і] чергується з [и].
Виняток: в кількох дієслівних коренях випадає ненаголошений [и], а саме: згинати — зігну, відтинати — відітну, напинати — напну, починати — почну, розминати — розімну, засинати — засну, вмикати — увімкну, проривати — прорву.
4 Пишемо е в сполученнях -ере-, -еле-: перейти, передгір’я, береза, пелехатий, пелена. Але на межі кореня й суфікса може бути також сполучення -ери-, -ели,-: перина (пер+ина), меливо, (мел+иво). великий (вел+икий).
5 Пишемо и у відкритих складах -ри-, -ли- у словах бриніти, бриньчати (хоч бренькати), гриміти, дрижати, кривавий, криниця, кришити, стриміти, тривати, тривога, триножити, глитати.
6 У деяких словах (переважно іншомовних) написання е та и ніяк не перевіряється: апельсин, бензин, бетон, декада, делегат, демократія, колектив, левада, легенда, леміш, математика, медаль, пенал, ремонт, рецепт, тепер, тремтіти;
директор, диригент, кишеня, лимон, минуле, пиріг, шинель
і т. д.
Написання таких слів треба запам’ятати.

Перепишіть, вставляючи замість крапок пропущені букви е чи и.
(Як виконувати завдання)


ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

Знайдіть і виправте у вправах помилки.
(Як виконувати завдання)


ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

Сподобалася тема?
Поділіться нею з друзями.

Інші вправи

Всі вправи
(На головну сторінку)
Ненаголошені е та и
в префіксах і суфіксах.
Чергування і
з іншими голосними
Правопис і та и в незапозичених словах (загальні правила) та в основах іншомовних слів Правопис і та и
в префіксах і суфіксах
Правопис о та а,
о та у
Чергування е з о після шиплячих та й