Український правопис

ТРЕНАЖЕР З ПРАВОПИСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

← попередній урок

Зміст

наступний урок →

Правопис і та и в незапозичених словах (загальні правила).
Правопис і та и в основах іншомовних слів.


посилання на YouTube

Написання і та и в сумнівних випадках наголосом не перевіряється. Потрібно знати правила вживання цих букв.

У написанні і та и треба чітко розрізняти українські і іншомовні слова, бо ці букви в них пишуться за зовсім різними правилами. І в самих іншомовних словах їх треба писати інакше в загальних назвах, інакше у власних географічних назвах і ще інакше у власних особових назвах.

Пишемо і Пишемо и
Правопис і та и в незапозичених словах (загальні правила)
Пишемо і, якщо [і] чергується з [о] або [e] (див. Чергування і з іншими голосними): вечір — вечора, прірва — проривати, шість — шести, камінь — каменя, гірський — гора, кіт — кота,
але: кущик — кущика, кит — кита, хибний — хиба (чергування нема).
Треба пам’ятати про чергування в кількох дієслівних коренях [е] з [и] (див. Чергування е з и).
Увага! В деяких іменниках, утворених від цих коренів, з’являється все-таки [і], наприклад:
дерти — роздирати, але дірка, діра;
підперти — підпирати, але підпірка, бо підпора;
терти — затирати, але затірка, бо затерта.
Якщо сумнівний звук не чергується з [о] або [е], то орієнтуємося на вимову слова:
Приголосні перед [і] вимовляються м’яко або пом’якшено: літо [лˊіто], ріка [рˊіка], вітер [в’ітер], чітко [ч’ітко]. Приголосні перед [и] вимовляються твердо: лист, дитина, читати, широкий, щиголь.
Пишемо и у відкритих складах -ри-, -ли- у словах гриміти, дрижати, тривога, крихітний та ін. (див. Правопис ненаголошених е та и (загальні правила)).
В абсолютному кінці слова після шиплячих ш, ч, ж, дж (“ще їжджу”) звичайно пишемо і: гроші, свічі, площі, межі, дріжджі, двічі, уночі. але пишемо и:
1) у дієслівних формах (у наказовому способі і в дієприслівниках): пиши, мовчи, кажи, не свищи, пишучи, написавши;
2) у прислівниках на зразок: по-вовчи, по-ведмежи.
В абсолютному кінці слова після задньоротових г, к, х, ґ (“хуґа гука”) пишемо і:
1) в називному-знахідному відмінках множини в прикметниках і займенниках (відповідають на питання які?): довгі, тонкі, сухі, такі, всякі;
2) в незмінюваних іншомовних словах: Гельсінкі, хакі.
В абсолютному кінці слова після задньоротових г, к, х, ґ (“хуґа гука”) звичайно пишемо и: дороги, руки, шляхи, дзиґи, навкруги, тільки, трохи, залюбки.
Уживання і та и на початку слова
(згідно з правилами правопису 2019 року)
На початку слова звичайно пишемо і відповідно до вимови: Іва́н, і́грашка, і́дол, і́кати (‘вимовляти і замість и’), іко́на, іменува́ти, ім’я́ , інди́к, і́ноді, іржа́ , існува́ти, і́стина, іти́. И пишемо на початку окремих вигуків (ич!), часток (ич який хитрий), дієслова и́кати (‘вимовляти и замість і’) та похідного від нього іменника и́кання.
И на початку слова вживаємо в деяких загальних і власних назвах, що походять із тюркських та інших мов, відповідно до їх вимови в цих мовах:
ийбе́н — народне ополчення в середньовічній Кореї;
ир — загальна назва пісні в деяких тюркомовних народів;
Ич-оба́ — скіфський курган поблизу Керчі;
Кім Чен Ин — особова назва.
Деякі слова мають варіанти з голосними і та и: і́рій і и́рій, і́род і и́род (‘дуже жорстока людина’), але: цар Ірод).
Правопис і та и в основах іншомовних слів
У більшості випадків пишеться і, а саме:
а) на початку слова: історія, інерція;
б) у кінці незмінних слів: таксі, мерсі, попурі;
в) перед голосними та й: клієнт, радіо, чемпіон;
г) після букв, що не входять до "дев’ятки": вітамін, кіно;
ґ) у кінці слів перед я: конфесія, теорія, аудієнція, алергія.
В основах іншомовних загальних назв після дев’яти букв (“правило дев’ятки”) д, т, з, с, ц, ч, ш, ж, р (”де ти з’їси цю чашу жиру”) перед наступним приголосним (крім й) пишемо и: директор, інститут, позиція, таксист, цирк, чинара, шифер, режим, коридор.
Як виняток буква и пишеться після інших букв:
а) у давно запозичених словах: бинт, вимпел, графин, кипарис, кит, литаври, мигдаль, миля, скипидар, спирт, шпиталь, диякон, єпископ, християнин;
б) у словах, запозичених із східних мов: башкир, калмик, киргиз, кизил, кинджал, кисет, кишлак, кишмиш, ярлик.
Букву і пишемо у власних назвах перед буквами на позначення приголосних, крім шиплячих: Лісабон, Міссісіпі, Дідро, Арістотель, Фрідріх, Зільберт, Леонардо да Вінчі, Грімм, Гельсінкі, Сідней, Занзібар. В основах іншомовних власних географічних назв після семи букв д, т, ц, ч, ш, ж, р (”де ти… цю чашу жиру”) перед наступним приголосним (крім й) пишемо и: Скандинавія, скандинавський, Кордильєри, Тибет, Ватикан, Лейпциг, Чикаго, Вашингтон, Крит, Жигулі, Мадрид.
Крім того, як виняток, букву и пишемо в таких географічних назвах: Єгипет, Єрусалим, Вифлеєм, Вавилон, Сирія, Сицилія, Мексика, Корсика, Бразилія, Пакистан, Колхида, Китай, Киргизія, Узбекистан.

В інших випадках пишемо букву і: Діоміда, Греція, Сочі.
В основах іншомовних власних особових назв після чотирьох букв ч, ш, ж (“ще їжджу”) та ц перед наступним приголосним (крім й) пишемо и: Чингізхан, Шиллер, Жигмонді, Цицерон.

В інших випадках пишемо букву і: Гельвецій, Тіціан.

← попередній урок

Зміст

наступний урок →

Щоб перевірити правильність написання і в поданих у першій частині словах, вставте пропущені букви у споріднених.
(Як виконувати завдання)


ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

Перепишіть, вставляючи пропущені букви і або и.
(Як виконувати завдання)


ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

* біологічний організм


ПЕРЕВІРИТИ

* наказовий спосіб


ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

Знайдіть і виправте у навчальних завданнях помилки.
(Як виконувати завдання)


ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

Інші вправи

Всі вправи
(На головну сторінку)
Чергування е з и, правопис ненаголошених е та и
(загальні правила)
Ненаголошені е та и
в префіксах і суфіксах.
Чергування і
з іншими голосними
Правопис і та и
в префіксах і суфіксах
Правопис о та а,
о та у
Чергування е з о після шиплячих та й