Український правопис

ТРЕНАЖЕР З ПРАВОПИСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Правопис о та а,
правопис о та у.

У літературній мові, а також у більшості діалектів звуки о і а вимовляються однаково чітко як під наголосом, так і без нього. І все-таки в окремих словах можливе сплутування їх. У таких випадках слід керуватися відповідними правилами

Правопис о та а
Правило Правило
У кількох дієслівних коренях голосний о перед наступним складом із суфіксом -а- або -yвa- чергується з а (наголос при цьому не відіграє жодної ролі): гонити — ганяти, клонитися — кла́нятися, котити — обка́чувати, кроїти — краяти, ломити — ламати, могти — допомагати, скочити — скакати, схопити — хапати.
Чергується о з а також у деяких словах: проводити — провадити, проводжати — випроваджувати.
Пишемо (й вимовляємо) а після г, к, х перед складом з а: гаразд, гарячий, гарячка, кажан, калач, качан, хазяїн, халява.
Пишемо (й вимовляємо) а перед г у слові багато й похідних: багато, багач, багатир.
Пишеться (й вимовляється) о в словах богатир (силач, велетень), борсук, комин, комірка, коровай, кропива, крохмаль, монастир, отаман, поганий, погон, пором, слов’яни, солдат, козак, копиця, козуля.

В літературній мові звуки о та у вимовляються чітко. Тільки перед складом з наголошеним у або і звук о наближається до у: зозу́ля [зоузулˊа], кожу́х [коужух], тобі́, порі́г.

Правопис о та у
Правило Приклади
Сумнівний звук перевіряємо наголосом: голубка, бо го́луб; розумний, бо ро́зум; ходімо, бо хо́дить.
Якщо написання о не можна перевірити наголосом, тоді для перевірки добираємо таку форму слова або споріднене слово, щоб у наступному складі не було наголошеного у чи і: лопух, бо лопухи́, кожух, бо кожуши́на; зозуля, бо зозуля́стий; поріг, бо поро́ги; собі, бо собо́ю.
Завжди в дієслівному суфіксі -увати і прикметниковому суфіксі -уват(ий) в ненаголошеній позиції вимовляємо й пишемо у, під наголосом у цих суфіксах з’являється о: купувати, змайструвати, білуватий, червонуватий, теплуватий, піскуватий;
купо́ваний, змайстро́ваний.
Слід пам’ятати, що в словах яблуня, яблуко, парубок, будяк, мармур, ворушити, пурхати вимовляємо й пишемо у.

Перепишіть, вставляючи пропущені букви а, о чи у.
(Як виконувати завдання)


ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

Знайдіть і виправте у навчальних завданнях помилки.
(Як виконувати завдання)


ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

Сподобалася тема?
Поділіться нею з друзями.

Інші вправи

Всі вправи
(На головну сторінку)
Чергування е з и, правопис ненаголошених е та и
(загальні правила)
Ненаголошені е та и
в префіксах і суфіксах.
Чергування і
з іншими голосними
Правопис і та и в незапозичених словах (загальні правила) та в основах іншомовних слів
Правопис і та и
в префіксах і суфіксах
Чергування е з о після шиплячих та й