Український правопис

ТРЕНАЖЕР З ПРАВОПИСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

← попередній урок

Зміст

наступний урок →

Правопис о та а,
правопис о та у.

У літературній мові, а також у більшості діалектів звуки о і а вимовляються однаково чітко як під наголосом, так і без нього. І все-таки в окремих словах можливе сплутування їх. У таких випадках слід керуватися відповідними правилами

Правопис о та а
Правило Правило
У кількох дієслівних коренях голосний о перед наступним складом із суфіксом -а- або -yвa- чергується з а (наголос при цьому не відіграє жодної ролі): гонити — ганяти, клонитися — кла́нятися, котити — обка́чувати, кроїти — краяти, ломити — ламати, могти — допомагати, скочити — скакати, схопити — хапати.
Чергується о з а також у деяких словах: проводити — провадити, проводжати — випроваджувати.
Пишемо (й вимовляємо) а після г, к, х перед складом з а: гаразд, гарячий, гарячка, кажан, калач, качан, хазяїн, халява.
Пишемо (й вимовляємо) а перед г у слові багато й похідних: багато, багач, багатир.
Пишеться (й вимовляється) о в словах богатир (силач, велетень), борсук, комин, комірка, коровай, кропива, крохмаль, монастир, отаман, поганий, погон, пором, слов’яни, солдат, козак, копиця, козуля.

В літературній мові звуки о та у вимовляються чітко. Тільки перед складом з наголошеним у або і звук о наближається до у: зозу́ля [зоузулˊа], кожу́х [коужух], тобі́, порі́г.

Правопис о та у
Правило Приклади
Сумнівний звук перевіряємо наголосом: голубка, бо го́луб; розумний, бо ро́зум; ходімо, бо хо́дить.
Якщо написання о не можна перевірити наголосом, тоді для перевірки добираємо таку форму слова або споріднене слово, щоб у наступному складі не було наголошеного у чи і: лопух, бо лопухи́, кожух, бо кожуши́на; зозуля, бо зозуля́стий; поріг, бо поро́ги; собі, бо собо́ю.
Завжди в дієслівному суфіксі -увати і прикметниковому суфіксі -уват(ий) в ненаголошеній позиції вимовляємо й пишемо у, під наголосом у цих суфіксах з’являється о: купувати, змайструвати, білуватий, червонуватий, теплуватий, піскуватий;
купо́ваний, змайстро́ваний.
Слід пам’ятати, що в словах яблуня, яблуко, парубок, будяк, мармур, ворушити, пурхати вимовляємо й пишемо у.

← попередній урок

Зміст

наступний урок →

Перепишіть, вставляючи пропущені букви а, о чи у.
(Як виконувати завдання)


ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

Знайдіть і виправте у навчальних завданнях помилки.
(Як виконувати завдання)


ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

Інші вправи

Всі вправи
(На головну сторінку)
Чергування е з и, правопис ненаголошених е та и
(загальні правила)
Ненаголошені е та и
в префіксах і суфіксах.
Чергування і
з іншими голосними
Правопис і та и в незапозичених словах (загальні правила) та в основах іншомовних слів
Правопис і та и
в префіксах і суфіксах
Чергування е з о після шиплячих та й