Український правопис

ТРЕНАЖЕР З ПРАВОПИСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Правопис і та и в префіксах і суфіксах

У префіксах і більшості суфіксів и та і пишуться за загальними правилами.

Але в кількох суфіксах написання и, і загальними правилами не перевіряється, їхній правопис треба запам’ятати.

Пишемо і Пишемо и
Правопис і та и в префіксах
Префікси від-, під-, а також прі- (який уживається лише в трьох словах: прізвище, прізвисько, прірва) пишемо завжди з буквою і.
Звук [і] в них з’явився на місці колишнього [о], порівняйте: відразу — одразу, відхилити — одхилити; прізвище — прозивати, прірва — прорвати.
Префікси ви-, при- завжди пишемо з и: вийти, вибір, привабливий, прикрасити.
(див. Ненаголошені е та и в префіксах)
Префікси з кінцевим приголосним часто перед двома або більше кореневими приголосними дістають у кінці голосний [і]: зібрати, розібрати, відімкнути, надійти, обігнати, підіпхнути.
Правопис і та и в суфіксах
У суфіксах -ість, -іть, -ів пишемо і, бо тут і чергується з о, e: легкість — легкості, співучість —співучості, гуркіт — гуркоту, батьківський — батькова, царівна — царева. У суфіксах -ик, -иц(я), -ич, -ищ(е), -иськ(о), а також -ив(о), -ин(а), -ин(я), -ин(ий), -ит(ий), - ист(ий) і под. пишемо и, бо в них нема чергування з о або e: льотчик — льотчика, москвич — москвича, ручище — ручищ, вершина — вершин, родовитий — за аналогією: знаменитий; плечистий — за аналогією: зернистий
У суфіксах -інь, -ій, -іш(ий), -ісіньк(ий), -юсіньк(ий) завжди пишеться і: теплінь, широчінь, височінь, далечінь; рушій, торохтій; тихіший, стрункіший, гарячіший; новісінький, малюсінький.
Суфікс -інн(я) пишеться в іменниках, утворених від дієслів: ходити — ходіння, сушити — сушіння, смажити — смажіння, кришити — кришіння. Суфікс -инн(я) вживається тільки в іменниках із збірним значенням: буряк — бурячиння, мак — маковиння, лопух — лопушиння, шум — шумовиння.
Якщо збірна назва утворена від іменника на -інь, то пишемо -інн(я): волосінь — волосіння, камінь — каміння, корінь — коріння.

Перепишіть, вставляючи пропущені в префіксах і суфіксах букви и, і.
(Як виконувати завдання)


ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ
..

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

Знайдіть і виправте у навчальних завданнях помилки.
(Як виконувати завдання)


ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

Сподобалася тема?
Поділіться нею з друзями.

Інші вправи

Всі вправи
(На головну сторінку)
Чергування е з и, правопис ненаголошених е та и
(загальні правила)
Ненаголошені е та и
в префіксах і суфіксах.
Чергування і
з іншими голосними
Правопис і та и в незапозичених словах (загальні правила) та в основах іншомовних слів
Правопис о та а,
о та у
Чергування е з о після шиплячих та й