Український правопис

ТРЕНАЖЕР З ПРАВОПИСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

← попередній урок

Зміст

наступний урок →

Правопис і та и в префіксах і суфіксах

У префіксах і більшості суфіксів и та і пишуться за загальними правилами.

Але в кількох суфіксах написання и, і загальними правилами не перевіряється, їхній правопис треба запам’ятати.

Пишемо і Пишемо и
Правопис і та и в префіксах
Префікси від-, під-, а також прі- (який уживається лише в трьох словах: прізвище, прізвисько, прірва) пишемо завжди з буквою і.
Звук [і] в них з’явився на місці колишнього [о], порівняйте: відразу — одразу, відхилити — одхилити; прізвище — прозивати, прірва — прорвати.
Префікси ви-, при- завжди пишемо з и: вийти, вибір, привабливий, прикрасити.
(див. Ненаголошені е та и в префіксах)
Префікси з кінцевим приголосним часто перед двома або більше кореневими приголосними дістають у кінці голосний [і]: зібрати, розібрати, відімкнути, надійти, обігнати, підіпхнути.
Правопис і та и в суфіксах
У суфіксах -ість, -іть, -ів пишемо і, бо тут і чергується з о, e: легкість — легкості, співучість —співучості, гуркіт — гуркоту, батьківський — батькова, царівна — царева. У суфіксах -ик, -иц(я), -ич, -ищ(е), -иськ(о), а також -ив(о), -ин(а), -ин(я), -ин(ий), -ит(ий), - ист(ий) і под. пишемо и, бо в них нема чергування з о або e: льотчик — льотчика, москвич — москвича, ручище — ручищ, вершина — вершин, родовитий — за аналогією: знаменитий; плечистий — за аналогією: зернистий
У суфіксах -інь, -ій, -іш(ий), -ісіньк(ий), -юсіньк(ий) завжди пишеться і: теплінь, широчінь, височінь, далечінь; рушій, торохтій; тихіший, стрункіший, гарячіший; новісінький, малюсінький.
Суфікс -інн(я) пишеться в іменниках, утворених від дієслів: ходити — ходіння, сушити — сушіння, смажити — смажіння, кришити — кришіння. Суфікс -инн(я) вживається тільки в іменниках із збірним значенням: буряк — бурячиння, мак — маковиння, лопух — лопушиння, шум — шумовиння.
Якщо збірна назва утворена від іменника на -інь, то пишемо -інн(я): волосінь — волосіння, камінь — каміння, корінь — коріння.

← попередній урок

Зміст

наступний урок →

Перепишіть, вставляючи пропущені в префіксах і суфіксах букви и, і.
(Як виконувати завдання)


ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ
..

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

Знайдіть і виправте у навчальних завданнях помилки.
(Як виконувати завдання)


ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

Інші вправи

Всі вправи
(На головну сторінку)
Чергування е з и, правопис ненаголошених е та и
(загальні правила)
Ненаголошені е та и
в префіксах і суфіксах.
Чергування і
з іншими голосними
Правопис і та и в незапозичених словах (загальні правила) та в основах іншомовних слів
Правопис о та а,
о та у
Чергування е з о після шиплячих та й