Український правопис

ТРЕНАЖЕР З ПРАВОПИСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

← попередній урок

Зміст

наступний урок →

Чергування е з о після ж, ч, ш, ш, дж та й

У літературній мові звук e, що стоїть після шиплячих та й, чергується з о. При цьому діють такі закономірності.

Чергування е з о після шиплячих та й
Пишеться е Пишеться о
Після шиплячих (ж, ч, ш, ш, дж) та й вимовляємо і пишемо е перед шиплячими та м’якими приголосними — теперішніми або давніми: увечері (хоч: вечори), стежечка (хоч: стежок), баєчка, шести (у давньоруській мові вимовлялось [шˊecˊтˊі]), четверо (у давньоруській — [чˊетˊвˊеро]). Після шиплячих та й вимовляємо і пишемо о перед споконвічне твердими нешиплячими: вечором, (багато) стежок, (багато) байок, шостий (у давньоруській мові вимовлялось [шˊестий]), чотири (у давньоруській— [чˊетиpˊi]), човен (у давньоруській — [чˊелн]).
Примітка. У словах типу баєчка, книжечка, лієчка, ложечка, стежечка, річечка голосний е виступає після шиплячих та й тому, що приголосний ч у давнину був м’яким.
Винятки: жерло, печера, червоний, черга, чекати, чепурний, черствий, щедрий, щепа (виступає е перед твердими нешиплячими) Винятки: гайочок, свіжості, чорнило, чорниці (ягоди), чорніти (виступає о перед шиплячими та м’якими — теперішніми чи давніми).

← попередній урок

Зміст

наступний урок →

Перепишіть, вставляючи замість крапок пропущені букви о чи е.
(Як виконувати завдання)


ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

Знайдіть і виправте у навчальних завданнях помилки.
(Як виконувати завдання)


ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

Інші вправи

Всі вправи
(На головну сторінку)
Чергування е з и, правопис ненаголошених е та и
(загальні правила)
Ненаголошені е та и
в префіксах і суфіксах.
Чергування і
з іншими голосними
Правопис і та и в незапозичених словах (загальні правила) та в основах іншомовних слів
Правопис і та и
в префіксах і суфіксах
Правопис о та а,
о та у