Український правопис

ТРЕНАЖЕР З ПРАВОПИСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

← попередній урок

Зміст

наступний урок →

Чергування і з іншими голосними

В основах багатьох українських слів звук [і] непостійний. Він, як правило, виникає на місці інших голосних внаслідок чергування. За загальним правилом голосні звуки [о] та [е] виступають у відкритому складі, а [і] — у закритому*. Але це не стосується запозичених слів, де цей звук постійний: хлорофіл — хлорофілу (порівняйте в незапозиченому слові: стіл — стола).

Закритий склад — склад, що закінчується на приголосний звук: стіль-чик.
Відкритий склад — склад, що закінчується на голосний звук: стоа.

Чергування і з іншими голосними
правило приклади
Звук [і] з’являється на місці о та е:
а) у закритому складі (якщо о, е не випадають): слово — слів, школа — шкіл, село — сіл, джмелі — джміль, перо — пір’я, Києва — Київ, прозивати — прізвище, прорвати — прірва;
але нема чергування: сон — сну, день — дня, січень — січня (бо о, е випадають);
б) у відкритому складі перед складом із суфіксами –ок, -ець: дзвоник — дзвінок, возик — візок, олово — олівець*, кончина — кінець, печі — запічок, промені — промінець;
* раніше стержні робили із олова з цинком, якими й писали на папері.
в) перед подовженими приголосними (подвоєними буквами): солі — сіллю, ночі — ніччю, ворота — підворіття, осені — осінню, речі — річчю, зелень — зілля.
г) в коренях ряду дієслів перед наступним складом із суфіксом -а- або –ува-, а саме: берегти — зберігати
брехати — набріхувати
викоренити — викорінювати
гребти — згрібати
застебнути — застібати
зачепити — зачіпати
защепнути — защіпати
летіти — літати
мести — замітати
пекти — випікати
волокти — зволікати
підперезати — підперізувати
плескати — запліскувати
плести — заплітати
стерегти — остерігати
стрелити — стріляти
текти — протікати
тесати — обтісувати
чекати — очікувати
чесати — зачісувати
шептати — нашіптувати
полоскати — заполіскувати
У словах діти (дитина), сідати (сидіти), звіситися (звисати) і зліпитися (липнути) звук [і] чергується з [и].

← попередній урок

Зміст

наступний урок →

Вставте, де треба, пропущені букви.
(Як виконувати завдання)


ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

Знайдіть і виправте у навчальних завданнях помилки.
(Як виконувати завдання)


ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

Інші вправи

Всі вправи
(На головну сторінку)
Чергування е з и, правопис ненаголошених е та и (загальні правила) Ненаголошені е та и
в префіксах і суфіксах
Правопис і та и в незапозичених словах (загальні правила) та в основах іншомовних слів Правопис і та и
в префіксах і суфіксах
Правопис о та а,
о та у
Чергування е з о після шиплячих та й