Український правопис

ТРЕНАЖЕР З ПРАВОПИСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Чергування і з іншими голосними

В основах багатьох українських слів звук [і] непостійний. Він, як правило, виникає на місці інших голосних внаслідок чергування. За загальним правилом голосні звуки [о] та [е] виступають у відкритому складі, а [і] — у закритому*. Але це не стосується запозичених слів, де цей звук постійний: хлорофіл — хлорофілу (порівняйте в незапозиченому слові: стіл — стола).

Закритий склад — склад, що закінчується на приголосний звук: стіль-чик.
Відкритий склад — склад, що закінчується на голосний звук: стоа.

Чергування і з іншими голосними
правило приклади
Звук [і] з’являється на місці о та е:
а) у закритому складі (якщо о, е не випадають): слово — слів, школа — шкіл, село — сіл, джмелі — джміль, перо — пір’я, Києва — Київ, прозивати — прізвище, прорвати — прірва;
але нема чергування: сон — сну, день — дня, січень — січня (бо о, е випадають);
б) у відкритому складі перед складом із суфіксами –ок, -ець: дзвоник — дзвінок, возик — візок, олово — олівець*, кончина — кінець, печі — запічок, промені — промінець;
* раніше стержні робили із олова з цинком, якими й писали на папері.
в) перед подовженими приголосними (подвоєними буквами): солі — сіллю, ночі — ніччю, ворота — підворіття, осені — осінню, речі — річчю, зелень — зілля.
г) в коренях ряду дієслів перед наступним складом із суфіксом -а- або –ува-, а саме: берегти — зберігати
брехати — набріхувати
викоренити — викорінювати
гребти — згрібати
застебнути — застібати
зачепити — зачіпати
защепнути — защіпати
летіти — літати
мести — замітати
пекти — випікати
волокти — зволікати
підперезати — підперізувати
плескати — запліскувати
плести — заплітати
стерегти — остерігати
стрелити — стріляти
текти — протікати
тесати — обтісувати
чекати — очікувати
чесати — зачісувати
шептати — нашіптувати
полоскати — заполіскувати
У словах діти (дитина), сідати (сидіти), звіситися (звисати) і зліпитися (липнути) звук [і] чергується з [и].

Вставте, де треба, пропущені букви.
(Як виконувати завдання)


ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

Знайдіть і виправте у навчальних завданнях помилки.
(Як виконувати завдання)


ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

Сподобалася тема?
Поділіться нею з друзями.

Інші вправи

Всі вправи
(На головну сторінку)
Чергування е з и, правопис ненаголошених е та и (загальні правила) Ненаголошені е та и
в префіксах і суфіксах
Правопис і та и в незапозичених словах (загальні правила) та в основах іншомовних слів Правопис і та и
в префіксах і суфіксах
Правопис о та а,
о та у
Чергування е з о після шиплячих та й