Український правопис

ТРЕНАЖЕР З ПРАВОПИСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

← попередній урок

Зміст

наступний урок →

Розрізнення прийменників і префіксів

Прийменники з наступними словами вимовляються так само нероздільно, як і префікси: на гору — нагору, попід вікнами — попідвіконню, перед світанком — передсвітанковий, уві сні — увійти, іти по новому мосту — жити по-новому. Але прийменники завжди пишуться окремо, а префікси — разом або через дефіс.

Прийменники
пишуться окремо
Префікси
пишуться разом
Прийменники зі (зо), наді (надо), піді (підо), переді (передо), уві, ув при іменниках та займенниках не переходять у префікси і, отже, завжди пишуться окремо: зі мною (зо мною), піді мною, переді мною, уві сні, ув імлі. Виняток становлять лише прислівники зозла, зовсім і передовсім, де зо- і передо- префікси і, отже, пишуться разом.
Прийменник у реченні стосується іменника (або займенника, співвідносного з іменником). Якщо ж прийменник поєднується з іншою частиною мови, то стає префіксом. Порівняймо:

з гори — з високої гори — глянув звисока;
у кімнатах — у двох кімнатах — зустрілись удвох;
перед класом — перед усім класомпередусім будь щирий;
по сліду — по ослячому сліду — заревів по-ослячому.

Іншої частини мови прийменник може стосуватися лише в тому разі, якщо її вжито в значенні іменника або іменник, що мав би стояти при ній, пропущено: з молодшими (тобто з молоддю), у старого (тобто у діда), боротися до останнього (подиху), говорив з усіма (учнями), встав о шостій (годині).
Щоб відрізнити прийменник від префікса в словах типу на горі і нагорі, треба спробувати вставити прикметник між їхніми частинами. Якщо зміст висловлювання дозволяє це зробити, то маємо справу з прийменником і пишемо окремо, якщо ні — то це префікс і пишемо разом: ліг на бік (на правий бік) і відкликав товариша набік; у купі гною (у великій купі) і ми росли вкупі; струмок збігає з гори (з крутої гори) і зорі дивляться згори; в день народження (в радісний день) і ні вдень ні вночі.
Деякі сполучення прийменника з іменником відрізняємо від однозвучних прислівників за тим, що перші мають при собі додаток у родовому відмінку (кого? чого?), другі (прислівники) — не мають такого додатка: в глиб (чого?) землі — корінь росте вглиб; з краю (чого?) села — моя хата скраю; з боку (кого?) товаришів — став збоку; у середині (чого?) кімнати — спинився всередині; з початку (чого?) місяця — спочатку треба подумати.
Увага! Іноді такі слова, як всередині, збоку, скраю, можуть бути й прийменниками:
1. Усередині (чого?) атомів діють свої, особливі закони.
2. Чіпка йшов збоку
(чого?) отари. (Панас Мирний.)
3. Це було колгоспне подвір’я. Воно стояло скраю
(чого?) мальовничого села. (Ю. Яновський.)

← попередній урок

Зміст

наступний урок →

Перепишіть виділені кольором слова, знявши риску.
(Як виконувати завдання)


ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

Знайдіть і виправте у навчальних завданнях помилки.
(Як виконувати завдання)


ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

Інші вправи

Всі вправи
(На головну сторінку)

СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ ТА ВИГУК
ПРИЙМЕННИК

Загальна характеристика прийменників

Правопис прийменників

СПОЛУЧНИК

Загальна характеристика сполучників

Правопис сполучників

ЧАСТКИ

Загальна характеристика часток

Правопис часток

Написання не з різними частинами мови

ВИГУК

Написання вигуків та звуконаслідувальних слів