Український правопис

ТРЕНАЖЕР З ПРАВОПИСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

← попередній урок

Зміст

наступний урок →

Загальна характеристика сполучників

Сполучники служать для поєднання між собою однорідних членів речення та речень: дивлюсь і слухаю; світить, але не гріє; великі та малі; рано чи пізно; вечір або ніч. В повітрі дощ, і гречка пахне тепло, немов розлився бурштиновий мед. (М. Рильський.)

За походженням сполучники бувають:

За значенням сполучники бувають сурядні, підрядні і пояснювальні.

Сполучники пояснювальні(тобто, а саме,як-от) сурядні єднальні: і, й, та протиставні: а, але розділові: або, чи підрядні порівняльні: як, мов часові: як, відтоді як причинові: бо, тим що мети: щоб, аби умовні: якщо, якби допустові: хоч, хай наслідковий: так що

Сурядні сполучники з’єднують однорідні члени або рівноправні речення: Можна вибрать друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати (В.Симоненко).

Серед сурядних сполучників розрізняють:

Підрядні сполучники приєднують підрядні речення до головного: Ярема гнувся, бо не знав, сіромаха, що виросли крила, що неба достане, коли полетить (Т.Шевченко).

До підрядних сполучників належать:

Пояснювальні сполучники приєднують уточнювальні слова і речення: Цитати із дум та пісень без музичного їх оформлення, тобто без мелодії, а в думах ще й без супроводу кобзи, багато втрачають (М.Рильський).

До пояснювальних сполучників належать: тобто, цебто, або (в значенні тобто), чи (в значенні тобто), а саме, як-от.

За будовою сполучники бувають:

За способом вживання сполучники є одиничні, повторювані й парні.

Одиничні сполучники (і, та, а, але, або, чи, як, мов) вживаються тільки між двома однорідними членами речення або між двома реченнями: Хай квітне злагода і праця на всіх полях, у всіх серцях, щоб у труді святім змагаться, а не в загарбницьких боях (М.Рильський).

Повторювані сполучники (і... і, ні... ні, або... або, чи... чи, то... то) повторюються два або більше разів підряд при однорідних членах речення або реченнях: Взяв лице в холодні я долоні, і дивлюсь, і слухаю, і жду. (В.Сосюра.)

Парні сполучники (не тільки... а й , не тільки... але й, як... так і, як не… так, хоч... але, якщо... то, чим... тим) вживаються двома частинами при двох різних однорідних членах речення або реченнях: Хоч поганий тин, та затишно за ним (Hар. творчість).

← попередній урок

Зміст

наступний урок →

Визначте розряд кожного сполучника за значенням.
(Як виконувати завдання)

У відповідях використовуйте такі скорочення для розрядів: сурядний - С, підрядний - П.

але


ПЕРЕВІРИТИ

аби


ПЕРЕВІРИТИ

дивився наче…


ПЕРЕВІРИТИ

чи то…


ПЕРЕВІРИТИ

все і…


ПЕРЕВІРИТИ

зняв щоб…


ПЕРЕВІРИТИ

дарма що


ПЕРЕВІРИТИ

зате


ПЕРЕВІРИТИ

та


ПЕРЕВІРИТИ

буцім


ПЕРЕВІРИТИ

узяв та й…


ПЕРЕВІРИТИ

тимчасом як


ПЕРЕВІРИТИ

або


ПЕРЕВІРИТИ

краще ніж…


ПЕРЕВІРИТИ

Інші вправи

Всі вправи
(На головну сторінку)

ПРИЙМЕННИК

Загальна характеристика прийменників

Правопис прийменників

Розрізнення прийменників і префіксів

СПОЛУЧНИК

Правопис сполучників

ЧАСТКИ

Загальна характеристика часток

Правопис часток

Написання не з різними частинами мови

ВИГУК

Написання вигуків та звуконаслідувальних слів