Український правопис

ТРЕНАЖЕР З ПРАВОПИСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Загальна характеристика часток

Частки надають висловлюванню чи окремому слову певного смислового або емоційного відтінку. Наприклад, у реченні: Лише мох вкриває собою оте віковічне, ніким не займане каміння (А.Шиян) — частка лише виділяє слово мох, частка не заперечує ознаку займане, за допомогою частки ні- утворено заперечний займенник ніким.

Частки за своїм значенням і вживанням є такі, що вживаються для оформлення різних видів речень, такі, що надають певного смислового відтінку окремому слову чи групі слів, а також приєднувальні, словотворчі й формотворчі.

приєднувальнітеж, ще й для оформленняречень стверджувальні: так, еге заперечні: не, ні питальні: чи, хіба спонукальні: ну, давай окличні: ну й! формотворчінехай, би за значенням,смислового відтінку підсилювально-видільні: хоч, вже й уточнювальні: саме, наче вказівні: ото, то Частки за значенням і вживанням словотворчіаби-, будь-

Частки, які вживаються для оформлення різних видів речень — розповідних (стверджувальних і заперечних), питальних, спонукальних, окличних, є такі:

Частки, які надають окремому слову чи групі слів смислового відтінку, за значенням є такі:

Приєднувальні частки вказують на певний зв’язок між висловлюваннями: теж, також, до того ж, ще й, адже, отже, тож, значить, так, то (за своїм значенням вони наближаються до сполучників); наприклад: Тож як мудрості доходиш, — хочеться і жить і жить! (П.Тичина.) Хочеться мені хоч одним оком поглянути ще на Італію, а також побути на селі. (М.Коцюбинський.)

Словотворчі й формотворчі частки виконують роль префіксів, суфіксів та закінчень, але відрізняються від них тим, що можуть писатися окремо, через дефіс або приєднуватися до закінчення: абихто — аби з ким, ніщо — ні в чому, щодня — що другого дня, будь-який — будь до якого, коли-небудь, знав би, хай подумає, чийсь — чийогось, вчитися — вчишся.

До словотворчих належать частки аби-, де-, -сь, казна-, хтозна-, будь-, небудь-, ні-, що-: абищо, дехто, якийсь, казна-звідки, хтозна-куди, будь-де, як-небудь, ніякий, щороку.

До формотворчих належать частки би, б (за їх допомогою утворюється умовний спосіб: сказав би, зраділа б); хай, нехай (за їх допомогою утворюється наказовий спосіб: хай скаже, нехай прийдуть); -ся (за її допомогою утворюються зворотні дієслова: вмиваюся, тривожаться).

У словосполученнях визначте розряд частки за значенням.
(Як виконувати завдання)

У відповідях використовуйте такі скорочення: підсилювально-видільна - П, уточнювальна - У, вказівна - В.

скажу тільки тобі


ПЕРЕВІРИТИ

мало не скрикнула


ПЕРЕВІРИТИ

он синіє море


ПЕРЕВІРИТИ

був десь там


ПЕРЕВІРИТИ

вже й у соцмережах


ПЕРЕВІРИТИ

оце мороз


ПЕРЕВІРИТИ

навряд чи буду


ПЕРЕВІРИТИ

принаймні не сьогодні


ПЕРЕВІРИТИ

осьде воно


ПЕРЕВІРИТИ

зробив-таки


ПЕРЕВІРИТИ

немов потепліло


ПЕРЕВІРИТИ

таки зумів


ПЕРЕВІРИТИ

от не втямлю


ПЕРЕВІРИТИ

ледве не задуб


ПЕРЕВІРИТИ

неначебто добре місце


ПЕРЕВІРИТИ

такий уже талан


ПЕРЕВІРИТИ

Сподобалася тема?
Поділіться нею з друзями.

Інші вправи

Всі вправи
(На головну сторінку)

СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ ТА ВИГУК
ПРИЙМЕННИК

Загальна характеристика прийменників

Правопис прийменників

Розрізнення прийменників і префіксів

СПОЛУЧНИК

Загальна характеристика сполучників

Правопис сполучників

ЧАСТКИ

Правопис часток

Написання не
з різними частинами мови

ВИГУК

Написання вигуків та звуконаслідувальних слів