Український правопис

ТРЕНАЖЕР З ПРАВОПИСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

← попередній урок

Зміст

наступний урок →

Загальна характеристика часток

Частки надають висловлюванню чи окремому слову певного смислового або емоційного відтінку. Наприклад, у реченні: Лише мох вкриває собою оте віковічне, ніким не займане каміння (А.Шиян) — частка лише виділяє слово мох, частка не заперечує ознаку займане, за допомогою частки ні- утворено заперечний займенник ніким.

Частки за своїм значенням і вживанням є такі, що вживаються для оформлення різних видів речень, такі, що надають певного смислового відтінку окремому слову чи групі слів, а також приєднувальні, словотворчі й формотворчі.

приєднувальнітеж, ще й для оформленняречень стверджувальні: так, еге заперечні: не, ні питальні: чи, хіба спонукальні: ну, давай окличні: ну й! формотворчінехай, би за значенням,смислового відтінку підсилювально-видільні: хоч, вже й уточнювальні: саме, наче вказівні: ото, то Частки за значенням і вживанням словотворчіаби-, будь-

Частки, які вживаються для оформлення різних видів речень — розповідних (стверджувальних і заперечних), питальних, спонукальних, окличних, є такі:

Частки, які надають окремому слову чи групі слів смислового відтінку, за значенням є такі:

Приєднувальні частки вказують на певний зв’язок між висловлюваннями: теж, також, до того ж, ще й, адже, отже, тож, значить, так, то (за своїм значенням вони наближаються до сполучників); наприклад: Тож як мудрості доходиш, — хочеться і жить і жить! (П.Тичина.) Хочеться мені хоч одним оком поглянути ще на Італію, а також побути на селі. (М.Коцюбинський.)

Словотворчі й формотворчі частки виконують роль префіксів, суфіксів та закінчень, але відрізняються від них тим, що можуть писатися окремо, через дефіс або приєднуватися до закінчення: абихто — аби з ким, ніщо — ні в чому, щодня — що другого дня, будь-який — будь до якого, коли-небудь, знав би, хай подумає, чийсь — чийогось, вчитися — вчишся.

До словотворчих належать частки аби-, де-, -сь, казна-, хтозна-, будь-, небудь-, ні-, що-: абищо, дехто, якийсь, казна-звідки, хтозна-куди, будь-де, як-небудь, ніякий, щороку.

До формотворчих належать частки би, б (за їх допомогою утворюється умовний спосіб: сказав би, зраділа б); хай, нехай (за їх допомогою утворюється наказовий спосіб: хай скаже, нехай прийдуть); -ся (за її допомогою утворюються зворотні дієслова: вмиваюся, тривожаться).

← попередній урок

Зміст

наступний урок →

У словосполученнях визначте розряд частки за значенням.
(Як виконувати завдання)

У відповідях використовуйте такі скорочення: підсилювально-видільна - П, уточнювальна - У, вказівна - В.

скажу тільки тобі


ПЕРЕВІРИТИ

мало не скрикнула


ПЕРЕВІРИТИ

он синіє море


ПЕРЕВІРИТИ

був десь там


ПЕРЕВІРИТИ

вже й у соцмережах


ПЕРЕВІРИТИ

оце мороз


ПЕРЕВІРИТИ

навряд чи буду


ПЕРЕВІРИТИ

принаймні не сьогодні


ПЕРЕВІРИТИ

осьде воно


ПЕРЕВІРИТИ

зробив-таки


ПЕРЕВІРИТИ

немов потепліло


ПЕРЕВІРИТИ

таки зумів


ПЕРЕВІРИТИ

от не втямлю


ПЕРЕВІРИТИ

ледве не задуб


ПЕРЕВІРИТИ

неначебто добре місце


ПЕРЕВІРИТИ

такий уже талан


ПЕРЕВІРИТИ

Інші вправи

Всі вправи
(На головну сторінку)

СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ ТА ВИГУК
ПРИЙМЕННИК

Загальна характеристика прийменників

Правопис прийменників

Розрізнення прийменників і префіксів

СПОЛУЧНИК

Загальна характеристика сполучників

Правопис сполучників

ЧАСТКИ

Правопис часток

Написання не
з різними частинами мови

ВИГУК

Написання вигуків та звуконаслідувальних слів