Український правопис

ТРЕНАЖЕР З ПРАВОПИСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

← попередній урок

Зміст

наступний урок →

Омоніми і пароніми


посилання на YouTube

Омоніми

Омоніми — це слова, які звучать однаково, але мають зовсім різне значення: кран “механізм для підіймання й переміщення вантажів” і кран “трубка з закривкою, якою перекриваємо воду, газ тощо”; чайка “птах” і чайка “козацький човен”; штучний “виготовлений людиною, не природний” і штучний “який становить собою окрему штуку”.

Омоніми сучасної української літературної мови поділяються на дві групи: повні (прості) і неповні (часткові).

Повні омоніми — це такі слова, які зберігають однакове звучання в усіх граматичних формах:

Такі омоніми завжди належать до однієї частини мови.

Серед неповних омонімів вирізняють декілька груп.

Омоформи — різні за значенням слова, однакове звучання яких зберігається лише в окремих граматичних формах:

Омофони — слова різні за значенням і написання, але однакові за звучанням:

Омографи — слова, однакові за написанням, але різні за значенням і звучанням. Вони розрізняються наголосом:

Фальшиві друзі перекладача (хибні друзі перекладача), або міжмовні омоніми — це пари слів або фраз із різних мов або діалектів, які мають однаковий вигляд або однакове звучання, але означають різні речі: баня (укр., опуклий дах у формі півкулі; зазвичай такими банями прикрашені церкви) – баня (рос., в перекладі “лазня”); неділя (укр., сьомий день тижня, який зазвичай є вихідним) – неделя (рос., в перекладі “тиждень”, тобто 7 днів); čerstvý (чес., в перекладі “свіжий”) – черствий (укр. протилежне свіжий); kawa (яп., в перекладі ріка) – укр. кава (напій).

Пароніми

Пароніми відрізняються від омонімів тим, що вони тільки близькі за звучанням, але не однакові, часом навіть близькі за значенням:

Омоніми й пароніми легко можна сплутати, якщо не пам’ятати про них.

← попередній урок

Зміст

наступний урок →

Знайдіть у поданих словосполученнях омоніми.

ТЕСТ


Омоніми


Розставте правильно пароніми на місці трьох крапок.
(Як виконувати завдання)


Пароніми: земний, земельний, земляний, землистий.

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

Пароніми: земний, земельний, земляний, землистий.

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

Пароніми: земний, земельний, земляний, землистий.

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

Пароніми: ефектний, ефективний, дефектний, дефективний.

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

Пароніми: ефектний, ефективний, дефектний, дефективний.

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

Пароніми: ефектний, ефективний, дефектний, дефективний.

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

Пароніми: зв'язаний, пов'язаний.

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

Пароніми: зв'язаний, пов'язаний.

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

Пароніми: вникати, уникати.

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

Пароніми: вникати, уникати.

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

Інші вправи

Всі вправи
(На головну сторінку)

Слово і його лексичне значення Синоніми та антоніми
Застарілі слова й неологізми Фразеологізми і фразеологічні вирази

МИЛОЗВУЧНІСТЬ МОВИ

Основні закони милозвучності української мови Фонетичні засоби
милозвучності мови