Український правопис

ТРЕНАЖЕР З ПРАВОПИСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

← попередній урок

Зміст

наступний урок →

Синоніми та антоніми

Синоніми


посилання на Youtube

Можна сказати: Він розумний хлопець. А можна й так: Він кмітливий хлопець. Він тямущий хлопець. Він головатий хлопець. І ці вислови передаватимуть той самий позитивний зміст, бо слова розумний, кмітливий, тямущий, головатий мають майже однакове лексичне значення. Це синоніми.

Синоніми — слова, які звучать по-різному, але мають приблизно однакове лексичне значення.

Кілька синонімів утворюють синонімічний ряд: гарний, красивий, вродливий, прекрасний, чудовий, чарівний. У цьому ряду першим стоїть так зване стрижневе (головне) слово з якнайширшим, стилістично нейтральним значенням. У наведеному синонімічному ряду таким є слово гарний.

Розрізняємо синоніми семантичні, стилістичні і семантико-стилістичні.

Семантичні синоніми різняться відтінками значень: товариш (“спільник”), приятель (“близька людина”), друг (“дуже близька людина”), побратим (“надзвичайно близька людина”), нерозлийвода (розмовне, “нерозлучна людина”)

Стилістичні синоніми відрізняються сферою вживання. Вони, як правило, емоційно забарвлені: обличчя (стилістично нейтральне), лице (наближене до розмовного), фізіономія (розмовне), писок (розмовне з негативним забарвленням), пика (зневажливе), мармиза (вульгарне), морда (лайливе).

Семантико-стилістичні синоніми водночас різняться і відтінками значень, і сферою використання: іти (нейтральне), чимчикувати (розмовне, “іти часто ступаючи”), плентатися (розмовне, “йти повільно”), шкандибати (розмовне, “іти накульгуючи"), телющитися (розмовне, зневажливе, “іти далеко або неохоче”).

Короткий словник синонімів

Відроджувані синоніми

Досить популярним у наш час стає використання у мовленні так званих відроджуваних синонімів – слів, які певний час знаходились у пасивному вжитку, але поступово повертаються, “відроджуються” та входять до активного словника мовців. Їх використанню сприяють засоби масової інформації, а подекуди – прагнення мовців зробити своє мовлення оригінальним та надати йому певного колориту.

Запозичене – Українське
абітурієнт – вступник
адаптувати – пристосувати
аеропорт – летовище
актуальний – важливий, сучасний, своєчасний
алфавіт – абетка (азбука)
аплодисменти – оплески
аргумент – доказ
вертикальний – прямовисний
галстук – краватка
горизонтальний – поземний
дистанція – відстань
інвестиції – вкладання
карта – мапа (геогр.)
консенсус – згода

маркетинг – організація збуту
масштаб – вимір
префікс – приросток
прогрес – поступ
процент – відсоток
резерв – запас
суфікс – наросток
фактор – чинник
фейк, фікція – вигадка
феномен – явище
фіаско – невдача, провал
фон – тло
фонтан – водограй
фотокартка – світлина
фундатор – засновник

Антоніми

Слово антонім означає “протилежна назва”: від грецьких слів anti — проти і onyma — ім’я, назва.

Антоніми — слова з протилежним лексичним значенням.

Антоніми завжди належать до тої самої частини мови: світло — темрява (іменники), радіти — сумувати (дієслова), корисно — шкідливо (прислівники).

Багатозначні слова мають різні антоніми відповідно до свого конкретного значення: свіжий хліб — черствий, свіже сало — старе, свіжий букет — зів’ялий, свіжа сорочка — брудна, свіже повітря — застояне, свіжий вітер — теплий, свіжий слід — давній, свіжа голова — втомлена.

Короткий словник антонімів

агресивний – мирний
актив – пасив
акуратний – неакуратний, недбалий
аналіз – синтез
архаїзм – неологізм
атлет - слабак
багатий – бідний, убогий
байдужий – активний
бездушний – гуманний, людяний
битва – мир

білий – чорний
більше – менше
боягуз – герой
брехня – правда
будувати – руйнувати
важкий – легкий
вгорі – внизу
веселощі – сум
відповідати – запитувати
галасувати – мовчати

героїзм – страх
гучний – беззвучний
давати – забирати
день – ніч
дешевий – дорогий, коштовний
експорт – імпорт
енергійний – пасивний
жартівливий – серйозний
живий – мертвий
забувати – пригадувати

задній – передній
зігрівати – охолоджувати
зовнішній – внутрішній
зустріч – розлука
істина – неправда
казати – мовчати
колишній – сучасний
корисний – шкідливий
кривий – рівний
купувати – продавати

ласкавий – суворий
легкий – важкий
лівий – правий
літо – зима
любов – ненависть
малий – великий, високий
минулий – майбутній, теперішній
мир – битва, війна
натуральний – штучний, підроблений
невдалий - успішний

нечемно – ввічливо
низ - верх
новий - старий
оборона – наступ
оживати – помирати
останній – перший
песиміст – оптиміст
південь – північ
плач – сміх
просторо – тісно

прямий – кривий
радість – смуток
розлука – зустріч
світло – морок, темрява, тінь
солодкий – гіркий
сухо – мокро
сьогодні – вчора, завтра
твердий - м'який
тиша – шум
уявний – дійсний

фініш – старт
хворий – здоровий
холод – спека
чесний – підлий
швидко – повільно
шкідливо – корисно
щедрий – скупий
юність – старість
явний – потайний, таємний
ясно - темно

← попередній урок

Зміст

наступний урок →

До поданих у картках слів доберіть синоніми і запишіть їх.
(Як виконувати завдання)

С и н о н і м и : працьовитий, розуміти, вартий, діброва, легковажний, єдність, багаття, окраса, мешкати, аматор, іграшка, іній, натовп, цілком, сприяти, вражати, давати, разом.

згуртованість


ПЕРЕВІРИТИ

юрба


ПЕРЕВІРИТИ

любитель


ПЕРЕВІРИТИ

спільно


ПЕРЕВІРИТИ

метикувати


ПЕРЕВІРИТИ

гай


ПЕРЕВІРИТИ

дивувати


ПЕРЕВІРИТИ

вручати


ПЕРЕВІРИТИ

підтримувати


ПЕРЕВІРИТИ

шалапутний


ПЕРЕВІРИТИ

паморозь


ПЕРЕВІРИТИ

роботящий


ПЕРЕВІРИТИ

повністю


ПЕРЕВІРИТИ

оздоба


ПЕРЕВІРИТИ

гідний


ПЕРЕВІРИТИ

цяцька


ПЕРЕВІРИТИ

проживати


ПЕРЕВІРИТИ

вогнище


ПЕРЕВІРИТИ

До поданих у картках слів доберіть антоніми і запишіть їх.
(Як виконувати завдання)

А н т о н і м и : гарячий, взяти, важко, вночі, минуле, взимку, старий, перемога, здоровий, високо, друг, вчитися.

віддати


ПЕРЕВІРИТИ

молодий


ПЕРЕВІРИТИ

легко


ПЕРЕВІРИТИ

майбутнє


ПЕРЕВІРИТИ

влітку


ПЕРЕВІРИТИ

вдень


ПЕРЕВІРИТИ

хворий


ПЕРЕВІРИТИ

поразка


ПЕРЕВІРИТИ

низько


ПЕРЕВІРИТИ

байдикувати


ПЕРЕВІРИТИ

холодний


ПЕРЕВІРИТИ

ворог


ПЕРЕВІРИТИ

Доповніть прислів’я та приказки антонімами, вставте замість крапок пропущені слова.
(Як виконувати завдання)


ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

Інші вправи

Всі вправи
(На головну сторінку)

Слово і його лексичне значення Омоніми і пароніми
Застарілі слова й неологізми Фразеологізми і фразеологічні вирази

МИЛОЗВУЧНІСТЬ МОВИ

Основні закони милозвучності української мови Фонетичні засоби
милозвучності мови