Український правопис

ТРЕНАЖЕР З ПРАВОПИСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Синоніми та антоніми

Синоніми

Можна сказати: Він розумний хлопець. А можна й так: Він кмітливий хлопець. Він тямущий хлопець. Він головатий хлопець. І ці вислови передаватимуть той самий позитивний зміст, бо слова розумний, кмітливий, тямущий, головатий мають майже однакове лексичне значення. Це синоніми.

Синоніми — слова, які звучать по-різному, але мають приблизно однакове лексичне значення.

Кілька синонімів утворюють синонімічний ряд: гарний, красивий, вродливий, прекрасний, чудовий, чарівний. У цьому ряду першим стоїть так зване стрижневе (головне) слово з якнайширшим, стилістично нейтральним значенням. У наведеному синонімічному ряду таким є слово гарний.

Розрізняємо синоніми семантичні, стилістичні і семантико-стилістичні.

Семантичні синоніми різняться відтінками значень: товариш (“спільник”), приятель (“близька людина”), друг (“дуже близька людина”), побратим (“надзвичайно близька людина”), нерозлийвода (розмовне, “нерозлучна людина”)

Стилістичні синоніми відрізняються сферою вживання. Вони, як правило, емоційно забарвлені: обличчя (стилістично нейтральне), лице (наближене до розмовного), фізіономія (розмовне), писок (розмовне з негативним забарвленням), пика (зневажливе), мармиза (вульгарне), морда (лайливе).

Семантико-стилістичні синоніми водночас різняться і відтінками значень, і сферою використання: іти (нейтральне), чимчикувати (розмовне, “іти часто ступаючи”), плентатися (розмовне, “йти повільно”), шкандибати (розмовне, “іти накульгуючи"), телющитися (розмовне, зневажливе, “іти далеко або неохоче”).

Антоніми

Слово антонім означає “протилежна назва”: від грецьких слів anti — проти і onyma — ім’я, назва.

Антоніми — слова з протилежним лексичним значенням.

Антоніми завжди належать до тої самої частини мови: світло — темрява (іменники), радіти — сумувати (дієслова), корисно — шкідливо (прислівники).

Багатозначні слова мають різні антоніми відповідно до свого конкретного значення: свіжий хліб — черствий, свіже сало — старе, свіжий букет — зів’ялий, свіжа сорочка — брудна, свіже повітря — застояне, свіжий вітер — теплий, свіжий слід — давній, свіжа голова — втомлена.

До поданих у картках слів доберіть синоніми і запишіть їх.
(Як виконувати завдання)

С и н о н і м и : працьовитий, розуміти, вартий, діброва, легковажний, єдність, багаття, окраса, мешкати, аматор, іграшка, іній, натовп, цілком, сприяти, вражати, давати, разом.

згуртованість


ПЕРЕВІРИТИ

юрба


ПЕРЕВІРИТИ

любитель


ПЕРЕВІРИТИ

спільно


ПЕРЕВІРИТИ

метикувати


ПЕРЕВІРИТИ

гай


ПЕРЕВІРИТИ

дивувати


ПЕРЕВІРИТИ

вручати


ПЕРЕВІРИТИ

підтримувати


ПЕРЕВІРИТИ

шалапутний


ПЕРЕВІРИТИ

паморозь


ПЕРЕВІРИТИ

роботящий


ПЕРЕВІРИТИ

повністю


ПЕРЕВІРИТИ

оздоба


ПЕРЕВІРИТИ

гідний


ПЕРЕВІРИТИ

цяцька


ПЕРЕВІРИТИ

проживати


ПЕРЕВІРИТИ

вогнище


ПЕРЕВІРИТИ

До поданих у картках слів доберіть антоніми і запишіть їх.
(Як виконувати завдання)

А н т о н і м и : гарячий, взяти, важко, вночі, минуле, взимку, старий, перемога, здоровий, високо, друг, вчитися.

віддати


ПЕРЕВІРИТИ

молодий


ПЕРЕВІРИТИ

легко


ПЕРЕВІРИТИ

майбутнє


ПЕРЕВІРИТИ

влітку


ПЕРЕВІРИТИ

вдень


ПЕРЕВІРИТИ

хворий


ПЕРЕВІРИТИ

поразка


ПЕРЕВІРИТИ

низько


ПЕРЕВІРИТИ

байдикувати


ПЕРЕВІРИТИ

холодний


ПЕРЕВІРИТИ

ворог


ПЕРЕВІРИТИ

Доповніть прислів’я та приказки антонімами, вставте замість крапок пропущені слова.
(Як виконувати завдання)


ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

Сподобалася тема?
Поділіться нею з друзями.

Інші вправи

Всі вправи
(На головну сторінку)

Слово і його лексичне значення Омоніми і пароніми
Застарілі слова й неологізми Фразеологізми і фразеологічні вирази

МИЛОЗВУЧНІСТЬ МОВИ

Основні закони милозвучності української мови Фонетичні засоби
милозвучності мови