Український правопис

ТРЕНАЖЕР З ПРАВОПИСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Вживання апострофа

Апостроф ставимо лише перед я, ю, є, ї. Він вказує, що ці букви позначають два звуки [йа], [йу], [йе], [йі], а попередній приголосний вимовляється твердо, пор.: [зйава] з’ява і [зˊаблик] зяблик.

Апостроф пишемо Апостроф НЕ пишемо
Перед я, ю, є, ї після губних м, в, п, б, ф (“мавпа Буф”), якщо ці губні стоять:
а) на початку кореня: в’язка, зв’язати; в’юн, зв’юнитися, п’ять, вп’ятьох; м’який, розм’якнути;
б) після голосного або р: здоров’я, риб’ячий, солов’ї, солов’єм; черв’як, сурм’яний, арф’яр.
Після губних м, в, п, б, ф, якщо перед ними в корені є буква на позначення приголосного, крім р: свято, цвях, тьмяний, мавпячий, морквяний.
Перед я, ю, є, ї після р, що позначає твердий звук (далі у вимові чується звук [й]): [бурйан] бур’ян, [сузˊірйа] сузір’я, [карйер] кар’єр, [матˊірйу] матір’ю. Після букви р, що разом із я, ю, є позначає м’який звук [] (у вимові не чується [й]): [бурˊак] буряк, [зорˊа] зоря, [гарˊачий] гарячий.
Перед я, ю, є, ї після префіксів, які кінчаються на приголосний (від-, під-, над; перед-, роз-, без-, з-, в-, об-, між-): від’ємний, під’юдити, роз’єднати, без’ядерний, з’їзд, між’ярусний, перед’ювілейний.
Це правило стосується й складних слів, у яких перша частина закінчується на приголосний: пів’яблука, дит’ясла, Мін’юст.
Після к в імені Лук'ян і похідних від нього словах: Лук'яненко, Лук'янівка, Лук'янов.
В іншомовних словах апостроф перед я, ю, є, ї ставиться не тільки після губних (б, п, в, м, ф) та р, а й після шиплячих та задньоротових (г, к, х, ж,ч, ш), якщо після них чується звук [й]: комп’ютер [-пйу-], Дансм’юр [-мйур], бар’єр [-рйер], миш’як [-шйа-], Руж’є [-жйе], Х’юстон [хйу-], Рейк’явік [-кйа-], Г’ята [гйа-].
Апостроф в іншомовних словах не ставиться перед я, ю, якщо ці букви позначають пом’якшення попереднього приголосного* (запозичення переважно з французької мови): бюро [б’у-], бязь [б’а-], пюре [п’у-], кювет [к’у-], рюкзак [р’у-], манікюр [-к’у-].
*Проте, відповідно до фонетичних законів нашої мови, у вимові в таких словах може виступати й звук [й]: [бйуро], [бйазˊ] і т.под. Цього не враховано в правописі.
Після кінцевого зубного приголосного в префіксах: ад’ю́нкт, ад’юта́нт, ін’є́кція, кон’ю́нктура, диз’ю́нкція.

Як написати апостроф?

- в українській розкладці клавіш, починаючи з версії Vista, зліва від клавіші 1, угорі над Tab;

- перейти на англійську розкладку, натиснути ' (українська «є») і, інколи, пробіл;

- використати комбінацію Alt+39 чи Alt+0146 (натискаємо лівий Alt і, не відпускаючи, послідовно натискаємо 3 і 9 або 0146 на цифровому (правому) блоці клавіатури (обов’язково має бути включено NumLock)).

Перепишіть, вставляючи, де треба, апостроф.
(Як виконувати завдання)


ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

Знайдіть і виправте у навчальних завданнях помилки.
(Як виконувати завдання)


ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

Сподобалася тема?
Поділіться нею з друзями.

Інші вправи

Всі вправи
(На головну сторінку)

Правопис приголосних
у кінці префіксів, чергування та уподібнення приголосних

Спрощення в групах приголосних

Зміни приголосних
перед суфіксами
-ськ(ий), -ств(о)

Вживання м’якого знака Подовження і подвоєння приголосних