Український правопис

ТРЕНАЖЕР З ПРАВОПИСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

← попередній урок

Зміст

наступний урок →

Вживання апострофаПосилання на YouTube

Апостроф ставимо лише перед я, ю, є, ї. Він вказує, що ці букви позначають два звуки [йа], [йу], [йе], [йі], а попередній приголосний вимовляється твердо, пор.: [зйава] з’ява і [зˊаблик] зяблик.

Апостроф пишемо Апостроф НЕ пишемо
Перед я, ю, є, ї після губних м, в, п, б, ф (“мавпа Буф”), якщо ці губні стоять:
а) на початку кореня*: б’ю, в’язати, в’язка, в’юн, п’ять, м’який;
*Коли попередній приголосний належить до префікса, то апостроф пишеться, як і в тих же словах без префікса: зв’язок, підв’язати, зв’юнитися, вп’ятьох, розм’якшити.
б) після голосного або р: здоров’я, риб’ячий, солов’ї, солов’єм; черв’як, сурм’яний, арф’яр.
Після губних м, в, п, б, ф, якщо перед ними в корені є буква на позначення приголосного, крім р: свято, цвях, тьмяний, мавпячий, морквяний.
Перед я, ю, є, ї після р, що позначає твердий звук (далі у вимові чується звук [й]): [бурйан] бур’ян, [сузˊірйа] сузір’я, [карйер] кар’єр, [матˊірйу] матір’ю. Після букви р, що разом із я, ю, є позначає м’який звук [] (у вимові не чується [й]): [бурˊак] буряк, [зорˊа] зоря, [гарˊачий] гарячий.
Перед я, ю, є, ї після префіксів, які кінчаються на приголосний (від-, під-, над; перед-, роз-, без-, з-, в-, об-, між-): від’ємний, під’юдити, роз’єднати, без’ядерний, з’їзд, між’ярусний, перед’ювілейний.
Перед я, ю, є, ї у складних словах, у яких перша частина закінчується на приголосний: пан’європейський, дит’ясла, Мін’юст. (*Згідно з попереднім правописом пів’яблука, пів’яхти) (*Згідно з попереднім правописом перед іменниками — власними іменами пів- пиcалося через дефіс: пів-Європи, пів-Євпаторії, пів-Японії.)
Після к в імені Лук'ян і похідних від нього словах: Лук'яненко, Лук'янівка, Лук'янов.
Апостроф у словах іншомовного походження
В іншомовних словах апостроф перед я, ю, є, ї ставиться не тільки після губних (б, п, в, м, ф) та р, а й після шиплячих та задньоротових (г, к, х, ж,ч, ш), якщо після них чується звук [й]: комп’ютер [-пйу-], Дансм’юр [-мйур], бар’єр [-рйер], миш’як [-шйа-], Руж’є [-жйе], Х’юстон [хйу-], Рейк’явік [-кйа-], Г’ята [гйа-].
Апостроф в іншомовних словах не ставиться перед я, ю, якщо ці букви позначають пом’якшення попереднього приголосного* (запозичення переважно з французької мови): бюро [б’у-], бязь [б’а-], пюре [п’у-], кювет [к’у-], рюкзак [р’у-], манікюр [-к’у-].
*Проте, відповідно до фонетичних законів нашої мови, у вимові в таких словах може виступати й звук [й]: [бйуро], [бйазˊ] і т.под. Цього не враховано в правописі.
Після кінцевого зубного приголосного в префіксах: ад’ю́нкт, ад’юта́нт, ін’є́кція, кон’ю́нктура, диз’ю́нкція. Апостроф не пишеться перед йо: курйоз, серйозний.
Апостроф у слов’янських прізвищах та географічних назвах
Апостроф пишеться після губних, задньоязикових і р перед я, ю, є, ї: Аляб’єв, Ареф’єв, Водоп’янов, В’яльцева, Григор’єв, Захар’їн, Луб’янцев, Пом’яловський, Прокоф’єв, Рум’янцев, Юр’єв;
В’язники, Дем’янськ, Прокоп’євськ, П’ятигорськ, Ак’яр, Амудар’я, Гур’єв.
Апостроф не пишеться перед йо: Воробйов, Соловйов; Муравйово.
Коли я, ю означають сполучення м’якого чи пом’якшеного приголосного з а, у, то апостроф перед ними не пишеться: Бядуля, Пясецький, Рюмін;
Вязьма, Кяхта, Крюково, Рязань.

Як поставити апостроф?

як поставити апостроф на клавіатурі

- в українській розкладці клавіш, починаючи з версії Vista, апостроф на клавіатурі знаходиться ліворуч від клавіші 1, угорі над Tab;

- перейти на англійську розкладку, натиснути ' (українська «є») і, інколи, пробіл;

- використати комбінацію Alt+39 чи Alt+0146 (натискаємо лівий Alt і, не відпускаючи, послідовно натискаємо 3 і 9 або 0146 на цифровому (правому) блоці клавіатури (обов’язково має бути включено NumLock)).

← попередній урок

Зміст

наступний урок →

Перепишіть, вставляючи, де треба, апостроф.
(Як виконувати завдання)


ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

Знайдіть і виправте у навчальних завданнях помилки.
(Як виконувати завдання)


ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

Інші вправи

Всі вправи
(На головну сторінку)

Правопис приголосних
у кінці префіксів, чергування та уподібнення приголосних

Спрощення в групах приголосних

Зміни приголосних
перед суфіксами
-ськ(ий), -ств(о)

Вживання м’якого знака Подовження і подвоєння приголосних