Український правопис

ТРЕНАЖЕР З ПРАВОПИСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Правопис прислівників, утворених від прикметників

Найбільше прислівників походить від прикметників. Прислівники від прикметників утворилися трьома способами:

За допомогою суфіксів -о, -е(щоденно) Злиття прийменника з короткою формоюприкметника(віддавна) Злиття прийменника поз прикметником(по-новому) Творення прислівників від прикметників

а) за допомогою суфіксів , -е: щоденний — щоденно, схвильований — схвильовано, гарячий — гаряче;
б) злиттям прийменника з короткою формою прикметника в різних відмінках: з+далек — здалека, по+прост — попросту, за+молод — замолоду;
в) злиттям прийменника по з повним прикметником: по+давній — по-давньому, по+український — по-українському.

Правопис прислівників
Спосіб творення Правило
За допомогою суфіксів -о, Прислівники, утворені від прикметників за допомогою суфіксів -о, -е, повністю зберігають правопис цих прикметників, зокрема й форму вищого та найвищого ступенів порівняння: туманний — туманно, нескінченний — нескінченно, шалений — шалено, нежданий — неждано, коротший — коротше, вищий — вище, важчий — важче, найдорожчий — найдорожче.
Злиття прийменника з короткою формою прикметника Прислівники, утворені злиттям прийменника з короткою формою прикметника в різних відмінках, пишуться разом: віддавна, завидна, дочиста, насухо, потиху, помаленьку, згарячу.
Три прислівники, утворені за допомогою прийменника в, пишуться окремо: в основному, в цілому, в середньому.
Злиття прийменника по з прикметником Прислівники, утворені злиттям прийменника по з прикметником на -ому, -и, пишуться через дефіс: по-новому, по-сільському, по-батьківському, по-батьківськи, по-німецьки, по-вовчи.
Це стосується й прислівників, утворених таким же чином від займенників: по-іншому, по-всякому, по-вашому, по-твоєму.
Прислівники типу по-новому треба відрізняти від поєднання прийменника з прикметником по новому. Прислівник відповідає на питання як?: Живемо по-новому. Прийменник з прикметником відповідає на питання по якому?: Машини пішли по новому мосту. І прийменник у цьому словосполученні пов’язується не з прикметником, а з іменником: по мосту.

Перепишіть виділені кольором прислівники, знявши риску.
(Як виконувати завдання)


ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

Знайдіть і виправте у навчальних завданнях помилки.
(Як виконувати завдання)


ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

Сподобалася тема?
Поділіться нею з друзями.

Інші вправи

Всі вправи
(На головну сторінку)

ПРИСЛІВНИК

Загальна характеристика прислівника

Правопис прислівників, утворених від іменників

Правопис прислівників, утворених від числівників та прислівників

Правопис складних і складених прислівників

Правопис і та и в кінці прислівників