Український правопис

ТРЕНАЖЕР З ПРАВОПИСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

← попередній урок

Зміст

наступний урок →

Правопис прислівників, утворених від прикметників

Найбільше прислівників походить від прикметників. Прислівники від прикметників утворилися трьома способами:

За допомогою суфіксів -о, -е(щоденно) Злиття прийменника з короткою формоюприкметника(віддавна) Злиття прийменника поз прикметником(по-новому) Творення прислівників від прикметників

а) за допомогою суфіксів , -е: щоденний — щоденно, схвильований — схвильовано, гарячий — гаряче;
б) злиттям прийменника з короткою формою прикметника в різних відмінках: з+далек — здалека, по+прост — попросту, за+молод — замолоду;
в) злиттям прийменника по з повним прикметником: по+давній — по-давньому, по+український — по-українському.

Правопис прислівників
Спосіб творення Правило
За допомогою суфіксів -о, Прислівники, утворені від прикметників за допомогою суфіксів -о, -е, повністю зберігають правопис цих прикметників, зокрема й форму вищого та найвищого ступенів порівняння: туманний — туманно, нескінченний — нескінченно, шалений — шалено, нежданий — неждано, коротший — коротше, вищий — вище, важчий — важче, найдорожчий — найдорожче.
Злиття прийменника з короткою формою прикметника Прислівники, утворені злиттям прийменника з короткою формою прикметника в різних відмінках, пишуться разом: віддавна, завидна, дочиста, насухо, потиху, помаленьку, згарячу.
Три прислівники, утворені за допомогою прийменника в, пишуться окремо: в основному, в цілому, в середньому.
Злиття прийменника по з прикметником Прислівники, утворені злиттям прийменника по з прикметником на -ому, -и, пишуться через дефіс: по-новому, по-сільському, по-батьківському, по-батьківськи, по-німецьки, по-вовчи.
Це стосується й прислівників, утворених таким же чином від займенників: по-іншому, по-всякому, по-вашому, по-твоєму.
Прислівники типу по-новому треба відрізняти від поєднання прийменника з прикметником по новому. Прислівник відповідає на питання як?: Живемо по-новому. Прийменник з прикметником відповідає на питання по якому?: Машини пішли по новому мосту. І прийменник у цьому словосполученні пов’язується не з прикметником, а з іменником: по мосту.

← попередній урок

Зміст

наступний урок →

Перепишіть виділені кольором прислівники, знявши риску.
(Як виконувати завдання)


ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

Знайдіть і виправте у навчальних завданнях помилки.
(Як виконувати завдання)


ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

Інші вправи

Всі вправи
(На головну сторінку)

ПРИСЛІВНИК

Загальна характеристика прислівника

Правопис прислівників, утворених від іменників

Правопис прислівників, утворених від числівників та прислівників

Правопис складних і складених прислівників

Правопис і та и в кінці прислівників