Український правопис

ТРЕНАЖЕР З ПРАВОПИСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Омоніми і пароніми

Омоніми — це слова, які звучать однаково, але мають зовсім різне значення: кран “механізм для підіймання й переміщення вантажів” і кран “трубка з закривкою, якою перекриваємо воду, газ тощо”; чайка “птах” і чайка “козацький човен”; штучний “виготовлений людиною, не природний” і штучний “який становить собою окрему штуку”.

Близькі до омонімів омографи, які однаково пишуться , але по-різному звучать: за́мок і замо́к, запа́стися (від западатися) і запасти́ся (від запасатися), ні́коли і ніко́ли.

Пароніми відрізняються від омонімів тим, що вони тільки близькі за звучанням, але не однакові і часом навіть близькі за значенням: мимохідь (“проходячи мимо”) і мимохіть (“мимо хотіння”); уява (“здатність уявляти”) і уявлення (“поняття, образ”), пам’ятник (“споруда на честь когось або чогось”) і пам’ятка (“предмет матеріальної культури минулого”, “предмет, що служить нагадуванням про когось або про щось”).

Омоніми й пароніми легко можна сплутати, якщо не пам’ятати про них.

Розставте правильно пароніми на місці трьох крапок.
(Як виконувати завдання)


Пароніми: земний, земельний, земляний, землистий.

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

Пароніми: земний, земельний, земляний, землистий.

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

Пароніми: земний, земельний, земляний, землистий.

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

Пароніми: ефектний, ефективний, дефектний, дефективний.

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

Пароніми: ефектний, ефективний, дефектний, дефективний.

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

Пароніми: ефектний, ефективний, дефектний, дефективний.

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

Пароніми: зв'язаний, пов'язаний.

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

Пароніми: зв'язаний, пов'язаний.

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

Пароніми: вникати, уникати.

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

Пароніми: вникати, уникати.

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

Знайдіть у поданих словосполученнях омоніми.

ТЕСТ


Омоніми


Сподобалася тема?
Поділіться нею з друзями.

Інші вправи

Всі вправи
(На головну сторінку)

Слово і його лексичне значення Синоніми та антоніми
Застарілі слова й неологізми Фразеологізми і фразеологічні вирази

МИЛОЗВУЧНІСТЬ МОВИ

Основні закони милозвучності української мови Фонетичні засоби
милозвучності мови