Український правопис

ТРЕНАЖЕР З ПРАВОПИСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

← попередній урок

Зміст

наступний урок →

Розділові знаки при непоширених прикладках

Прикладка — це різновид означення. Але вона, крім того, що виражає ознаку предмета й відповідає на питання який? (як і будь-яке означення), ще й дає предметові нову назву: місто (яке?) Київ, річка (яка?) Дніпро, поет (який?) -романтик.

Прикладка виражається іменником і, як правило, стоїть у тому ж відмінку, що й означуване слово: у місті Києві, під містом Києвом; на річці Дніпрі, понад річкою Дніпром. Не узгоджуються з означуваним словом ті прикладки, що беруться в лапки: журнал “Київ”, у журналі “Київ”; видавництво “Дніпро”, у видавництві “Дніпро”.

Зверніть увагу!
Щоб не помилитися у визначенні прикладки, потрібно пам’ятати, що вона за змістом конкретніша від залежного слова, бо уточнює його, дає якісну характеристику. Наприклад, у словосполученні народ-волелюб прикладкою є слово волелюб: народ (який?) -волелюб.

Непоширені прикладки пишуться окремо, через дефіс і можуть братися в лапки.

Окремо Через дефіс
Якщо в ролі прикладки вживається видова (вужча за значенням, це може бути власна) назва, то дефіс між означуваним іменником і прикладкою не ставиться: ріка Ятрань, трава полин, птах ворон, гора Ведмідь, місто Лондон, риба голка. Якщо у ролі прикладки вживається родова (ширша за значенням) назва, то між означуваним іменником і прикладкою ставиться дефіс: Ятрань-ріка, полин-трава, ворон-птах, Ведмідь-гора, Лондон-місто, голка-риба.
Прикладки, що входять до складу термінів, пишуться через дефіс: орлан-білохвіст, рак-самітник, кінь-гіпаріон, осел-кулан, лисиця-корсак, заєць-біляк, тхір-перев’язка, клоп-черепашка, лебідь-шипун, білка-телеутка, льон-довгунець (хоч тут іде спочатку широка, а потім вузька назва).
Якщо іменник уживається перед означуваним словом, то він пишеться окремо: красуня дівчина, богатир хлопець, велетень завод, жаднюга пан, ласун ведмідь. Прикладка, що вживається після означуваного слова й співвідноситься з прикметником (має атрибутивне значення), пишеться через дефіс: дівчина-красуня, хлопець-богатир, завод-велетень, пан-жаднюга, ведмідь-ласун.
Якщо прикладкою є загальноприйняті в побуті назви людей, то вона пишеться без дефіса: громадяни пасажири, пан директор. Імена з кваліфікаційними прикладками пишуться через дефіс: Іван-царенко, Кирик-мужичок, Іван-солдат, Іван-син.
Увага! Між власним ім’ям та розгорнутою прикладкою ставиться тире: Іван — мужичий син, рідше — кома: Іван, селянський син.
В інших випадках, коли не можна встановити, яке значення ширше, а яке вужче, прикладки з означуваними іменниками, як правило, пишуться через дефіс — незалежно від їхнього місця. Це, зокрема, прикладки, які характеризують предмет за якісними ознаками, за віком, за національністю, за місцем проживання, за фахом: учитель-фізик і фізик-учитель, бабуся-американка, американка-бабуся, тополі-сторожі, сторожі-тополі, горобці-розбишаки, розбишаки-горобці.

У лапки беруться прикладки, що означають умовні індивідуальні назви заводів, організацій, пароплавів, установ, спортивних команд, газет, журналів, творів тощо. Ці назви пишуться в лапках і тоді, коли вони вживаються самостійно: метро “Хрещатик”, медаль “За відвагу”, журнал “Всесвіт”, пароплав “Тарас Шевченко”. Прикладки, приєднувані до означуваних слів за допомогою слів імені, пам'яті, на ім'я, по імені, в лапки не беруться: Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя.

← попередній урок

Зміст

наступний урок →

Перепишіть подані слова окремо або через дефіс, знімаючи риски.
(Як виконувати завдання)


ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

Знайдіть і виправте у навчальних завданнях помилки.
(Як виконувати завдання)


ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

Інші вправи

Всі вправи
(На головну сторінку)

Розділові знаки в простому реченні

Тире в простому реченні

Однорідні члени речення

Відокремлені члени речення

Звертання

Вставні та вставлені конструкції
(слова, словосполучення, речення)

Порівняльні звороти.
Розділові знаки при конструкціях з як, мов, наче.

Складне речення

Загальна характеристика складних речень.
Коми в складносурядному та складнопідрядному реченнях.

Інші розділові знаки в складносурядних, складнопідрядних і безсполучникових складних реченнях

Пряма мова і цитати